Trefwoord  Stilte

Zywa Windstil

Ik zie veel schippers gaan, en naar mij zwaaien
alleen voor mij vergeet de wind te waaien
     Er is geen zuchtje wind meer
     nergens wind meer
Ik lig maar in de haven, in de haven
en dobber dag na dag, ik dobber dagen
     Er is geen zuchtje wind meer
     nergens wind meer
Mijn plannen heb ik opgeborgen, opgeborgen
als proviand voor onderweg, voor morgen
     Er is geen zuchtje wind meer
     nergens wind meer
Ik kan slechts naar de zeilen staren, staren
die schepen in en uit doen varen, varen
     Er is geen zuchtje wind meer
     nergens wind meer
Wat staan ze strak en bol, geen zeil dat ingescheurd is
terwijl er hier nog niets gebeurd is, niets gebeurd is
     Er is geen zuchtje wind meer
     nergens wind meer
Hoezo gaat iedereen maar door en buigt het leven
nog altijd om mij heen, en ben ik thuis gebleven?
     Er is geen zuchtje wind meer
     nergens wind meer
Er is geen zuchtje wind meer, nergens wind meer

Gedicht 170
Amsterdam, 2011-07-07
Bundel: Hangende regen 


Om te behagen

staat de klankschaal te blinken --


wachtend op mijn slag.


The set of singingUm zu gefallen
bowls is glimmering to please --glänzt die Singschale, wartend --
waiting for my stroke.auf meinen Schlag.

Gedicht H0016
Amsterdam, 2011-11-19
Bundel: WoefWoef 


Lijkhouding: lichaam-

loos lig ik te luisteren --


naar het wereldniets.


Corpse pose: bodylessDie Leichnam-Haltung:
I lie and listen, hearing --körperlos höre ich ganz --
the world nothingness.still dem Weltnichts zu.

Gedicht S0024
Julianadorp, 2011-12-30
Bundel: NachtWacht 


Gedempte stilte

van fijne regen, koeien --


trekken aan het gras.


The muffled silenceGedämpfte Stille
of fine drizzling rain, with cows --von feinem Regen, KĂĽhe --
pulling at the grass.ziehen an das Gras.

Gedicht H0554
Amsterdam, 2013-08-15
Bundel: Webhof 


Ik voel de woorden

in steeds grotere kringen --


om mijn stille hart.


I can feel the wordsIch fĂĽhl die Worte
in the widening circles --in ausdehnenden Kreisen --
of my silent heart.um mein stilles Herz.

Gedicht H0629
Amsterdam, 2013-10-14
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 


Het is eb, ochtend-

mist rondom mijn zintuigen --


een cirkel stilte.


Low tide, the morningEbbe, der Morgen-
mist surrounding my senses:nebel um meine Sinne --
circle of silence.ein Kreis der Stille.

Gedicht H1046
Zandvoort aan Zee, 2014-11-06
Bundel: Wezen 


Kapel in het bos:

flakkerende vlammetjes --


herfstige stilte.


Chapel in the woods:Kapelle im Wald:
inside, the flames are flaring --drinnen flackern die Flämmchen --
autumnal silence.herbstliche Stille.

Gedicht H1608
Amsterdam, 2016-11-30
Kapel van de Heilige Eik (aan de Beerze, bij Oirschot, sinds de 15de eeuw)
Bundel: Groet van toen 
Trefwoord: Brabant 
Trefwoord: Herfst 


Nachts de volle maan, 's

in stilte laten schijnen --


een zon in je hart.


Seeing the full moonDen Vollmond spät nachts
shine in the quiet of night --in Stille scheinen sehen --
a sun in your heart.Sonne im Herzen.

Gedicht H1634
Amsterdam, 2016-12-27
#155 - Heer Bommel en de zonnige kijk (Marten Toonder) - 1976
Stripverhaal #155 (stroken 8594-8672), strook 8653

Bundel: toonder Toonder 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


Het is de stilte

die me heel de nacht opvalt --


alsof ik het droom.


It is the silenceEs ist die Stille,
that I notice all night long --die die ganze Nacht auffällt --
as if I'm dreaming.wie in einem Traum.

Gedicht H3338
Amsterdam, 2022-06-17
Bundel: Waartussen 


Hoog in de bergen:

stilte, de afwezigheid --


vooral van mezelf.


High in the mountains:Hoch in den Bergen:
the silence, the absence, most --Stille, die Abwesenheit --
of all of myself.zumeist meiner selbst.

Gedicht H3698
Amsterdam, 2023-02-01
Edith Wengler (Jens Christian Grøndahl) - 2020
Verhaal, § 5

Bundel: Innerst [1] 
Eerbetuiging: Grondahl, Jens Christian 


's Nachts zwemmen, alleen

in het stille meer, omringd --


door zwarte bomen.


Great, swimming at night,Nachts schwimmen, allein
alone in the silent lake --im stillen See, umgeben --
black trees around me.von schwarzen Bäumen.

Gedicht H3739
Amsterdam, 2023-02-21
Bundel: Alsloos 
Trefwoord: Nacht 


In het geluid van

de stilte wandel ik met --


mijn oordopjes in.


I'm walking my dogIm Klang der Stille
in the sound of the silence --fĂĽhre ich den Hund aus, mit --
with my earplugs in.den Ohrstöpseln drin.

Gedicht S1706
Amsterdam, 2023-03-14
Woede (Salman Rushdie) - 2001
Roman "Fury", § 7
Lied "The sound of silence" ("De klank van stilte", 1964, Simon & Garfunkel)

Bundel: Groot verzet [2] 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
Eerbetuiging: Simon & Garfunkel 


Als je de kans mist

om te zwijgen, heb je kans --


veel te verliezen.


Who misses the chanceWenn man die Chance
to stay silent, has a chance --verpasst, zu schweigen, kann man --
to lose quite a lot.leicht viel verlieren.

Gedicht S1739
Amsterdam, 2023-04-16
Het stille meisje (Claire Keegan) - 2022
Seán (Andrew Bennett) tot Cáit (Catherine Clinch) in de film "An Cailin Ciúin" (regie Colm Bairéad, tekst Claire Keegan): "Many's the man lost much just because he missed a perfect opportunity to say nothing" ("Veel mensen hebben veel verloren, enkel omdat ze de kans hebben gemist om niets te zeggen")

Bundel: Actief Passief 
Eerbetuiging: Keegan, Claire 


Weer een stille dag.

Aan het raam denk ik lang na --


over de regen.


It's a quiet day.Ein ruhiger Tag.
I'm standing at the window --Am Fenster betrachte ich --
contemplating rain.lange den Regen.

Gedicht H4012
Amsterdam, 2023-08-02
Hoogachtend, Eliza Peabody (Jane Gardam) - 1991
Roman "The Queen of the Tambourine" ("De tamboerijn-koningin"), § 12 april (1990)

Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Regen 
Eerbetuiging: Gardam, Jane 


De zwarte bomen,

kaal en nog griezeliger:


totale stilte.


The black trees, so bare,Die schwarzen Bäume,
short, and even more eerie:kahl und noch unheimlicher:
this total silence.völlige Stille.

Gedicht H4105
Amsterdam, 2023-09-04
Bundel: Wezen 
Trefwoord: Aarde: biosfeer 


Wekenlang alleen,

en 's avonds de waarnemers --


op de radio.


I'm alone for weeks,Wochenlang allein
at eight there are the lookouts --am Abend die Ausgucke --
on the radio.im Bergradio.

Gedicht H4218
Amsterdam, 2023-10-14
Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 1-1-7, geschreven in 1956 (Jack Kerouac verblijft twee maanden in de observatiehut op Desolation Peak: de Woeste Piek, bij het meer Ross Lake in Washington State)

Bundel: Mistik 
Trefwoord: Alleen: apart 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto