Gedicht 5445
 Amsterdam, 2024-03-04
 Retorica, Leugens, Dubbelzinnigheid (Doublespeak), Dubbele tong/Gespleten tong (Doubletalk)
Marcus Junius Brutus (85-42 vC)

 Bundel: PuimPuin 


Mensen praten graag

over de wegwijzers, maar --


wie gaat er op weg?


People like to talkDie Leute reden
about the required signposts --gern √ľber die Wegweiser --
but who is going?aber wer geht los?

 Gedicht S2095
 Amsterdam, 2024-01-12
 Niemand volgt de richtingaanwijzers nog (Stine Jensen) - 2024
 Column in de NRC (12 januari 2024)
"Pour une critique de l’économie politique du signe" en "Simulacres et Simulation" ("Voor een kritiek op de politieke economie van het teken", 1972, en "Afbeeldingen en Nabootsingen", 1981, Jean Baudrillard)

 Eerbetuiging: Jensen, Stine 
 Eerbetuiging: Baudrillard, Jean 
 Bundel: Actief Passief 


Zywa De weegschalen

Rechters wegen voldongen feiten
   (af aan rechtvaardigheid)
besturen wegen lasten en baten
   (af aan gestelde doelen)
en volksvertegenwoordigers
   wegen wensen en hebzucht

   (af aan vrede en welvaart)

Ze moeten samenwerken
luisteren en overleggen
niemand minder of meer
achten dan zichzelf

maar gekozen zijn ze
een spiegel van de kiezers
verdeeld, en een deel-
belang is gemakkelijker


   (met vertekende schalen
     valse gewichten en
     de verhalen die bezitters
     achter de schermen schrijven
     om hun diefstal goed te praten)

te behartigen dan een algemeen
belang van de lange termijn

 Gedicht 5341
 Amsterdam, 2023-10-16
 Bundel: PuimPuin 


Zywa De democratie van het achtertouw van onbedoelde gevolgen

De volksmond roept
om controle, geen verrassingen
Gewoonten en bezit beschermd
privileges verdedigd: welvaart

Het is een straatrace
van onbedoelde gevolgen
Iedereen spurt mee
aan het achtertouw

Het leken goede idee√ęn
planten verplaatsen
regen kanaliseren
dieren temmen tot vee

maar van het een het ander
komt er geen eind aan
en moeten we ook zelf
gemodificeerd worden -

geen mensen meer
maar volk, dat het volk
niet in de weg staat:
een ware democratie

 Gedicht 5335
 Amsterdam, 2023-10-15
 Het mysterie van de mens, deel 2: Waarom de wereld niet eerlijk is (Yuval Noah Harari en Ricard Zaplana Ruiz)
 Boek "Unstoppable Us, Volume 2: Why the World Isn't Fair"
Voortouw: het touw waarmee een span ossen geleid wordt
Biotechnologie: genetisch gemodificeerde organismen (GGO's)

 Bundel: OverLeven [2] 


Weer verkiezingen:

verzegelde stembussen --


van vorige keer.


Elections again:Wieder mal Wahlen:
there are sealed ballot boxes --versiegelte Wahlurnen --
preserved from last time.noch vom letzten Mal.

 Gedicht S1909
 Amsterdam, 2023-09-10
 Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
 Relaas "A Change of tongue", deel 3 ¬ß 7
 Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 Bundel: Mag Macht 


Zywa Hier... maakt Grenzen

Hier, op de vruchtbare oevers
van de wassende maan
hebben we het goed
We kunnen beginnen

grenzen trekken
een staat maken
jongens werven en opleiden
tot grensbewakers

We betalen hen goed
Daar komen meisjes op af
Er is geld voor extra
kinderen

jongens
die niet hoeven te werken
op het land of in de stad
maar soldaat kunnen worden

en meisjes
om hen te verzorgen
en te dienen, thuis
waar hun plaats is

binnen de grenzen
van de staat van hun man
die de staat van het land
dient, zijn vaderhuis

onder onze leiding
de harde hand van de staat
waarin de taken verdeeld zijn
Geen gelijkheid meer

 Gedicht 5269
 Amsterdam, 2023-09-03
 De Patriarchen: De oorsprong van ongelijkheid (Angela Saini) - 2023
 Studie "The Patriarchs: The Origins of Inequality" / "The Patriarchs: How Men Came to Rule"
 Eerbetuiging: Saini, Angela 
 Bundel: PuimPuin 


Zywa Terug van niet weggeweest

Thuis op de bank
verfrommel ik de randen
van het kotszakje

De oude tijden, de oude liedjes
de smoesjes bij het uitstel
van de beloofde toekomst

zijn terug, terug
van niet weggeweest

We zijn nog steeds thuis
in Vadertje Staat, onze
vrijheid was een droom

Er zijn geen muzikanten
en geen mooie meisjes
uit Oekra√Įne meer

De ijzeren kou is terug
terug van niet weggeweest

 Gedicht 5232
 Amsterdam, 2023-06-08
 Terug in de USSR (Paul McCartney) - 1968
 Lied "Back in the U.S.S.R." (album "The Beatles" / "The White Album")
 Eerbetuiging: McCartney, Paul 
 Eerbetuiging: The Beatles 
 Bundel: Lilith's Krachten 


Zywa De zetbaas

Met de opbrengst kocht hij de bank
het waterbedrijf en computerhallen
Modern Monopoly. Hij investeerde
in geavanceerde filters en internet

Met een knipoog behield hij zijn titel
Huisbaas. Ach, die goede oude tijd
Nu zijn wij de eigenaars, we betalen
de abonnementen en lossen onze schuld af

Het gaat goed, steeds minder
leden zijn actief, men praat aan de zijlijn
en eigenaars met een eigenbelang
verzamelen volmachten

De beheerder handelt
opportunistisch en volgt
de buitenwereld
Er wordt geroepen

om een ander systeem:
bij zo weinig betrokkenheid
volstaat een overdracht van macht -
blanco tot de zaken zijn gedaan

 Gedicht 5226
 Amsterdam, 2023-05-28
 Het democratische besluit tot het delegeren van uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht aan √©√©n persoon of groep van superrijken
Huisbaas / Corps noble (edel lichaam), Corps social (sociaal lichaam) / Aristocratie, Oligarchie
Vereniging van Eigenaars / Corps législatif (wetgevend lichaam) / Democratie
Delegeren / Corps commun (gemeenschappelijk lichaam) / Populistisch totalitarisme (Ochlocratie)

 Bundel: Het drama 


Oproer in steden,

tweedracht in het land, verraad --


in de paleizen.


Riots in cities,Aufruhr in Städten,
discord in districts, treason --Zwietracht im Land, und Verrat --
in the palaces.in den Palästen.

 Gedicht S1765
 Amsterdam, 2023-05-19
 De tragedie van koning Lear (William Shakespeare) - 1606
 Toneelstuk "The Tragedie of King Lear", 1ste bedrijf, 2de sc√®ne, graaf Gloster:
"Deze zons- en maansverduisteringen van de laatste tijd voorspellen niets goeds voor ons. Al verklaart de natuurwetenschap het zus en zo, toch wordt de natuur geteisterd door de gevolgen ervan. Liefde verkilt, vriendschap valt weg, broers raken verdeeld; in steden, rellen; in het land, onenigheid; in paleizen, verraad; en de band tussen zoon en vader breekt."

 Eerbetuiging: Shakespeare, William 
 Bundel: Raspende mieren 


Zywa Betalen voor onderdrukking

Niet voor later
leven, maar samen, gezellig
en gerespecteerd

De koning walgt daarvan
Hij pikt paleizen en hoeven in
Zijn belastingheffing breekt

de meegaandheid, kou
veroorzaakt honger
Er dreigt oorlog

Propaganda wijst de weg:
er is een redder, een Vader
des Vaderlands, hij beschermt

de vluchtelingen uit Antwerpen
en de handel, hij zal
de tirannie verdrijven

die hertogen onthooft en gelovigen
op de brandstapel zet, die het land
laat betalen voor de onderdrukking

 Gedicht 5154
 Amsterdam, 2023-05-03
 Tiende Penning (10% omzetbelasting), door Spanje in 1571 ingevoerd in de Nederlanden
Grindelwaldfluctuatie: koudste periode van de Kleine IJstijd in West-Europa (AD 1560-1600)

 Bundel: Moza√Įekvirus 


Zywa IJskappen

Groepen mensen trekken leiders aan
geven hen macht, en die macht
trekt mensen aan

In nieuwe tijden smelt de macht
Aanhangers haken af
Het peil daalt weer

Zo stuwen en duwen de massa's
de wateren der welvaart op en neer
alsof het hen overkomt

Ver weg beweegt de zee mee
brengt daar droogte of vloed
en kwelt de mensen tot ze zich verenigen

in een tegenmacht, hun heil
en ondergang over zich afroepen
met alle gevolgen van dien

 Gedicht 5144
 Amsterdam, 2023-05-01
 Zelfgravitatie effect
 Bundel: Andere tijden 


Stemmen: politiek

is een middel, geen machtsspel --


Het gaat om mensen.


Voting: politicsStimmen: Politik
is means, not a power play --ist ein Mittel, kein Machtspiel --
It's about people.Es geht um Menschen.

 Gedicht H3731
 Amsterdam, 2023-02-16
 Het Bureau - En ook weemoedigheid (Han Voskuil) - 1999
 Roman
Blz. 112, Maarten Koning en Tjitske van den Akker over de PSP (Pacifistisch Socialistische Partij, 1957-1991) - 1980

 Eerbetuiging: Voskuil, Han 
 Bundel: Het gaat wel 


Opnieuw leidt iemand

een land naar een nieuwe tijd --


van na de oorlog.


Again someone leadsWieder f√ľhrt jemand
a country to a new age --ein Land in neue Zeiten --
called 'after the war'.'nach dem Krieg' genannt.

 Gedicht S1643
 Amsterdam, 2023-01-20
 Bundel: PuimPuin 


Een afdelingshoofd

beschermt de medewerkers --


als een paraplu.


A department headAbteilungsleiter
should protect the employees --sch√ľtzen die Mitarbeiter --
like an umbrella.wie ein Regenschirm.

 Gedicht H3594
 Amsterdam, 2022-12-02
 Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
 Roman
Blz. 538, Maarten Koning, Ad Muller en Bart Asjes (1974)

 Eerbetuiging: Voskuil, Han 
 Bundel: Het gaat wel 


Ik heb niet gestemd,

uit zelfbehoud, onwetend --


wie er zou winnen.


I chose not to vote,Ich hab nicht gewählt,
out of self-preservation --aus Selbstschutz, unwissend, wer --
clueless who would win.gewinnen w√ľrde.

 Gedicht H3588
 Amsterdam, 2022-12-01
 Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
 Roman
Blz. 317, Maarten Koning, Anton Beerta, Bart Asjes, Freek Matser en Ad Muller (1973)

 Eerbetuiging: Voskuil, Han 
 Bundel: Het gaat wel 


Wie iets wil, moet eerst

macht krijgen: eerst de regels --


gaan veranderen.


If you want something,Wer etwas will, muss
you have to get power first:zuerst Macht gewinnen: erst --
you change the rules first.die Regeln ändern.

 Gedicht S1577
 Amsterdam, 2022-11-27
 Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 


Inspraak van ieder

in de gemeenschapsregels --


is pas echt vrijheid.


Only equal sayNur die Mitsprache
in the community rules --bei Regeln der Gemeinschaft --
is really freedom.ist wirklich Freiheit.

 Gedicht H3545
 Amsterdam, 2022-10-29
 Bundel: Het drama 


Halve waarheden

roepen maakt je populair --


als wijs orakel.


Crying out half-truthsHalbwahrheiten zu
will make you popular, as --rufen macht dich beliebt, als --
a wise oracle.weises Orakel.

 Gedicht S1414
 Amsterdam, 2022-06-01
 Vanaf prehistorische orakels en waarzeggers tot aan politieke carri√®res
 Bundel: Het licht van de woorden 


Zywa De barbaren zijn gekomen

De barbaren zijn gekomen
en ze blijven komen
eeuw na eeuw

Wij zijn beleefd, we geven
hun hoge titels
Zij geven ons hun wetten

in een mooie toespraak
met welsprekende woorden
over beschaving in onze wildernis

dat we nota bene niet langer
hoeven te leven als wilden
niet langer in de wildernis

De barbaren zijn gekomen
en ze blijven komen
eeuw na eeuw gehoorzaam

aan het recht en de belangen
die hen dreigen met de sterke arm
de harde hand en een uitgerukte tong

 Gedicht 4498
 Amsterdam, 2022-05-29
 #14 "Perim√©nontas tous Barb√°rous" ("Wachtende op de Barbaren" (1904, Konstant√≠nos Kav√°fis) (vertaling 1934-1977, G.H. Blanken)
- De barbaren zullen, als ze er zijn, de wetten geven.
- En de keizer wacht af om hun leider te ontvangen. Zelfs heeft hij een perkament laten maken om hem te geven. Daarop schreef hij voor hem veel titels en grote namen.
- Omdat de barbaren vandaag zullen komen, en die houden niet van welsprekendheid en mooie redes.


In de raad van het verbond van de Irokezen zijn sprekers (sachem) degenen die het standpunt van hun groep naar voren brengen en de anderen proberen te overtuigen om daarmee in te stemmen (bij de Azteken heetten de sprekers 'tlatoani', met Moctezuma als huey-tlatoami [hoogste spreker]); het is eervol om spreker te zijn, maar er is geen macht aan verbonden, zodat de kolonisten de sprekers ten onrechte bejegenden als 'chief'

 Eerbetuiging: Kavafis, Konstantinos 
 Bundel: Het drama 


Zywa Vijf vijvers, vijf naties

De vrede heeft een kleed aan
gekregen dat democratie heet
en ook door anderen gedragen wordt

dubbelgangers op het toneel
van de macht die ze dienen
als figurant of ledenpop

Dat is een gemakkelijke rol
maar in het echt is het een grote
zelfbeheersing en een kwestie

van geduld om anderen te begrijpen
en elkaar te overtuigen
van een algemeen belang

Zo werkt de Grote Wet
van Vrede langs het Pantermeer
en het Schitterwater

luisterend en overleggend
zonder buiksprekerij
of onvertogen woord

 Gedicht 4499
 Amsterdam, 2022-05-29
 In het gebied van de Mohawk bevinden zich de 'Five Ponds Wilderness' en het 'Black River Wild Forest'
De Irokezen zijn het verbond van de vijf stammen (naties) Mohawk, Oneida, Onanondaga, Cayuga en Seneca; dit verbond heet Kaianerekowa = Grote Vredeswet
In de raad van het verbond van de Irokezen zijn sprekers (sachem) degenen die het standpunt van hun groep naar voren brengen en de anderen proberen te overtuigen om daarmee in te stemmen (bij de Azteken heetten de sprekers 'tlatoani', met Moctezuma als huey-tlatoami [hoogste spreker]); het is eervol om spreker te zijn, maar er is geen macht aan verbonden, zodat de kolonisten de sprekers ten onrechte bejegenden als 'chief'
Eriemeer (Lake Erie): Erielhonan = Langstaart/Panter
Ontariomeer (Lake Ontario): Ontario = Sprankelend water

 Bundel: Het drama 


Onze koning moet

stralen alsof hij vrij is --


in zijn gouden kooi.


Our beloved kingUnser König muss
must shine as if he is free --leuchten, als wäre er frei --
in his golden cage.in dem Goldkäfig.

 Gedicht S1404
 Amsterdam, 2022-04-26
 Interview met Rodaan Al Galidi - 2022
 "De koning van Nederland", interview in NRC, 26 april 2022, en het boek "Leef, mens. Leef!" (2022)
 Eerbetuiging: Al Galidi, Rodaan 
 Bundel: Mag Macht 


Zywa Vredelievende mensen

Omdat hij de sterkste was
de rijkste, de wreedste, de man
die het kon, was hij koning
ons koninklijke lichaam
de beste bescherming
die we beschermden

We groeiden voorspoedig
ons lichaam werd een reus
we schreven steeds meer wetten
waarin eigenbelangen evenveel
verwaterden als ons gevoel
een sterk lichaam te zijn

Ja, er zijn andere lichamen
soms tegenstanders zonder respect
voor ons en onze behoeften
met een opgeblazen lichaam
dat sterk is en miljoenen vrede-
lievende mensen verplettert

Daar zijn wel wetten tegen
maar alleen de tand des tijds
zal er iets aan veranderen
en tot die tijd moeten we
een lelijk gezicht opzetten
wetend dat we anders zijn

 Gedicht 4435
 Amsterdam, 2022-04-03
 Corps l√©gislatif: volksvertegenwoordiging, parlement
Belichaming van het volk:
- Corps royal (koninklijk lichaam), monarchie >>
- Corps divin (goddelijk lichaam), theocratie / tirannie >>
- Corps noble (edel lichaam), aristocratie >>
- Corps social (sociaal lichaam), socialistische oligarchie >>
- Corps législatif (wetgevend lichaam), democratie >>
- Corps commun (gemeenschappelijk lichaam), populistisch totalitarisme (communisme, fascisme)

 Bundel: Het drama 


Aan politiek doen

mensen mee voor de vrede --


van eigenbelang.


People are partyDie Menschen machen
to politics for the peace --Politik f√ľr den Frieden --
of self-interest.des Eigennutzes.

 Gedicht H3193
 Amsterdam, 2022-02-08
 De rat van Amsterdam (Pieter Waterdrinker) - 2020
 Roman
 Eerbetuiging: Waterdrinker, Pieter 
 Bundel: Mag Macht 


Zywa We moeten maar

Alles heeft zijn tijd
de vorsten en de tirannen
de edele en de rijke elite
de rechten van vrijheid
gelijkheid en broederschap
de ophitsing van het volk
en opnieuw de koning
onze held, onze kampioen

Ik moet maar
het beste ervan maken
Mijn leven is te kort
voor actief verzet
voor een idealer later
dat alleen na jaren
van rustig gedijen
zijn tijd bereiken kan

Tot dan moeten we maar
geduldig zijn en
genoegen nemen
met elkaars angsten
ondeugden, lelijke
en mooie woorden
uit onmacht
om voor elkaar te zorgen

 Gedicht 4303
 Amsterdam, 2022-02-07
 Monarchie >> Tirannie >> Aristocratie >> Oligarchie >> Democratie >> Populisme >> Monarchie >>
 Bundel: Waartussen 


Ismes beloven

orde, met als maat alles --


is voor iedereen?


Ism's promise order.Ismen versprechen
Is their standard everything --Ordnung, mit als Maß alles --
is for everyone?ist f√ľr alle da?

 Gedicht H3156
 Amsterdam, 2021-12-24
 Bundel: Geheim& Geloofd 


Zywa Trechters van het jaar

De trechters worden omgebouwd
naar de monden van dit jaar:
roze, violet en appelgroen
met alvast wat lichtgeel
voor de mode die komt

Controllers duwen alle kleuren
- doof voor hun protesten -
door naar het gelijk
van de buitenwereld
en de bazen

Soms lijkt het te kloppen
maar meestal dicteren Ze
nieuwe filters over de wispel-
turigheid van werknemers
burgers en klatergoud

Zelf ben ik graag oranje
waar wat roze uitgetrokken
en een restje paars uit opgeklopt
wordt, verder tel ik niet mee
in de statistieken

 Gedicht 4110
 Amsterdam, 2021-11-09
 Bundel: Moza√Įekvirus 


Zywa De vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger wil mijn wensen
vervullen als het kan, maar eerst
gaat hij mijn problemen oplossen

door er regels aan toe te voegen
die alles strak inpakken
tot het hanteerbaar is

voor schone handen
Hij geeft om mij, met een kantoor
vol ambtelijke liefde

en af en toe met machtswoorden
vanaf de grote stoel
tot ze op zijn

en hij balancerend
in de hoogte beleid spreekt
met zijn hoofd in de wolken

die verhullen waar het misgaat
die de leegte van de hemel verhullen
en de stoel hoog houden

 Gedicht 3816
 Amsterdam, 2021-05-16
 Bundel: Het Halve Werk 


Politiek is hard

strijden om genoeg vrijheid --


voor levensvreugde.


Politics: fightingDie Politik kämpft
hard for sufficient freedom --hart f√ľr gen√ľgend Freiheit --
to enjoy your life.f√ľr Lebensfreude.

 Gedicht S0983
 Roermond, 2020-01-11
 Bundel: PuimPuin 


Zywa De gezanten van Athene

De gezanten van Athene
in hun comfortabele rijtuigen
democratisch ontdaan van opsmuk

zijn voornaam van onvermogen
om een besluit te nemen, verdeeld
door al de nuances van het verstand

Ze zullen moeten wachten
want we hebben nog geen nieuws
van onze informanten

We besprenkelen de geit
met lauw water, ze bibbert niet
dus de god zal niet spreken

tot de sterren weer goed staan
en we ge√Įnformeerd zijn
over de politiek van de vorsten

We sparen kosten noch moeite
Wij zijn de toegewijde priesters
van een vooraanstaand adviesbedrijf

 Gedicht 2373
 Amsterdam, 2019-07-28
 De onmacht van demokratie
De priesters van het orakel van Delfi

 Bundel: Geheim& Geloofd 


Iets tot groei brengen,

en het dan moeten stoppen --


met nieuwe wetten.


Bringing things to growth,Zum Wachstum bringen,
and then having to stop them --und dann neue Gesetze --
with newly passed laws.um es zu stoppen.

 Gedicht H2493
 Vlissingen, 2019-06-06
 Bundel: Het Halve Werk 


Zywa Stem op mijzelf

Ik kan het, want ik denk
dat ik het beter kan
dan een ander, laat me

daar maar niet over nadenken
want de nood is hoog
en de meningen zitten vast

Filters nemen het licht weg
Ik moet ze weglachen
tot we weer bloot staan
aan ons gezond verstand
en opnieuw kunnen
beginnen een betere wereld
af te dwingen
op de mensen
die mij niet vertrouwen

De anderen volgen wel
tot alles weer zal vastlopen
en het lachen verstomd

opnieuw iemand zal kiezen
die zegt beter te kunnen
wat nog niemand kon

 Gedicht 2144
 Amsterdam, 2019-03-09
 Bundel: Het Halve Werk 


Zywa Ons mooie leven

Ons mooie leven, ingepakt
tegen de kou die terug kan komen:

blikken met bonen, oude kranten
kapotte kleren, potten jam
tot aan het plafond
het harde land, en de harde hand
van de grote leiders, en de kleine
die vochten voor hun eigen voordeel
de helden van staal, later weggescheurd
uit hun huis en uit de boeken

Maar wij zijn er nog, in ons muffe huis
wij delen nog - een mooi leven

 Gedicht 1566
 Amsterdam, 2017-10-11
 Liefde is aardappelen (Aliona van der Horst) - 2017
 Documentaire
 Eerbetuiging: Van der Horst, Aliona 
 Bundel: Het drama 


Zywa Ruis

Leeg de vergaderzaal
Stoelen weer in het gelid
Het scherm in de hoek spuit nog
de laatste nieuwsberichten

Ik ga op de ronde tafel liggen
rek me uit en geef me over
aan welbehagen, gestreelde
loomheid, oh, nu niet

aan jouw handen denken
niet aan genomen besluiten
plannen en actiepunten en
niet aan de ruis van buiten

het rimpelen van de lucht
om de boksende drukte
het stuiteren van profijt
dwars door radslagen haast

het leven van onze overdaad
aan daden, al zijn die me soms liever
dan woorden, al zijn die me soms liever
omdat elk leven telt

 Gedicht 1321
 Amsterdam, 2017-05-01
 Bundel: Het drama 


Zywa Het theater

Ik ging op reis om vrede
te sluiten, vier jaar lang
was dit hotel mijn hof

Ik bad om wijsheid, zette
de pausen af, en liet buiten de muren
een podium bouwen

Voor de wetenschap die niet helpt
     om de problemen op te lossen, maar
     de wereld ingewikkelder maakt

Voor de geleerde rector uit Praag
Voor een zomervuur voor de burgers
     en de vrouwen die zich aan ons lenen

want politiek bedrijven is theater
in de zalen en de kerken van de stad
op markten, in hotels en bordelen

Laat de meisjes in ons bed
maar lachen om onze naaktheid
en het spel met kronen en scepters

Laat de belletjes maar rinkelen
aan hun narrenkap

 Gedicht 1258
 Konstanz, 2017-04-09
 Concilie van Konstanz (1414-1418) o.l.v. Sigismund
Johannes Hus, rector van de universiteit van Praag, is op 6 juli 1415 in Konstanz veroordeeld en verbrand
Beeld "Imperia" (1993, Peter Lenk): prostituee Imperia draagt een narrenkap, en houdt twee kleine naakte mannen op haar handen, een met een kroon, de ander met een tiara

 Bundel: Het drama 


De Maanvolkmens: wat

een hemelbliksemdonder-


wederse waanzin!


The Moonpeopleman:Der Mondvolkmensch: was
what a skylightningthunder-f√ľr ein Himmelblitzdonner-
weatherly madness!Wetterscher Wahnsinn!

 Gedicht S0445
 Amsterdam, 2016-12-18
 #118 - Tom Poes en de Maanblaffers (Marten Toonder) - 1967
 Stripverhaal #118 (stroken 5970-6029 en 6031-6032), strook 5988
 Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 Bundel: toonder Toonder 


Zywa Spek en bonen

Er is niets te eten op het aanrecht
van Karel Frank Wachter
geboren hier in de stad

en vorige winter overleden
We boenen de afdekplaat
van zijn graf in onze keuken

Er zit nog geen krasje op
De kist waarin hij lag
hebben we geruild

voor spek en bonen
De tijden veranderen
maar ongelijkheid niet

hoeveel marsen we lopen
naar het Grote Gouden
Witte Roze of Blauwe Huis

 Gedicht 795
 Amsterdam, 2016-09-09
 La Casona (Grote Huis) in Caracas, Domus Aurea (Gouden Huis) van keizer Nero in Rome, White House (Witte Huis) in Washington DC, Bely Dom (Witte Huis) in Moskou en Bishkek, Casa Rosada (Roze Huis) in Buenos Aires, Cheong Wa Dae (Blauwe Pannen Paviljoen) in Seoul, en Plavi Dvorac (Blauwe Paleis) in Cetinje
"Mijn zwagers in Venezuela bleken kilo's afgevallen" (5 september 2016, Koen Greven in NRC)

 Bundel: OverLeven [2] 


Zywa Europa 2.1

Charles was de eerste
koning van Spanje
een Belg

uit het waterland
van Brugge en Gent
Mechelen Leuven Brussel

de boezems en de kamers
het hart van Europa
2.1

Charles sprak Frans
Duits tegen zijn paard
en Italiaans met vrouwen

later ook Spaans
tot God en de Spanjaarden
maar het liefst was hij thuis

midden in het stromen
van de cultuur, het nieuwe
Gezegende Rijk

 Gedicht 785
 Amsterdam, 2016-09-01
 Europa 1: de Romeinen
Europa 2.0: Otto I en Karel de Grote

 Bundel: Het Halve Werk 


Zywa Nieuwe Romes

Als niet de feiten tellen
niet eens de mensen
maar geld en macht

onder de vlag van vrijheid
gelijkheid of geloof
zwaar wegen in de zakken

van de senatoren
en landverraad de leus is
voor ieder van hen

die keer op keer zou willen protesteren
als herhaald wordt
dat Carthago vernietigd moet worden

     dan falen verstandige woorden
     zelfs uit de mond van de begenadigste spreker -
     en wie kan dan de leider

     van de democratische revolutie zijn?

 Gedicht 783
 Amsterdam, 2016-08-31
 Marcus Cato "Censorius" (234-149): 'Ceterum censeo Carthaginem esse delendam' ('Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden')
 Bundel: OverLeven [2] 


Zywa Wat doe je hier nog?

De mensen mijden mij
Ik sta op een lijst
en krijg post, thuis
ben je niet veilig

staat er, wat doe je
     hier nog, heb je hulp nodig
     bij het inpakken?


Ik word gebeld:
Kijk naar buiten
we staan voor je deur

met genoeg dozen
Tel je dagen en let op
je kinderen, domme kwartel
het is afgelopen
met pik-me-dit
     en het helpt niet
     om je dood te houden
     Pjoe-pjoe, misschien
     stuurt God een engel
     van inzicht
     en mededogen

 Gedicht 775
 Amsterdam, 2016-08-28
 De kwartel heet dom te zijn omdat hij zich laat lokken met een fluitje
De slag van een kwartelmannetje klinkt 's zomers als pik-me-dit, het geluid van een vrouwtje is pjoe-pjoe
Bij gevaar drukken kwartels zich tegen de grond alsof ze dood zijn

 Bundel: OverLeven [2] 


Zywa Helden in de hemel

Was het vroeger beter of morgen pas?
Het valt niet te bepalen, alles verandert
en de werelden van toen en nu lijken
slechts erin vergelijkbaar dat het goed gaat
tot het keerpunt: teveel mensen
voor hun manier van leven

Groepen zitten elkaar in de weg
Ze willen zich niet verenigen
en houden vast aan hun helden
die eeuwig leven omdat ze het
onmogelijke deden en in bange dagen
hoop en troost bieden, naast wrok

Ze wijzen eeuwige vijanden aan
voor een altijddurende oorlog
om voor iedereen een plaats
in de hemel te veroveren, ja wij
gewone mensen zijn geboren
als goddelijke kinderen!

 Gedicht 561
 Amsterdam, 2016-02-21
 Bundel: Geheim& Geloofd 


Zywa Stamhouder

Het brandt in het zuiden, de wind
heeft honger, zijn tongen van vuur
likken het hout van de aarde en
eten zich naar rijke landen

terwijl achter onze rug in het noorden
het ijs smelt en milliliters water
als geslepen staal dunne repen
afsnijden van ons land en de welvaart

die ik zal, die ik wil, die ik moet
handhaven, als ik kan, als ik mag
van de bange blonde reuzen hier
die generaties terugtellen

tot aan de grote zwijgende man
Vader des vaderlands en bedelaar
mijn voorbeeld en voorvader
(één procent van mijn genen)

wat niets te betekenen heeft, maar
zijn dure jas van blauw bloed
doet ertoe, en het oplaaiende vuur
waardoor ik denk aan zijn dood

 Gedicht 538
 Amsterdam, 2015-12-25
 Kersttoespraak van koning Willem-Alexander, nakomeling van Willem de Zwijger, die werd bespot als gueux (bedelaar, "geus") en is vermoord in 1584
Wapenspreuk "Je maintiendrai (Ch√Ęlon)" = "Ik zal (Ch√Ęlon) handhaven"

 Eerbetuiging: Willem-Alexander 
 Bundel: BloedKoffer 


Zywa Zomerregens

Ooit was hier welvaart, bloeiende
handel, de kust een lint
van havens vol schepen

het land van de Filistijnen
nu verstikt, omsloten
door het getto

Er vallen Zomerregens
die onze botten breken, de wegen
en bruggen, de kades en kantoren

De daken van de scholen
ingestort, riolen spuiten open
Ruik waar we wonen

Blijf niet daar staan
veilig ver weg op de wallen
van jullie paradijs, kijkend

naar het vuur en het ijzer
uit de hemel
Niet de onze

En na de regens naderen
's nachts aan de horizon
Najaarswolken

 Gedicht 477
 Amsterdam, 2015-10-03
 Palastu >> Pilistu >> 1. Filistijnen 2. Palestina
Gaza in 2006:
Juni 2006, militaire operatie Gishmey Kayitz (Summer Rains)
November 2006, militaire operatie Ananei Stav (Autumn Clouds)

 Bundel: Korte Preken 


Al zijn we niet groot,

als we willen winnen we --


weer een Zilvervloot!


We may not be big,Wir sind klein, pass auf,
but if we want, we will win --sonst gewinnen wir wieder --
one more Treasure fleet!die Silberflotte!

 Gedicht H1056
 Amsterdam, 2014-11-20
 Zilvervloot (Jan Pieter Heije) - 1847
 Lied (muziek Jan Viotta)
 Eerbetuiging: Heije, Jan Pieter 
 Bundel: Mag Macht 


Zywa Het stenen vlot

De zon gaat onder in ons
mooie avondland, laat het maar
fout gaan, roepen de kiezers

laat de stroom maar uitvallen
de aarde scheuren en de honden
blaffen, laat de zee maar kolken

Ze duiken en zwenken
als een zwerm spreeuwen
Er zit een systeem in

dat moeilijk te be√Įnvloeden is
door bestuurders, als vogelaars
verklaren ze de voortekens

Na de grote beving breken er landen
af en ze varen weg, hun kaap klieft
de oceaan: een trotse rotstitaan

vol konijnen en kolonisten
die zich verschansen achter boze woorden
omdat het zo ingewikkeld is

Ze willen een eigen koers
ze willen een nieuwe zon
De vrouwen zijn zwanger

 Gedicht 256
 Amsterdam, 2014-05-24
 Het stenen vlot (Jos√© Saramago) - 1986
 Brexit
Roman "A jangada de pedra" (1986, José de Sousa Saramago)
Film "La balsa de piedra" (2002, George Sluizer)

 Eerbetuiging: Saramago, Jose dS  
 Eerbetuiging: Sluizer, George 
 Bundel: De trek 


Zywa Feest met fee√ęn

Verkiezingstijd: daar zijn ze
in mooie jurken, de fee√ęn
met hun toverstokken
gericht op mijn dromen

Flonkerende sterren
een prachtige wereld
wensen ze mij toe
ik krijg het cadeau

als ik wil, Zeg het maar
mijn stem
maakt het verschil
maar de nar lacht

en danst om de blinkende jurken
Hij wijst naar de toverstokken
die wijzen vooral naar elkaar
de rest is reclamepapier

dat de problemen mooi inpakt
dus pas op met wensen
ze komen uit
zoals je denkt

half, en inconsistent
met een rekening
voor anderen
of voor later

 Gedicht 242
 Amsterdam, 2014-05-12
 Bundel: Het drama 

Zywa
Trefwoorden
Politiek
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F