Trefwoord  Schrijverschap


Steeds verder reiken

mijn gedachten in het licht


van wijze woorden.


My thoughts reach furtherMeine Gedanken
and further in the bright light --strecken sich weiter im Licht --
of sensible words.von weisen Worten.

Gedicht H0709
Amsterdam, 2014-01-30
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 


Schoonheid is jóuw troef,

met illusies en hoop, maar --


ík heb wat ik schrijf.


Beauty is yóur trump,Schönheit ist déin Trumpf,
with illusions and hope, but --mit Traumbildern und Hoffnung --
√ć have what I write.aber √≠ch schreibe.

Gedicht S0300
Amsterdam, 2015-06-30
Poker (Tom Lanoye) - 1990
Gedicht (bundel "Hanestaart")

Bundel: Kijk mij nou 
Eerbetuiging: Lanoye, Tom 


Met stukjes papier

steek ik kleine lichtjes aan --


in lezersharten.


With scraps of paperMit Papierfetzen
I am lighting little lights --z√ľnde ich mal Lichter an --
in hearts of readers.in Leserherzen.

Gedicht H1328
Amsterdam, 2015-09-19
Hoe weinig ik van nut ben (Hilde Domin) - 1957
Gedicht "Wie wenig n√ľtze ich bin"

Bundel: Kijk mij nou 
Eerbetuiging: Domin, Hilde 

Zywa Belichten

Geen U Nu! of I Why?
schrijven, maar meer
dan een onderwerp: waarheden
vakkundig verzamelen
snoeien en herbinden

in verhalen en romans -
een voorbeeldig verslag uitbrengen
tegen het vergeten
van de unieke veldslag of
de bijzondere mislukking

in een betoog of gedicht -
de ongeziene aspecten
en de verborgen patronen
liefdevol blootleggen en belichten
of het onbekende verkennen

Gedicht 634
De Koog, 2016-04-17
"U Nu!" (1620, Vondel)
"I Why?" ("Ik Waarom?", 1946, Charles Ghigna)
Iets dat belicht wordt, is niet verborgen
Een waarheid is volgens het Griekse woord aletheia: onverborgenheid

Bundel: Het licht van de woorden 
Eerbetuiging: Vondel 
Eerbetuiging: Chinga, Charles 

Zywa Ik was negentien

Niet helder doorlicht
geen woorden gewaagd
aan zuiver water maar

beschrijfschilderingen
gezongen liefdeslijnen
misttalige waarheid

wijs als ongeschreven
wetten wilde ik, dacht ik
     Ik was negentien

     en wist niet hoe
     maar ik zou
     schrijven en zingen

     van lichamen en loden lucht-
     kastelen van gewonde kinderen
     met harnassen om hun open zenuwen

     zielsplinters overal en harten
     die lijden tot ze breken
     op de valavond van hun lied

Gedicht 685
Amsterdam, 2016-06-14
"Eenvouds verlichte waters" (1952, Lucebert)
Bundel: Het licht van de woorden 
Trefwoord: Hartstocht 
Eerbetuiging: Lucebert 

Zywa Kerfstok van de mens

Mijn handlanger schrijft op
wat de winden van de tijd willen
bewaren, in mij geblazen, uit mij
getrokken en gekneed

tot gewone woorden, korte
preken in bevatbare brokken
en steeds een streepje erbij
op de kerfstok van de mens

Al die wereldwijsheid
in wolken kortzicht tussen
oogkleppen en dichte deuren
tegen de angst tekort te komen

en zoveel emoties erbij
om verleden, heden en toekomst
om nog maar te zwijgen van de
verwijten en verontschuldigingen

Gedicht 687
Amsterdam, 2016-06-16
Bundel: Het licht van de woorden 
Trefwoord: Kunst 


Vaarwel, ik blus nooit

geen branden meer met letters --


als die in brand staan.


Farewell, nevermoreLeb wohl, nie wieder
will I fight fires with letters --lösche ich mit Buchstaben --
if they are burning.die bereits brennen.

Gedicht S0389
Amsterdam, 2016-07-29
Nooit meer (Ali ?erik) - 2011
Gedicht (bundels "Doorbloeiend Heimwee" (2011) en "Hartslagen van de mus" (2015))

Bundel: SchrijfWijzer 
Eerbetuiging: Serik, Ali 


Ik neem de wereld,

maar tussen haar en mij wringt --


zich weer een gedicht.


I take the world, butIch nehme die Welt,
between it and me, there wrings --doch zwischen ihr und mir wringt --
another poem.wieder ein Gedicht.

Gedicht H1470
Amsterdam, 2016-08-08
Dalmatijnse reis - 3 (Sonja Prins) - 1963
Gedicht (bundel "Weegschaal der aarde")

Bundel: Een vak 
Eerbetuiging: Prins, Sonja 


Trots zijn de dichters

op hun eigen uitgave:


echter dan zijzelf!


The poets are proudDie Dichter sind stolz
of their own publication:auf ihre Publikation:
more real than they are!echter als sie selbst!

Gedicht S0399
Amsterdam, 2016-10-01
Bundel: Ik ben 


Moet ik mijn verzen

maken tot renpaard, tot trein?


afschieten als pijl?


Should I write versesSoll ich die Versen
as a racehorse, as a train?zu Rennpferd, zu Zug machen?
launch them as arrows?abschießen als Pfeil?

Gedicht H1570
Amsterdam, 2016-10-24
Groet aan Walt Whitman (√Ālvaro de Campos) - 1915
Gedicht "Saudação a Walt Whitman" (Fernando Pessoa)

Bundel: Vliegend 
Eerbetuiging: De Campos, Alvaro 
Eerbetuiging: Pessoa, Fernando 


Een dichter ordent

woorden tot betekenis --


Dat maakt ze mooier.


Poets arrange wordsEin Dichter ordnet
into meaning, it makes them --die Wörter zur Bedeutung --
much more beautiful.Das macht sie schöner.

Gedicht H1594
Amsterdam, 2016-11-14
#160 - Heer Bommel en de uitvalsels (Marten Toonder) - 1978
Stripverhaal #160 (stroken 0103-0207), strook 0139

Bundel: toonder Toonder 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


Debuten, ach dat

roffelwerk op fantoffels --


klevend in het slijk.


The d√©buts, oh thisDie Deb√ľts, diese
banging on fantaslippers --Trommelei auf Fantoffeln --
sticking in the mud.im Schlamm festgeklebt.

Gedicht H1628
Amsterdam, 2016-12-23
Aan een beginnend dichter (Anthony Staring) - 1827
Puntdicht (bundel "Nieuwe Gedichten")

Bundel: Kijk mij nou 
Eerbetuiging: Staring, Anthony 

Zywa Ben ik, vluchtig

Stilaan minder schrijven
ook iets willen doen
anoniem worden

gehoord en gelezen
verder niets alsjeblieft
voor mij geen wierook

met pluimen, ik deel niets
van mij, ik geef alleen
spiegelbeelden van het leven

door mij gevoed, gekoesterd
en losgelaten, stukjes van
mijn bestaan, vluchtig -

niets is van mij
alleen mijn verjaardag
met deze gedachte

Gedicht 1718
Amsterdam, 2018-04-17
Bundel: Het licht van de woorden 


Ik slik leven in,

en ik spuug het ook weer uit --


verkauwd tot zinnen.


Life, I swallow it,Ich schlucke Leben
and I spit it out again --und spucke es wieder aus --
chewed to sentences.zu Sätzen gekaut.

Gedicht H2340
Amsterdam, 2019-01-01
Het leven in een plastic tas (Maria Barnas) - 2018
Gedicht (bundel "Nachtboot")

Bundel: SchrijfWijzer 
Eerbetuiging: Barnas, Maria 


Waar het om gaat, is:

schrijf, schrijf rauw en naakt, en stel --


je schaamte steeds uit.


The very point is:Es geht darum: schreib,
you must write, raw and naked --schreib roh und nackt, und schiebe --
and postpone your shame.deine Scham stets auf.

Gedicht H2365
Amsterdam, 2019-01-17
Waar gaat het om (Toon Tellegen) - 2018
Gedicht (bundel "Glas tussen ons")

Bundel: Misschien / Ooit / Soms / Bijna 
Bundel: SchrijfWijzer 
Trefwoord: Schaamte 
Eerbetuiging: Tellegen, Toon 


Uit verlegenheid

klets ik: ben ik een schrijver --


die verlegen is?


Because I am shyVor Verlegenheit
I talk nonsense: a writer --quatsche ich: ein Schriftsteller --
uttering shyness?der doch sch√ľchtern ist?

Gedicht H2394
Amsterdam, 2019-02-09
De zwarte heer Bazetub. Een spiegel. (Albert Vigoleis Thelen) - 1956
Roman "Der schwarze Herr Bahßetup. Ein Spiegel."

Bundel: Kijk mij nou 
Eerbetuiging: Vigoleis Thelen, Albert 


Het is veel te koud

om te schrijven, bevroren --


blijven de woorden.


It is way too coldEs ist viel zu kalt
to write, I cannot defrost --um zu schreiben, die Wörter --
the words from the ice.tauen gar nicht auf.

Gedicht S0843
Amsterdam, 2019-02-21
sommige ochtenden blijven (Merlinspielen) - 2019
Haiku "some mornings remain" (op AllPoetry.com)

Bundel: Actief Passief 
Eerbetuiging: Merlinspielen 


De beelden drijven

in mijn hoofd en glippen weg --


tussen mijn woorden.


The images floatDie Bilder schweben
in my head and slip away --in meinem Kopf, rutschen weg --
between empty words.zwischen den Worten.

Gedicht S0844
Amsterdam, 2019-02-21
Gefrustreerd (Kristine Ann Gajitos) - 2019
Gedicht "Frustrated" (AllPoetry.com)

Bundel: Een vak 
Eerbetuiging: Gajitos, Kristine Ann 


Gedichten schrijven,

dat is voor mij uit staren --


dat is hard werken.


Writing my poemsGedichte schreiben,
I'm staring in front of me --das ist vor mich hin starren --
I'm working so hard.ist harte Arbeit.

Gedicht H2407
Amsterdam, 2019-02-26
Boothuis (Maarten Inghels) - 2016
Gedicht (bundel "contact")

Bundel: Kijk mij nou 
Eerbetuiging: Inghels, Maarten 


Als ik mij goed voel,

schrijf ik goed, voel ik mij slecht --


dan lukt schrijven niet.


Writing is easySchreiben ist einfach,
when I feel good, feeling bad --wenn's mir gut geht, wenn's schlecht geht --
it's impossible.ist es unmöglich.

Gedicht H2464
Amsterdam, 2019-05-19
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
14 juli 2012

Bundel: Paleis van de nacht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Ik huil niet, verdriet

schrijf ik op, zonder vlekken --


een leesbare tekst.


I don't cry, I writeKein Weinen, Trauer
down my sorrow, without blots --schreibe ich auf, fleckenlos --
a readable text.ein lesbarer Text.

Gedicht H2465
Amsterdam, 2019-05-19
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
14 juli 2012

Bundel: Paleis van de nacht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Schrijvers beschrijven

het leven niet, ze leven --


naar hun fantasie.


I don't describe lifeIch beschreibe nicht
as it is, rather I live --das Leben, ich erlebe --
by my fantasy.meine Fantasie.

Gedicht S0872
Amsterdam, 2019-05-22
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
12 januari 2014

Bundel: Paleis van de nacht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Schrijvers herhalen

wat er om hen heen gebeurt --


Luider en groter!


The writer repeatsSchriftsteller wieder-
what he watches happening --holen einfach was geschieht --
Louder and bigger!Lauter und größer!

Gedicht S0874
Amsterdam, 2019-05-26
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
25 februari 2015

Bundel: Paleis van de nacht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Schrijven is eerlijk

zijn, de wereld vol waarheid --


durven te schelden.


Writing is beingSchreiben ist ehrlich
honest, daring to inveigh --sein, wagen, die Welt voller --
the world full of truths.Wahrheit zu schimpfen.

Gedicht S0875
Amsterdam, 2019-05-26
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
25 februari 2015

Bundel: Paleis van de nacht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Nietsontziend schrijven,

hoezeer ik ook van jou houd --


hoe bang ik ook ben.


Writing ruthlessly,R√ľcksichtslos schreiben,
although I love you so much --trotz meiner Liebe zu dir --
although I am scared.trotz all meiner Angst.

Gedicht S0876
Amsterdam, 2019-05-26
Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
25 februari 2015

Bundel: Paleis van de nacht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Vergeef me, vergeet

me, neem de woorden terug --


Het was maar een leen.


Forgive me, forgetVergib mir, vergiss
me, I give you these words back --mich, nimm die Worte zur√ľck --
I'm just borrowing.Es sind Ausleihen.

Gedicht H2728
Amsterdam, 2020-06-14
Vergeef vergeet (Ingmar Heytze) - 2008
Gedicht (bundel "Elders in de wereld"

Bundel: Kijk mij nou 
Eerbetuiging: Heytze, Ingmar 


Ik verspil mijn hoofd

aan lezers die op zoek zijn --


naar een uitrustplaats.


I'm wasting my headIch vergeude mich
on readers, they're just looking --auf Leser, sie suchen nur --
for a place to rest.einen Ruheplatz.

Gedicht S1124
Amsterdam, 2021-01-15
Meten & wegen (Anne Vegter) - 2010
Gedicht (in De Gids, 2010-1, en in de bundel "Eiland berg gletsjer")

Bundel: Een vak 
Eerbetuiging: Vegter, Anne 


Ik zonder me af

in twee kamers: een van steen --


en een van veel tijd.


I seclude myselfIch schließe mich ein
in two rooms: one made of stone --in zwei Räume: den aus Stein --
and one made of time.und den aus viel Zeit.

Gedicht H2948
Amsterdam, 2021-05-04
Derde leg (Ellen Deckwitz) - 2021
Column (in nrc op 4 mei 2021)

Bundel: De Dood op Worp 
Eerbetuiging: Deckwitz, Ellen 


Met letters zaai ik

gedachten vol liefde uit --


schrijf ik in levens.


With letters, I sowIch säe liebe-
all kinds of thoughts full of love --volle Gedanken, schreibe --
I'm writing in lives.sie in dein Leben.

Gedicht H2986
Amsterdam, 2021-07-11
Bundel: Het licht van de woorden 


Ik schrijf in reli√ęf,

de inkt in de pen is op --


mijn woorden nog niet.


I write in relief,Ich schreib in Relief,
the ballpoint ink is used up --ich hab keine Tinte mehr --
but I still have words.Worte immer noch.

Gedicht H3130
Amsterdam, 2021-11-14
Bundel: Ik ben 


Ik schrijf, wijs niet aan,

mijn woorden verlichten slechts --


ze getuigen niet.


No indications,Ich zeige nichts an,
my words only enlighten --meine Worte beleuchten --
they don't testify.sie bezeugen nicht.

Gedicht H3200
Amsterdam, 2022-02-13
In het universum - 10. (Rodaan al Galidi) - 2016
Gedicht (bundel "Koelkastlicht")

Bundel: SchrijfWijzer 
Eerbetuiging: Al Galidi, Rodaan 


Ik bemin precies

jou, ik mis juist jou, precies --


zoals ik jou dicht.


I love exactlyIch liebe genau
you, miss just you, exactly --dich, vermisse dich, genau --
like I create you.wie ich dich dichte.

Gedicht H3339
Amsterdam, 2022-06-22
Giro Giro Tondo. Een obsessie (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2015
Het slotgedicht van deze bundel bestaat uit de eerste regels van de voorafgaande veertien sonnetten

Bundel: Paleis van de nacht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Goede gedichten

kun je steeds verzilveren --


minnaar na minnaar.


It's a fact, you canGute Gedichte
always cash good poems, from --kann man immer versilbern --
lover to lover.Liebling nach Liebling.

Gedicht H3340
Amsterdam, 2022-06-22
Nieuwe idyllen #54 (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2022
Gedicht (bundel "Nieuwe idyllen")

Bundel: Paleis van de nacht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Een dagboek schrijven

is alles censureren --


waarover ik denk.


Whatever I think,In meinem Tage-
I'm a strict censor, writing --buch zensiere ich alles --
in my diary.woran ich denke.

Gedicht H3468
Amsterdam, 2022-09-25
Een jaar als (g)een ander (Kristien Hemmerechts) - 2003
Dagboek

Bundel: SchrijfWijzer 
Eerbetuiging: Hemmerechts, Kristien 


Schrijf intu√Įtief:

doorbreek het onderscheiden --


met taal die verbindt.


Write creatively:Schreibe kreativ:
break through distinctive language --durchbreche Unterscheidung --
with connecting words.mit Verbindungen.

Gedicht H3628
Amsterdam, 2022-12-29
Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst (Joke Hermsen) - 2009
"Met de taal door de taal heen breken, is kortom de opgave en de paradox van het schrijverschap"
Essays - Slot van de paragraaf "Stroom van de tijd en van het bewustzijn"

Bundel: SchrijfWijzer 
Eerbetuiging: Hermsen, Joke 


In slapeloosheid

woon ik, hier aan deze weg --


bezaaid met mijnen.


In insomniaIn Schlaflosigkeit
I live, on this very road --wohne ich, auf diesem Weg --
which is strewn with mines.voller Springminen.

Gedicht H3660
Amsterdam, 2023-01-13
De afwezigheid van plaats - I (Edmond Jabès) - 1965
Gedicht "L'absence de lieu" - I (bundel "Je b√Ętis ma demeure")

Bundel: Innerst 
Bundel: Een vak 
Trefwoord: Leven: moeite 
Eerbetuiging: Jabes, Edmond 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto