Trefwoord:
Overzicht
 
 
Zieners hebben overzicht

Ik let op alle feiten


Ik zie verbanden


Seers have an overviewSeher haben einen √úberblick
I pay attention to all the factsIch achte auf alle Fakten

I see connectionsIch sehe Verbindungen

Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik kijk naar het geheel Ė 0
Ik zie wat de mogelijkheden zijn
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Overzicht 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater