Trefwoord  Stilte

Gedicht 170
Amsterdam, 2011-07-07
Bundel: Hangende regen 


Om te behagen

staat de klankschaal te blinken --


wachtend op mijn slag.


The set of singingUm zu gefallen
bowls is glimmering to please --glänzt die Singschale, wartend --
waiting for my stroke.auf meinen Schlag.

Gedicht H0016
Amsterdam, 2011-11-19
Bundel: WoefWoef 


Lijkhouding: lichaam-

loos lig ik te luisteren --


naar het wereldniets.


Corpse pose: bodylessDie Leichnam-Haltung:
I lie and listen, hearing --körperlos höre ich ganz --
the world nothingness.still dem Weltnichts zu.

Gedicht S0024
Julianadorp, 2011-12-30
Bundel: NachtWacht 


Onder de takken

is het stil en pikdonker --


de tijd ruist hier niet.


Under the branchesUnter den Ă„sten
it is quiet and pitch-dark --ist es ruhig und dunkel --
time doesn't rustle here.die Zeit rauscht hier nicht.

Gedicht H0353
Amsterdam, 2012-09-12
Bundel: Levenslijn 


Gedempte stilte

van fijne regen, koeien --


trekken aan het gras.


The muffled silenceGedämpfte Stille
of fine drizzling rain, with cows --von feinem Regen, KĂĽhe --
pulling at the grass.ziehen an das Gras.

Gedicht H0554
Amsterdam, 2013-08-15
Bundel: Webhof 


Ik voel de woorden

in steeds grotere kringen --


om mijn stille hart.


I can feel the wordsIch fĂĽhl die Worte
in the widening circles --in ausdehnenden Kreisen --
of my silent heart.um mein stilles Herz.

Gedicht H0629
Amsterdam, 2013-10-14
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 


Het is eb, ochtend-

mist rondom mijn zintuigen --


een cirkel stilte.


Low tide, the morningEbbe, der Morgen-
mist surrounding my senses:nebel um meine Sinne --
circle of silence.ein Kreis der Stille.

Gedicht H1046
Zandvoort aan Zee, 2014-11-06
Bundel: Wezen 


Kapel in het bos:

flakkerende vlammetjes --


herfstige stilte.


Chapel in the woods:Kapelle im Wald:
inside, the flames are flaring --drinnen flackern die Flämmchen --
autumnal silence.herbstliche Stille.

Gedicht H1608
Amsterdam, 2016-11-30
Kapel van de Heilige Eik (aan de Beerze, bij Oirschot, sinds de 15de eeuw)
Bundel: Groet van toen 
Trefwoord: Brabant 
Trefwoord: Herfst 


's Nachts de volle maan

in stilte laten schijnen --


een zon in je hart.


Seeing the full moonDen Vollmond spät nachts
shine in the quiet of night --in Stille scheinen sehen --
a sun in your heart.Sonne im Herzen.

Gedicht H1634
Amsterdam, 2016-12-27
#155 - Heer Bommel en de zonnige kijk (Marten Toonder) - 1976
Stripverhaal #155 (stroken 8594-8672), strook 8653

Bundel: toonder Toonder 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


De toon van de gong

sterft weg, verruimt de ruimte --


verdiept de stilte.


The sound of the gongDer Langklang des Gongs
dies away, it expands space --stirbt ab, vergrößert den Raum --
deepens the silence.vertieft die Stille.

Gedicht H2596
Amsterdam, 2019-11-03
Negen gongen (Tom Johnson) - 1979
"Nine Bells", op 3 november 2019 uitgevoerd in het Orgelpark, door Olaf Pyras

Bundel: org elp ark 
Componist: Johnson, Tom 


Rondjes om de gong:

hij luistert hoe het stil wordt --


klaar om toe te slaan.


Rounds around the gong:Runden um den Gong:
he listens how it dies down --er hört zu, wie es still wird --
strenuous to strike.parat zu schlagen.

Gedicht H2597
Amsterdam, 2019-11-03
Negen gongen (Tom Johnson) - 1979
"Nine Bells", op 3 november 2019 uitgevoerd in het Orgelpark, door Olaf Pyras

Bundel: org elp ark 
Componist: Johnson, Tom 


Het is de stilte

die me heel de nacht opvalt --


alsof ik het droom.


It is the silenceEs ist die Stille,
that I notice all night long --die die ganze Nacht auffällt --
as if I'm dreaming.wie in einem Traum.

Gedicht H3338
Amsterdam, 2022-06-17
Bundel: Waartussen 


Wanneer het stil is,

klinkt een toon helder en licht --


met heel zijn gewicht.


When it is quiet,Wenn es ruhig ist,
a tone rings out clear and light --klingt ein Ton klar und leicht, mit --
with all of its weight.all seinem Gewicht.

Gedicht H3547
Amsterdam, 2022-10-30
stuk 2004/1, stuk 2004/2 (Manfred Werder) - 2004
"stĂĽck 2004/1" und "stĂĽck 2004/2" fĂĽr Klavier ("stuk 2004/1" en "stuk 2004/2" voor piano, 2004, Manfred Werder), op 30 oktober 2022 in het Orgelpark uitgevoerd door Samuel Vriezen

Bundel: org elp ark 
Componist: Werder, Manfred 


In stilte is tijd

niet te meten, de tel niet --


aan iets te ijken.


Time can't be measuredIn Stille kann Zeit
in silence, nor can the beat --nicht gemessen, der Takt nicht --
be calibrated.kalibriert werden.

Gedicht S1555
Amsterdam, 2022-10-30
stuk 2004/1, stuk 2004/2 (Manfred Werder) - 2004
"stĂĽck 2004/1" und "stĂĽck 2004/2" fĂĽr Klavier ("stuk 2004/1" en "stuk 2004/2" voor piano, 2004, Manfred Werder), op 30 oktober 2022 in het Orgelpark uitgevoerd door Samuel Vriezen

Bundel: org elp ark 
Componist: Werder, Manfred 


Hoog in de bergen:

stilte, de afwezigheid --


vooral van mezelf.


High in the mountains:Hoch in den Bergen:
the silence, the absence, most --Stille, die Abwesenheit --
of all of myself.zumeist meiner selbst.

Gedicht H3698
Amsterdam, 2023-02-01
Edith Wengler (Jens Christian Grøndahl) - 2020
Verhaal, § 5

Bundel: Innerst 
Eerbetuiging: Grøndahl, Jens Christian 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto