Trefwoord  Samen: verbonden


Ouroboros
is het geheel van mogelijkheden

Wij zijn uniek hetzelfde


Wij zijn hetzelfde anders


Ouroboros
is the whole of possibilities
Ouroboros
ist die Gesamtheit der Möglichkeiten
We are uniquely the sameWir sind einzigartig gleich
We are the same in a different wayWir sind gleichartig anders

Gedicht Q079
Amsterdam, 2001-04-17
Ook in mij zijn er veel kiemen - 0
Wij zijn elkaars mogelijkheden

Bundel: Lilith's Krachten 
Mede opgedragen aan: n377 


Bomen
zijn het symbool van de wereld

Ik gun iedereen ruimte


Ik wissel energie uit


Trees
are the symbol of the world
Bäume
sind das Symbol der Welt
I wish everyone spaceIch gebe jedem Raum
I exchange energyIch tausche Energie

Gedicht Q081
Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik heb wortels en takken - 0
Met elkaar zijn we veilig

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Reiki 
Mede opgedragen aan: n384 


Eenheden
omvatten alles wat verdeeld is

Ik besta niet zelfstandig


De energie van het Al pulseert in mij


Unities
include everything that is divided
Einheiten
beinhalten alles, was geteilt ist
I do not exist independentlyIch existiere nicht unabhängig
The energy of the All pulsates in meDie Energie des Alls pulsiert in mir

Gedicht Q099
Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik maak deel uit van het Al - 0
Ik verlang ernaar, mijn ik los te laten

Bundel: Lilith's Krachten 
Mede opgedragen aan: n401 


Kluizenaars
wonen in de hele wereld

Ik zie het geheel in het kleine


Ik sta voor alles open


Hermits
live in the whole world
Einsiedler
leben auf der ganzen Welt
I see the whole in the smallIch sehe das Ganze im Kleinen
I am open to everythingIch bin offen f√ľr alles

Gedicht Q108
Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik ben met alles verbonden - 0
Ik kan grenzen overgaan

Bundel: Lilith's Krachten 
Mede opgedragen aan: n400 

Zywa Alles

Voor het opstaan kijk ik
hoe jij nog slaapt en bijna
niet ademt, heel voorzichtig

raak ik je aan, vouw je
in mijn handen en dan
neem ik je mee

we wekken de kinderen
ontbijten, kussen en zwaaien
kijken ze helemaal naMet een vriendin weeg ik
ons leven met iedereen
proef wat zoet en zuur is

tussen de woorden door
hebben we elkaar altijd meer
dan een week te vertellen

de kinderen groeien
het gaat allemaal voorbij
terwijl het bij ons blijft

Gedicht 52
Amsterdam, 2006-10-18
Bundel: HartenLust 


We spelen gitaar,

we zingen ons hart open --


en mengen ons bloed.


We play the guitars,Mit zwei Gitarren
we sing and open our hearts --unsere Herzen öffnen --
to exchange our blood.unser Blut mischen.

Gedicht H0186
Amsterdam, 2012-01-21
Bundel: Webhof 


In het mensenweb

waaieren mijn woorden uit --


met al hun echo's.


My words swarm aroundIm Web von Menschen
throughout the web of people --schwermen meine Worte aus --
with all their echos.mit ihren Echos.

Gedicht H0474
Amsterdam, 2013-06-21
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 


Met Oudjaar staan we

voor een afgrond, gevaarlijk --


staan we, hand in hand.


New Year's Eve: we faceEin Abgrund vor uns,
an abyss, dangerously --an Silvester, gefährlich --
we stand hand in hand.Hand in Hand stehend.

Gedicht H0750
Amsterdam, 2014-02-13
De afgronden (Ida Gerhardt) - 1955
Gedicht (bundel "Het levend monogram")

Bundel: Om Armen 
Eerbetuiging: Gerhardt, Ida 

Zywa Rode hartlijn

Voorspoed met gehoorzaamheid:
is dat het plan voor de mens?
Een familie die de vader volgt
zoals de vaders hun vader?

Of is het een verbond
van onbesneden liefde?
Eén hart, levend
vlees en bloed?

Eén hart, één bloed
van man en vrouw
dat een rode lijn trekt
om niet te overschrijden

Samenkomen
in één hart!
Het leven vieren
in één lied!

Gedicht 782
Amsterdam, 2016-08-30
Eén liefde (Bob Marley) - 1977
Jeremia 9:25-26, Ezechi√ęl 11:19-20, Hosea 6:6
Lied "One love"

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Bijbel 
Eerbetuiging: Marley, Bob 

Zywa Roep de uilen

Als ik iets wil weten roep ik

iemand van het uitlegvolk
Onbekenden zijn mijn tolk
en mijn gids in het web

Wees mijn broer, mijn zus
geef mij een echte kus
We are family, we zijn dezelfde

pluimage, we vliegen samen
over het net dat ons bindt
aan wat we weten

: onze gouden regel
Hand In Hand Vertrouwen
in jezelf en in wat je doet

Gedicht 866
Amsterdam, 2016-12-04
"We are family" ("We zijn familie", 1979, tekst Bernard Edwards, gezongen door Sister Sledge)
Bundel: Zonder reserve 
Mede opgedragen aan: Maria Godschalk 

Zywa Uit de diepte

Wanneer ik voel dat er iets hogers is
voel ik juist mijn lichaam

Niet kijkend vanuit de diepte
of er een ladder is, maar
onbegrensd, en dan
weet ik dat Het niet bestaat
als hoger, maar in alles
dat ik aanraak, dat ik denk
dat ik in- en uitadem

Wat ik voel, is niet de afstand
maar de nabijheid van het al
verzucht ik vanuit de diepte
van mijn ziel, die niet bestaat
zoals ik heb geleerd, maar
die lichamelijk is, dat voel ik
wanneer ik voel dat er iets hogers is

Gedicht 1096
Amsterdam, 2017-03-01
Psalm 130: De profundis clamavi ad te, Domine (Uit de diepte heb ik naar u geroepen, Heer)
Jacob's Ladder (Sulaam Yaakov)
Genesis 28:10-19

Bundel: Wezen 
Trefwoord: Bijbel 

Zywa Waar ben jij?

Waar ben jij?
Heksenvingermos
wijst je de weg in het bos

Ik kijk, ik reik
mijn groene handen
lekken liefde

mijn hoofd schudt zaden
de wereld in, vrienden
en vriendinnen, eet ze op

er groeien sprookjes
uit, geef ze knuffels
en tranen, waar ben jij?

Ik ben de boom van jouw ziel
die jij kunt omarmen
kom met je wang

tegen mijn buik, neem
mijn buik in jouw schoot
kom maar

helen van de striemen
van het leven, kom
zingen en springen

niet alleen ondergronds
wil ik met jou
verbonden zijn

Gedicht 1660
Amsterdam, 2018-01-23
Heksenvingermos: physcia tenella
Bundel: Zonder reserve 

Zywa Via Via

Via Via weet ik ongeveer wie ik ben
iemand onder al de mensen

die de stad levend houden
en me mijn ziel laten zien
We voeden elkaar, eten dus
elkaar als één lichaam
mensheid, hongerig om te leven
ongeveer wetend wie we zijn
temidden van elkaar en de rest
op onze lange weg
omhoog, omlaag
en in het rond

De doelen die ik had, verloren
en niet gemist, verloren
in ubuntu

Gedicht 1743
Amsterdam, 2018-05-02
Een Via Via café
Bantu = mensen; munu/muntu = mens
Ubuntu = menselijk worden en zijn door anderen, één-zijn, ik ben omdat wij zijn
Lied "Ich bin den weiten Weg gegangen" ("Ik ben de lange weg gegaan", 1974, Hildegard Knef)

Bundel: Het drama 
Eerbetuiging: Knef, Hildegard 


Mensen zijn arken,

ronddobberend in de vloed --


de geest van alles.


We, humans, are arks,Menschen sind Archen,
floating around in the flood --herumtreibend in der Flut --
the spirit of all.im Geiste des Alls.

Gedicht H2292
Amsterdam, 2018-09-26
Ghazal 1674 - Door het oog van de naald (Mohamed Rumi) - 1250
Bundel: Ongezien 
Eerbetuiging: Rumi, Mohamed 

Zywa Het drama

Wat ik stiekem doe
maar niet verborgen

voor mezelf, de waarheid
die ik niet wil weten

maar toch soms zie
in de vragende ogen

van anderen, verbaasd
of gekwetst, op de grens

van een oordeel over mij
is de waarheid in de ogen

van mijn geweten dat mij onderzoekt
Ik zweet ervan, het is een vagevuur

en zo lang het duurt is het
de hel: ik ben niet

enkel mezelf
maar een van de anderen

Dat is het drama

Gedicht 1875
Amsterdam, 2018-10-18
Gesloten deuren (Jean-Paul Sartre) - 1943
Eenakter "Huis clos" ("Gesloten deuren")

Bundel: Het drama 
Eerbetuiging: Sartre, Jean-Paul 


De wijze leert me

dat wind fluit en water ruist --


de taal der zielen.


The sage teaches me:Der Weisen lehrt mir,
wind whistles, water rustles --dass Wind pfeift und Wasser rauscht --
the language of souls.die Seelensprache.

Gedicht H2386
Amsterdam, 2019-02-08
Wedergeboorte - 2 (Antonio Machado) - 1907
Gedicht "Renacimiento" - 2 (bundel "Soledades. Galerías. Otros poemas.")

Bundel: ZielZinZon 
Eerbetuiging: Machado, Antonio 

Zywa Alleen, niet alleen

Ik preek niet, ik ga mijn eigen weg
Niet echt, want waar ik ga is al een weg
Ik preek niet, ik heb gemengde gevoelens
over wat ik weet. Ik ben niet bijziend

Ik preek niet, ik werp ankers uit, duizenden
boeien overal in zee voor wie rusten wil
in vertrouwde woorden
en samen mens wil zijn

Blij, dan samen gelukkig
Verdrietig, dan samen verdrietig
Moe, dan samen sterk
Alleen, dan niet alleen

Gedicht 2105
Amsterdam, 2019-02-19
Bundel: Het licht van de woorden 
Componist: Kyriakides, Yannis 


Kijkend naar filmpjes

zie ik schimmen van mensen --


Is dat Plato's grot?


Watching videosIch schau Videos
I see shadows of people --mit Schatten von Menschen an --
Is it Plato's cave?Das Höhlengleichnis?

Gedicht S0922
Amsterdam, 2019-07-31
YouTube
Bundel: Misthoorn 


Gesloten ogen

in een dubbele cirkel --


Tezamen één oor.


The audience formsPublikum im Kreis,
a double circle, eyes closed --mit geschlossenen Augen --
Together one ear.Gemeinsam éin Ohr.

Gedicht H3567
Amsterdam, 2022-11-10
Occam Delta XV (√Čliane Radigue) - 2018
Compositie voor strijkkwartet (2018, √Čliane Radigue), in Montr√©al op 9 juni 2018 en in het Orgelpark op 10 november 2022 uitgevoerd door Quatuor Bozzini
Occam = Willem van Ockham (1288-1347)

Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Muziek: verbindt 
Componist: Radigue, Eliane 

Zywa Mijn levens

Een heuveltje in het landschap
deze leistenen daken van de boerderij
onder de hoge rug en de ronde bil
langs de Oude Landweg

Moet je een stedeling zijn zoals ik
om de schoorsteen te laten roken
en de beelden in elkaar te schuiven
tot mijn eigen naakte lichaam

op een schapenvacht voor de open haard
wachtend op liefkozingen van mijn man
of een minnaar - is dat vakantieromantiek
of gebeurt dat hier gewoon?

Ik beleef het in het voorbijgaan -
een onzichtbare deelname
aan andermans leven, geuit
in mijn doen en laten

Gedicht 4803
Amsterdam, 2022-11-11
Het huis van Flink Cobb, Truro-Zuid (Edward Hopper) - 1933
Schilderij "Burly Cobb's House, South Truro"

Bundel: NachtWacht 
Eerbetuiging: Hopper, Edward 


Niemand kan leven

buiten de wereld, het web --


van interteksten.


No person can liveNiemand kann leben
outside the world, the world wide --außerhalb der Welt: das Netz --
web of intertexts.der Intertexte.

Gedicht H3605
Amsterdam, 2022-12-06
Het plezier van de tekst (Roland Barthes) - 1973
Studie "Le plaisir du Texte" (Roland Barthes)
Studie "Van tekst via tekst naar betekenis. Intertekstualiteit en haar implicaties" (1990, Ellen van Wolde)

Bundel: Geen wonder 
Trefwoord: Taal 
Eerbetuiging: Barthes, Roland 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto