Trefwoord  Seks: misbruik (psycho-soma)

Zywa Haarlemmer Smileys

Mijn hand wil weten
wat ik, wat zij
wil, willen, doen
en begrijpen wat er gebeurt

met mijn lichaam, en wat
dat met mij te maken heeft

Ook mijn ziel wil het
weten om het te weten
en erom te lachen
wanneer ik denk iets te weten

Bevrijdend lachen
Nadenken over waarom

anderen doen wat ze doen
en wat mijn hand dan
voor houvast heeft
om te helpen

Ik denk vooruit
achter mijn wolken
schijnt de zon
lacht de zon

Gedicht 5244
Amsterdam, 2023-06-25
Tarot 19. Zon
Prometheus denkt vooruit
Ook ik ga planmatig te werk
Ik denk na

Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Verstand: logica 
Mede opgedragen aan: Maria Godschalk 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto