Trefwoord  Samen: verbonden


Ouroboros is het geheel van mogelijkheden

Wij zijn uniek hetzelfde


Wij zijn hetzelfde anders


Ouroboros is the whole of possibilitiesOuroboros ist die Gesamtheit der Möglichkeiten
We are uniquely the sameWir sind einzigartig gleich
We are the same in a different wayWir sind gleichartig anders

Gedicht Q079
Amsterdam, 2001-04-17
Ook in mij zijn er veel kiemen (0) Wij zijn elkaars mogelijkheden
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Samen: verbonden 
Mede opgedragen aan: n377 


De Boom is het symbool van de wereld

Ik gun iedereen ruimte


Ik wissel energie uit


The Tree is the symbol of the worldDer Baum ist das Symbol der Welt
I wish everyone spaceIch gebe jedem Raum
I exchange energyIch tausche Energie

Gedicht Q081
Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik heb wortels en takken (0) Met elkaar zijn we veilig
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Samen: verbonden 
Trefwoord: Reiki^ 
Mede opgedragen aan: n384 


De Eenheid omvat alles wat verdeeld is

Ik besta niet zelfstandig


De energie van het Al pulseert in mij


The Unity includes everything that is dividedDie Einheit beinhaltet alles, was geteilt ist
I do not exist independentlyIch existiere nicht unabhängig
The energy of the All pulsates in meDie Energie des Alls pulsiert in mir

Gedicht Q099
Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik maak deel uit van het Al (0) Ik verlang ernaar, mijn ik los te laten
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Samen: verbonden 
Mede opgedragen aan: n401 


De Kluizenaar woont in de hele wereld

Ik zie het geheel in het kleine


Ik sta voor alles open


The Hermit lives in the whole worldDer Einsiedler lebt auf der ganzen Welt
I see the whole in the smallIch sehe das Ganze im Kleinen
I am open to everythingIch bin offen f√ľr alles

Gedicht Q108
Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik ben met alles verbonden (0) Ik kan grenzen overgaan
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Samen: verbonden 
Mede opgedragen aan: n400 


We spelen gitaar,

we zingen ons hart open --


en mengen ons bloed.


We play the guitars,Mit zwei Gitarren
we sing and open our hearts --unsere Herzen öffnen --
to exchange our blood.unser Blut mischen.

Gedicht H0186
Amsterdam, 2012-01-21
Bundel: Webhof 
Trefwoord: Samen: verbonden 


In het mensenweb

waaieren mijn woorden uit --


met al hun echo's.


My words swarm aroundIm Web von Menschen
throughout the web of people --schwermen meine Worte aus --
with all their echos.mit ihren Echos.

Gedicht H0474
Amsterdam, 2013-06-21
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Samen: verbonden 


Met Oudjaar staan we

voor een afgrond, gevaarlijk --


staan we, hand in hand.


New Year's Eve: we faceEin Abgrund vor uns,
an abyss, dangerously --an Silvester, gefährlich --
we stand hand in hand.Hand in Hand stehend.

Gedicht H0750
Amsterdam, 2014-02-13
De afgronden (Ida Gerhardt) (1955) Gedicht (bundel "Het levend monogram")
Bundel: Om Armen 
Trefwoord: Samen: verbonden 
Eerbetuiging: Gerhardt, Ida 

Zywa
TrefwoordenDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater