Wie voor zijn lijden

niet wegkruipt en het benoemt --


kan welsprekend zijn.


He who doesn't hide fromWer sich nicht versteckt
his suffering and names it --vor seinem Leid und es nennt --
can be eloquent.kann eloquent sein.

 Gedicht H3938
 Amsterdam, 2023-07-08
 De leertijd (Iris Murdoch) - 1985
 Roman "The Good Apprentice", hoofdstuk 1, deel 5
 Eerbetuiging: Murdoch, Iris 
 Bundel: Onuitgesproken 


Ik leefde cynisch:

heel realistisch, maar saai --


en heel vermoeiend.


My cynical life:Ich lebte zynisch:
realistic, but boring --realistisch, langweilig --
and very tiring.und sehr ermüdend.

 Gedicht S1452
 Amsterdam, 2022-07-06
 Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
 Dagboekroman
Aandacht is niet neutraal, negatieve aandacht is vermoeiend

 Eerbetuiging: Mizee, Nicolien 
 Bundel: Misplaatst 


Pas op voor mensen

die jou staan toe te juichen:


vanen in de wind.


Beware of peopleHüte dich vor den
who cheer you along the way --Menschen die dir zujubeln --
like vanes in the wind.wie Fahnen im Wind.

 Gedicht S1166
 Amsterdam, 2021-05-06
 Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) - 1967
 Roman "Cien años de soledad"
 Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 Bundel: Na de feestelijkheden 


Zywa Rozen en zweet

Onder de tafel loopt niemand
met reuzenschoenen in de weg
mijn wereld kan er bestaan --
tot aan het avondeten

de huizen, wegen en bouwprojecten
met al de gedachten van de mensen
die ik lezen en beantwoorden kan --
met nieuwe plannen

's Zomers staan er tafels in de tuin
met klemmen op de lange lakens
die wiegen in het licht van de wind --
mijn tent na het eten

die eerst klein en donker was
vol benen van de volwassenen
maar vrolijk van hun stemmen --
mijn andere wereld

Ik streel er het droge gras
baan paden voor de mieren
en adem de vreemde lucht --
van rozen en zweet

 Gedicht 2959
 Amsterdam, 2020-04-24
 Verlaten tafels (Juane Xue) - 2020
 Eerbetuiging: Xue, Juane 
 Opgedragen aan: Maria Godschalk 
 Bundel: Stempels Maskers 


Zywa Romantische zonnen

Mensen willen geloven
in hun eigen belang, blijven
stralen na hun dood, ook

dromen ze graag elders
te zijn dan waar ze zijn
en hopen ze op beter

en op liefde, dat heilige
verhaal dat mooi maakt
wat hun tomeloze lust doet

Ach, Geloof, Hoop en Liefde
zijn romantische gedichten
zonnen van geluk als je wilt

of ficties als je durft te leven
zonder Genade en voorrechten
die je voor jezelf houdt

want alles is voor iedereen
maar wat je hebt gekregen
hoef je niet te geven?

 Gedicht 2249
 Amsterdam, 2019-05-20
 Bundel: Geheim& Geloofd 

Zywa
Trefwoorden
Realisme
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F