Trefwoord  Reis


Het is ver reizen

voor je het oosten kunt zien --


als het avondland.


It's a long journeyEine Weltreise,
before you can see the east --bevor man den Osten sieht --
as the Occident.als das Abendland.

Gedicht H0593
Amsterdam, 2013-10-01
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 


Stations onderweg:

ik heb ze nog nooit gezien --


toch ken ik ze wel.


Stations on the way:Die Stationen
I haven't seen them before, yet --auf dem Weg kenne ich nicht --
they are familiar.dennoch ist's vertraut.

Gedicht H1107
Amsterdam, 2015-01-23
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 


Wat kom ik hier doen

op het station, in treinen --


geloof ik niet meer.


Why am I at thisWas mache ich hier
station, I do not believe --am Bahnhof, an die Z├╝ge --
in trains anymore.glaube ich nicht mehr.

Gedicht H1635
Amsterdam, 2016-12-28
#157 - Heer Bommel en de Grote Onthaler (Marten Toonder) - 1977
Stroken 8727-8840 en 8840A-8841, als boek 8915-10000

Bundel: toonder Toonder 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


Om kwart over acht

gingen we weg uit New York --


het huis was hevig.


At nine seventeenUm neun Uhr siebzehn
we drove out and left New York --fuhren wir aus New York los --
the house was heavy.das Haus war heftig.

Gedicht H2683
Amsterdam, 2020-04-09
1 de Weg (Ross Goodwin) - 2018
Roman "1 the Road"

Bundel: Vliegend 
Eerbetuiging: Goodwin, Ross 


Ik wil graag reizen,

maar bijna niemand kan mee --


om het te delen.


I like to travel,Ich reise gerne,
but only a few can come --aber wer kann mitkommen --
to share it with me.um es zu teilen?

Gedicht S1196
Amsterdam, 2021-07-04
Interview met Sevdaliza - 0
Interview van Jonas Kooyman met Sevdaliza in NRC op 3 juli 2021

Bundel: Vliegend 
Eerbetuiging: Sevdaliza 

Zywa Liedloos Lied

Werd ik gewekt
door rammelende emmers
als tikkende regen

tegen het brullen
de fluitende inademing
en de mijmerende zuchten

van het orgelmonster?
Kromme pijpen blazen me
de ruimte in, alles verschuift

tot ik geen houvast meer heb
en mijn lichaam in trance
oplost tussen wringende klanken

Compact als een schotel
zwenk ik steeds zwaarder
door octaven ruimtepuin

met ingehouden adem
uitziend naar het verlossende
licht van de eeuwig verre

zwaartekracht die me
smelten en verbranden
zal als ik er ooit aankom

Valse sirenenzang lokt me
met harmonie├źn waarin
het dashboard oplicht

mijn gedachten weer helder
om een koers te bepalen
en weg te gaan

van deze depressie
alsof er bestemmingen zijn
Hoop en verlangen

buitelen door de sterrennevel
als het klaterende water
uit de bronnen van de Moldau

Het monster brult weer mee -
om gek van te worden
uit elkaar te spatten

en in brokstukken uiteen
te drijven, tikkend
tegen de stilte

als het einde van een bui
Maar na de rust rollen er massa's
torenhoog overheen, steeds

zweef ik
tussen droom en daad
Slapeloos

brabbel ik nog wat
wadend in berusting
Liedloos

Gedicht 4296
Amsterdam, 2022-02-05
Liedloosheid (Maxim Shalygin) - 2022
"Songlessness" (2022, Maxim Shalygin), uitgevoerd door het Amstel Quartet (saxofoons) en Una Cintina (orgel), op 5 februari 2022 in het Orgelpark
Kromme pijpen: saxofoons
"Vltava" ("De Moldau", 1874, Bed?ich Smetana)

Bundel: org elp ark 
Componist: Shalygin, Maxim 


Wachten op vertrek,

bepakt met verwachtingen --


en zoete heimwee.


Upon departureBei der Abreise voll-
we're packed with expectations --gepackt mit Erwartungen --
and sweet homesickness.und s├╝├čem Heimweh.

Gedicht H3346
Amsterdam, 2022-06-25
Bundel: De trek 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto