Onze gesprekken

zijn zwijggesprekken zonder --


enige boosheid.


Our conversationsUnsre Gespräche
are silent conversations --sind schweigende Gespräche --
There is no anger.ohne jede Wut.

 Gedicht H4365
 Amsterdam, 2023-12-14
 Grote acht (Vrouwkje Tuinman) - 2005
 Roman "Grote acht" (route van twee cirkels bij de dressuur), hoofdstuk Eenentwintig (jaar oud)
 Eerbetuiging: Tuinman, Vrouwkje 
 Bundel: Om Armen 


Wekenlang alleen,

en 's avonds de waarnemers --


op de radio.


I'm alone for weeks,Wochenlang allein
at eight there are the lookouts --am Abend die Ausgucke --
on the radio.im Bergradio.

 Gedicht H4218
 Amsterdam, 2023-10-14
 Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
 Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 1-1-7, geschreven in 1956 (Jack Kerouac verblijft twee maanden in de observatiehut op Desolation Peak: de Woeste Piek, bij het meer Ross Lake in Washington State)
 Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 Bundel: Mistik 


De zwarte bomen,

kaal en nog griezeliger:


totale stilte.


The black trees, so bare,Die schwarzen Bäume,
short, and even more eerie:kahl und noch unheimlicher:
this total silence.völlige Stille.

 Gedicht H4105
 Amsterdam, 2023-09-04
 Bundel: Wezen 


Weer een stille dag.

Aan het raam denk ik lang na --


over de regen.


It's a quiet day.Ein ruhiger Tag.
I'm standing at the window --Am Fenster betrachte ich --
contemplating rain.lange den Regen.

 Gedicht H4012
 Amsterdam, 2023-08-02
 Hoogachtend, Eliza Peabody (Jane Gardam) - 1991
 Roman "The Queen of the Tambourine" ("De tamboerijn-koningin"), § 12 april (1990)
 Eerbetuiging: Gardam, Jane 
 Bundel: LeegLoos 


Als je de kans mist

om te zwijgen, heb je kans --


veel te verliezen.


Who misses the chanceWenn man die Chance
to stay silent, has a chance --verpasst, zu schweigen, kann man --
to lose quite a lot.leicht viel verlieren.

 Gedicht S1739
 Amsterdam, 2023-04-16
 Het stille meisje (Claire Keegan) - 2022
 Seán (Andrew Bennett) tot Cáit (Catherine Clinch) in de film "An Cailin CiĂşin" (regie Colm BairĂ©ad, tekst Claire Keegan): "Many's the man lost much just because he missed a perfect opportunity to say nothing" ("Veel mensen hebben veel verloren, enkel omdat ze de kans hebben gemist om niets te zeggen")
 Eerbetuiging: Keegan, Claire 
 Bundel: Actief Passief 


In het geluid van

de stilte wandel ik met --


mijn oordopjes in.


I'm walking my dogIm Klang der Stille
in the sound of the silence --fĂĽhre ich den Hund aus, mit --
with my earplugs in.den Ohrstöpseln drin.

 Gedicht S1706
 Amsterdam, 2023-03-14
 Woede (Salman Rushdie) - 2001
 Roman "Fury", § 7
Lied "The sound of silence" ("De klank van stilte", 1964, Simon & Garfunkel)

 Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 Eerbetuiging: Simon & Garfunkel 
 Bundel: Klein verzet 


Nachts zwemmen, alleen, 's

in het stille meer, omringd --


door zwarte bomen.


Great, swimming at night,Nachts schwimmen, allein
alone in the silent lake --im stillen See, umgeben --
black trees around me.von schwarzen Bäumen.

 Gedicht H3739
 Amsterdam, 2023-02-21
 Bundel: Alsloos 


Hoog in de bergen:

stilte, de afwezigheid --


vooral van mezelf.


High in the mountains:Hoch in den Bergen:
the silence, the absence, most --Stille, die Abwesenheit --
of all of myself.zumeist meiner selbst.

 Gedicht H3698
 Amsterdam, 2023-02-01
 Edith Wengler (Jens Christian Grøndahl) - 2020
 Verhaal, § 5
 Eerbetuiging: Grondahl, Jens Christian 
 Bundel: Fijndraden 


Wanneer het stil is,

klinkt een toon helder en licht --


met heel zijn gewicht.


When it is quiet,Wenn es ruhig ist,
a tone rings out clear and light --klingt ein Ton klar und leicht, mit --
with all of its weight.all seinem Gewicht.

 Gedicht H3547
 Amsterdam, 2022-10-30
 stuk 2004/1, stuk 2004/2 (Manfred Werder) - 2004
 "stĂĽck 2004/1" und "stĂĽck 2004/2" fĂĽr Klavier ("stuk 2004/1" en "stuk 2004/2" voor piano, 2004, Manfred Werder), op 30 oktober 2022 in het Orgelpark uitgevoerd door Samuel Vriezen
 Componist: Werder, Manfred 
 Bundel: org elp ark 


In stilte is tijd

niet te meten, de tel niet --


aan iets te ijken.


Time can't be measuredIn Stille kann Zeit
in silence, nor can the beat --nicht gemessen, der Takt nicht --
be calibrated.kalibriert werden.

 Gedicht S1555
 Amsterdam, 2022-10-30
 stuk 2004/1, stuk 2004/2 (Manfred Werder) - 2004
 "stĂĽck 2004/1" und "stĂĽck 2004/2" fĂĽr Klavier ("stuk 2004/1" en "stuk 2004/2" voor piano, 2004, Manfred Werder), op 30 oktober 2022 in het Orgelpark uitgevoerd door Samuel Vriezen
 Componist: Werder, Manfred 
 Bundel: org elp ark 


Het is de stilte

die me heel de nacht opvalt --


alsof ik het droom.


It is the silenceEs ist die Stille,
that I notice all night long --die die ganze Nacht auffällt --
as if I'm dreaming.wie in einem Traum.

 Gedicht H3338
 Amsterdam, 2022-06-17
 Bundel: Waartussen 


De toon van de gong

sterft weg, verruimt de ruimte --


verdiept de stilte.


The sound of the gongDer Langklang des Gongs
dies away, it expands space --stirbt ab, vergrößert den Raum --
deepens the silence.vertieft die Stille.

 Gedicht H2596
 Amsterdam, 2019-11-03
 Negen gongen (Tom Johnson) - 1979
 "Nine Bells", op 3 november 2019 uitgevoerd in het Orgelpark, door Olaf Pyras
 Componist: Johnson, Tom 
 Bundel: org elp ark 


Rondjes om de gong:

hij luistert hoe het stil wordt --


klaar om toe te slaan.


Rounds around the gong:Runden um den Gong:
he listens how it dies down --er hört zu, wie es still wird --
strenuous to strike.parat zu schlagen.

 Gedicht H2597
 Amsterdam, 2019-11-03
 Negen gongen (Tom Johnson) - 1979
 "Nine Bells", op 3 november 2019 uitgevoerd in het Orgelpark, door Olaf Pyras
 Componist: Johnson, Tom 
 Bundel: org elp ark 


Nachts de volle maan, 's

in stilte laten schijnen --


een zon in je hart.


Seeing the full moonDen Vollmond spät nachts
shine in the quiet of night --in Stille scheinen sehen --
a sun in your heart.Sonne im Herzen.

 Gedicht H1634
 Amsterdam, 2016-12-27
 #155 - Heer Bommel en de zonnige kijk (Marten Toonder) - 1976
 Stripverhaal #155 (stroken 8594-8672), strook 8653
 Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 Bundel: toonder Toonder 


Kapel in het bos:

flakkerende vlammetjes --


herfstige stilte.


Chapel in the woods:Kapelle im Wald:
inside, the flames are flaring --drinnen flackern die Flämmchen --
autumnal silence.herbstliche Stille.

 Gedicht H1608
 Amsterdam, 2016-11-30
 Kapel van de Heilige Eik (aan de Beerze, bij Oirschot, sinds de 15de eeuw)
 Bundel: Groet van toen 


Het is eb, ochtend-

mist rondom mijn zintuigen --


een cirkel stilte.


Low tide, the morningEbbe, der Morgen-
mist surrounding my senses:nebel um meine Sinne --
circle of silence.ein Kreis der Stille.

 Gedicht H1046
 Zandvoort aan Zee, 2014-11-06
 Bundel: Wezen 


Ik voel de woorden

in steeds grotere kringen --


om mijn stille hart.


I can feel the wordsIch fĂĽhl die Worte
in the widening circles --in ausdehnenden Kreisen --
of my silent heart.um mein stilles Herz.

 Gedicht H0629
 Amsterdam, 2013-10-14
 Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 


Gedempte stilte

van fijne regen, koeien --


trekken aan het gras.


The muffled silenceGedämpfte Stille
of fine drizzling rain, with cows --von feinem Regen, KĂĽhe --
pulling at the grass.ziehen an das Gras.

 Gedicht H0554
 Amsterdam, 2013-08-15
 Bundel: Webhof 


Onder de takken

is het stil en pikdonker --


de tijd ruist hier niet.


Under the branchesUnter den Ă„sten
it is quiet and pitch-dark --ist es ruhig und dunkel --
time doesn't rustle here.die Zeit rauscht hier nicht.

 Gedicht H0353
 Amsterdam, 2012-09-12
 Bundel: Levenslijn 


Lijkhouding: lichaam-

loos lig ik te luisteren --


naar het wereldniets.


Corpse pose: bodylessDie Leichnam-Haltung:
I lie and listen, hearing --körperlos höre ich ganz --
the world nothingness.still dem Weltnichts zu.

 Gedicht S0024
 Julianadorp, 2011-12-30
 Bundel: NachtWacht 


Om te behagen

staat de klankschaal te blinken --


wachtend op mijn slag.


The set of singingUm zu gefallen
bowls is glimmering to please --glänzt die Singschale, wartend --
waiting for my stroke.auf meinen Schlag.

 Gedicht H0016
 Amsterdam, 2011-11-19
 Bundel: WoefWoef 


Zywa Windstil

Ik zie veel schippers gaan, en naar mij zwaaien
alleen voor mij vergeet de wind te waaien
     Er is geen zuchtje wind meer
     nergens wind meer
Ik lig maar in de haven, in de haven
en dobber dag na dag, ik dobber dagen
     Er is geen zuchtje wind meer
     nergens wind meer
Mijn plannen heb ik opgeborgen, opgeborgen
als proviand voor onderweg, voor morgen
     Er is geen zuchtje wind meer
     nergens wind meer
Ik kan slechts naar de zeilen staren, staren
die schepen in en uit doen varen, varen
     Er is geen zuchtje wind meer
     nergens wind meer
Wat staan ze strak en bol, geen zeil dat ingescheurd is
terwijl er hier nog niets gebeurd is, niets gebeurd is
     Er is geen zuchtje wind meer
     nergens wind meer
Hoezo gaat iedereen maar door en buigt het leven
nog altijd om mij heen, en ben ik thuis gebleven?
     Er is geen zuchtje wind meer
     nergens wind meer
Er is geen zuchtje wind meer, nergens wind meer

 Gedicht 170
 Amsterdam, 2011-07-07
 Bundel: Hangende regen 

Zywa
Trefwoorden
Stilte
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F