Trefwoord  Passiviteit: gemakzucht

Zywa Tot hier

In het duistere onder
van de toren vangt alleen
het koord licht, heen en weer
onder het luiden van de klok

Meteen komen er mensen
af op het schreeuwende geheim
Er is nieuws, het laatste nieuws
en ze becommentari√ęren het touw

(nette mensen zijn ontmaskerd
  hun nevenbelangen onthuld
  en ondergrondse netwerken
  ontknoopt)

maar nieuwsgierig zijn ze
vooral naar de handen
die aan de klok trekken
daar in het donker, onder

in de toren, in het binnenste
van het verstand
dat zich niet laat dwingen
om te zwijgen

Daarna verwaait de frisse bries
uit de galmgaten al gauw
De heldere lucht betrekt
en de mensen gaan

weer hun eigen weg
na de plechtige afspraak
dat het nooit, nooit
meer zal gebeuren

Gedicht 404
Vaison-la-Romaine, 2015-04-10
Klokkenluider
"Non plus ultra" = tot hier en "niet verder"; hier = de grens van de voor de Grieken bekende wereld, namelijk de zuilen van Hercules bij Gibraltar en Monte Hacho

Bundel: Ik ben 
Trefwoord: Hebzucht 


Altijd is er iets,

iets dat me in de weg zit --


al ben ik het zelf.


There's always something,Es gibt immer was,
something that is in my way --etwas, das mich behindert --
even if it's me.auch wenn ích es bin.

Gedicht S0437
Amsterdam, 2016-11-27
#168 - Heer Bommel maakt volledig / Het volledig maken (Marten Toonder) - 1981
Stripverhaal #168 (stroken 0849-0950), strook 854

Bundel: toonder Toonder 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


De winnaars wachten

op hun voorpost rustig af --


want de toekomst komt.


The winners just waitDie Sieger warten
quietly in the forefront --ruhig auf dem Vorposten --
The future will come.denn die Zukunft kommt.

Gedicht S0523
Ufhusen, 2017-08-29
Dagboek (Frida Vogels) - 2005
Roma

Bundel: LoopGraven 
Eerbetuiging: Vogels, Frida 

Zywa Dode dagen

Ik kan wel van alles willen
en weten, maar het heeft geen zin
Ja zon, ja eten, wat anders?
Maar geluiden verdraag ik niet

laat staan dat ik energie heb
voor liefde of een prestatie
die de dag tot leven brengt -
de dode dagen van te moe zijn

voor mezelf en de wereld
Nadenken is al moeilijk
en de tijd gaat te langzaam
om iets te kunnen veranderen

Liggen is nog het beste
met dichte ogen dromen
dat ik uitgerust ben, en actief
met mooie kleren aan

Gedicht 1753
Amsterdam, 2018-05-07
Bundel: Trage cirkels 


Een mens wil gemak,

geen zorgen, en niet de plicht --


om na te denken.


A man simply wantsWill ich Bequemlich-
convenience, no worries, not --keit, keine Sorgen, keine --
the duty to think.Pflicht zum Nachdenken?

Gedicht S0792
Vaison-la-Romaine, 2018-09-17
Atlas schudde zijn schouders (Ayn Rand) - 1957
Roman "Atlas shrugged" ("Wereldschok" / "Atlas in staking" / "De kracht van Atlantis"), deel 2 (Either - Or), hoofdstuk I (The man who belonged on earth)

Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Nadenken 
Eerbetuiging: Rand, Ayn 


Achter in mijn tuin

kom ik niet, ik ben te bang --


dat ik dan moe word.


I never go farHinten im Garten
in my yard, I'm too afraid --komme ich nicht, ich f√ľrchte --
that I will get tired.m√ľde zu werden.

Gedicht S0865
Amsterdam, 2019-04-28
De kennismaking - Faxen aan Ger #1 (Nicolien Mizee) - 2017
Dagboekroman

Bundel: Misplaatst 
Eerbetuiging: Mizee, Nicolien 


Neem de pilletjes

alsjeblieft nu in, voor mij --


is het ook moeilijk.


Please take the pills now,Bitte, bitte, nimm
do it for me, for me too --die Pillen jetzt ein, f√ľr mich --
it is difficult.ist es auch schwierig.

Gedicht S0877
Amsterdam, 2019-05-26
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
25 februari 2015

Bundel: Paleis van de nacht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Automatische

contractverlenging: gemak --


in plaats van verstand.


An automaticAutomatische
contract extension is ease --Vertragsverlängerungen:
instead of reason.leicht, nicht vern√ľnftig.

Gedicht S1386
Amsterdam, 2022-04-07
Conservatisme
Bundel: Het Halve Werk 


Vandaag was een klad,

maar morgen, dan begin ik --


een heel nieuw leven.


Today was a draft,Heute war Kladde,
but tomorrow I will start --aber morgen fang ich an:
a fresh piece of life.ein neues Leben.

Gedicht S1507
Amsterdam, 2022-09-07
Drie zusters (Anton Tsjechov) - 1901
Toneelstuk "Tri sestry"

Bundel: Schuilplaats 
Eerbetuiging: Tchechov, Anton 


Hou op met je praat!

Wil je soms dat ik nadenk --


en dan een fout maak?


Stop it! Stop your talks!Hör auf! Kein Quassel!
Or do you want me to think --Willst du, dass ich nachdenke --
and make a mistake?und Fehler mache?

Gedicht S1539
Amsterdam, 2022-10-19
#114 - Heer Bommel en het nieuwe denken (Marten Toonder) - 1966
Stripverhaal #114 (stroken 5689-5746), strook 5713

Bundel: toonder Toonder 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


Van al het nietsdoen

krijg ik honger, ik wiebel --


en wacht op mezelf.


From doing nothingIch werde hungrig
I get hungry, I wobble --vom Nichtstun, ich wackle und --
and wait for myself.warte auf mich selbst.

Gedicht S1559
Amsterdam, 2022-11-02
Bundel: Waartussen 


Tussen een probleem

en het in actie komen --


ligt een nergensland.


Between a problemZwischen Problemen
and the actual action --und tatsächlicher Handlung --
lies a nowhereland.liegt ein Nirgendwo.

Gedicht S1679
Amsterdam, 2023-02-16
Wees geen eikel (Ellen Deckwitz) - 2023
Column (in NRC op 16 februari 2023)
Nergensland: Limbo, naar: Limbus puerorum = Wachtkamer van de hemel voor ongedoopte kinderen

Bundel: Binnen de muren 
Eerbetuiging: Deckwitz, Ellen 


Niemand waarschuwde

hem ervoor, ongetwijfeld --


wist hij het allang.


No one has warned himKeiner hatte ihn
about it, without a doubt --davor gewarnt, zweifellos --
he already knew.wusste er es schon.

Gedicht S1698
Amsterdam, 2023-03-13
Kroniek van een aangekondigde dood (Gabriel García Márquez) - 1981
Roman "Crónica de una muerte anunciada", blz. 23

Bundel: Na de feestelijkheden 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 


Er ligt niets buiten

mijn bereik, sinds ik onthecht --


nergens meer naar reik.


Nothing is beyondNichts ist außerhalb
my reach, since detached I don't --meiner Reichweite, seit ich --
reach for anything.nach nichts mehr reiche.

Gedicht S1734
Amsterdam, 2023-04-13
De tijd van de engelen (Iris Murdoch) - 1966
Roman "The time of the angels", § 5
Variant:
Alles ligt buiten
mijn bereik, sinds ik onthecht --

nergens meer naar reik.

Bundel: Onuitgesproken 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 


Wel een mooie film,

maar echt veel te aangrijpend --


om bij stil te staan!


A beautiful film,Wunderschöner Film,
but really too heart rending --aber wirklich zu fesselnd --
to give it a thought.um dran zu denken.

Gedicht S1771
Amsterdam, 2023-05-22
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 30 juni 2000

Bundel: Misplaatst 
Eerbetuiging: Mizee, Nicolien 

Zywa De zetbaas

Met de opbrengst kocht hij de bank
het waterbedrijf en computerhallen
Modern Monopoly. Hij investeerde
in geavanceerde filters en internet

Met een knipoog behield hij zijn titel
Huisbaas. Ach, die goede oude tijd
Nu zijn wij de eigenaars, we betalen
de abonnementen en lossen onze schuld af

Het gaat goed, steeds minder
leden zijn actief, men praat aan de zijlijn
en eigenaars met een eigenbelang
verzamelen volmachten

De beheerder handelt
opportunistisch en volgt
de buitenwereld
Er wordt geroepen

om een ander systeem:
bij zo weinig betrokkenheid
volstaat een overdracht van macht -
blanco tot de zaken zijn gedaan

Gedicht 5226
Amsterdam, 2023-05-28
Het democratische besluit tot het delegeren van uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht aan één persoon of groep van superrijken
Huisbaas / Corps noble (edel lichaam), Corps social (sociaal lichaam) / Aristocratie, Oligarchie
Vereniging van Eigenaars / Corps législatif (wetgevend lichaam) / Democratie
Delegeren / Corps commun (gemeenschappelijk lichaam) / Populistisch totalitarisme (Ochlocratie)

Bundel: Het drama 
Trefwoord: Politiek 


Ik wil het, ik denk

er steeds aan, dus eigenlijk --


oefen ik heel hard!


I think about itIch denke ständig
all day, so actually --daran, also eigentlich --
I'm practising hard!√ľbe ich sehr hart!

Gedicht S1792
Amsterdam, 2023-06-10
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Tegenzin (bijv. in oefeningen op de piano)
Roman, geschreven in 1933, § 4 (AD 1907)

Bundel: Innerst [2] 
Eerbetuiging: Vestdijk, Simon 


Nietsdoen, wat zitten

te kijken en te wuiven --


En zelfs dat niet eens.


Doing nothing, justNichts tun, da sitzen,
sitting, watching and waving --mich umschauen und winken --
And not even that.Und nicht einmal das.

Gedicht S1801
Amsterdam, 2023-06-22
De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie (Simon Vestdijk) - 1957
Roman, hoofdstuk 2-1 [1919]

Bundel: Innerst [2] 
Eerbetuiging: Vestdijk, Simon 


Op de trein wachten

terwijl je op de rails ligt --


is geen leiderschap.


Waiting for the trainAuf den Zug warten,
while lying down on the track --während man auf dem Gleis liegt --
is not leadership.ist keine F√ľhrung.

Gedicht S1908
Amsterdam, 2023-09-09
Wijze en dappere mensen (Dwight Eisenhower) - 1952
"Neither a wise man nor a brave man lies down on the tracks of history to wait for the train of the future to run over him." (Dwight Eisenhower, in Time op 6 Oktober 1952) - "Wijze en dappere mensen weten wel beter dan op de spoorlijn van de geschiedenis te gaan liggen en te wachten tot de trein van de toekomst over hen heen rijdt."

Bundel: Groot verzet [1] 
Trefwoord: Leiderschap 
Eerbetuiging: Eisenhower, Dwight 


Wie afgunstig is

keurt veel af, een baan wil je --


wel, maar werken niet.


Envious peopleWer missg√ľnstig ist,
disapprove of many things --missbilligt vieles, ein Job:
A job: yes, work: no.schon, arbeiten: nein.

Gedicht S1955
Amsterdam, 2023-10-12
Niets liever dan zwart (Antjie Krog) - 2009
Boek "Begging to Be Black" ("Smeken om zwart te zijn"), gedachten over Zuid-Afrika tijdens een verblijf in Berlijn (10 december 2007)

Bundel: Schuilplaats 
Trefwoord: Afgunst / Jaloezie / Naijver 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto