Ik schrijf wat ik lees,

zo is het, want niemand spreekt --


woorden van hemzelf.


I write what I read,Ich schreibe, was ich
so it is, for no one speaks --lese, schließlich spricht niemand --
their own words, do they?eigene Worte.

 Gedicht H4043
 Amsterdam, 2023-08-16
 het zichtbaar maken van allerlei strooptochten (Antjie Krog) - 2022
 Gedicht "die sigbaarmaking van allerlei strooptogte" (bundel "Plunder" ["Plundering"])
 Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 Bundel: Kijk mij nou 


Zywa Icoon van onze tijd

We spreken steeds meer beeld-
taal met digitale iconen van Thuis
Hart (in de kleur van het moment)
Envelop, Klok, Pijl en Prullenbak

maar iconen van verf en bloed reizen
in hun wereld van bladgoud met ons
mee als portretten van het leven
dat we graag willen leiden

bedachtzaam en paraat
als een rondborstige vogel
die zijn veren laat zien

en zich niet camoufleert
in de tooi van zijn buren
collega's of pictogrammen

 Gedicht 4898
 Amsterdam, 2022-12-26
 Bij acrylschilderijen op canvas, van Ada Breedveld (Dordrecht 1944)
Ook voor Carla B, Jeanette vdZ, Harry S en Philip L

 Opgedragen aan: Ineke J 
 Opgedragen aan: Hans J 
 Opgedragen aan: Ruud J 
 Opgedragen aan: Lucy J 
 Opgedragen aan: Yuk Lin M 
 Bundel: Museum Het Gele Huis 


De hoogste dichtkunst

rijmt alles: betekenis --


letters en klanken.


High poetry rhymesHohe Poesie
everything: meaning, graphic --reimt alles: Bedeutung, Schrift-
characters and sounds.zeichen und Klänge.

 Gedicht H3606
 Amsterdam, 2022-12-09
 Woorden worden werelden (Ellen van Wolde) - 1994
 Studie "Words become Worlds", met eerder gepubliceerd werk
Het boek "Beresjiet" ("In het begin" / "Genesis"), geschreven in Lesjon HaKodesj ("de heilige taal"), te weten het klassiek Hebreeuws

 Eerbetuiging: Van Wolde, Ellen 
 Bundel: Geen wonder 


Niemand kan leven

buiten de wereld, het web --


van interteksten.


No person can liveNiemand kann leben
outside the world, the world wide --außerhalb der Welt: das Netz --
web of intertexts.der Intertexte.

 Gedicht H3605
 Amsterdam, 2022-12-06
 Het plezier van de tekst (Roland Barthes) - 1973
 Studie "Le plaisir du Texte" (Roland Barthes)
Studie "Van tekst via tekst naar betekenis. Intertekstualiteit en haar implicaties" (1990, Ellen van Wolde)

 Eerbetuiging: Barthes, Roland 
 Bundel: Geen wonder 


Elke lezer kiest

uit veel mogelijkheden --


een betekenis.


All readers selectJeder Leser wählt
from the possibilities --aus vielen Möglichkeiten --
meanings for themselves.eine Bedeutung.

 Gedicht H3603
 Amsterdam, 2022-12-05
 Woorden worden werelden (Ellen van Wolde) - 1994
 Studie "Words become Worlds", blz. x
 Eerbetuiging: Van Wolde, Ellen 
 Bundel: Geen wonder 


Uit het hart schrijven

luistert nauw, elk spontaan woord --


kan een misser zijn.


Writing from the heartSpontanes Schreiben
is tricky, spontaneous --ist schwierig, denn jedes Wort --
words can be faulty.kann ein Fehler sein.

 Gedicht H3456
 Amsterdam, 2022-09-19
 Bundel: Het licht van de woorden 


Automatische

vertalingen zijn wegen --


waarop je verdwaalt.


An automatedAutomatische
translation leads you further --Übersetzungen: Wege --
till you are astray.die Irrwege werden.

 Gedicht S1385
 Amsterdam, 2022-04-07
 Bundel: Het Halve Werk 


Je moet ontleden,

wat een woord zegt, want het komt --


maar zelden alleen.


You must analyseAnalysiere
what a word says, because words --was ein Wort sagt, denn es kommt --
rarely come alone.selten alleine.

 Gedicht S1366
 Amsterdam, 2022-03-21
 Een woord komt zelden alleen (Ali Serik) - 2015
 Gedicht uit de bundel "Hartslagen van de mus"
 Eerbetuiging: Serik, Ali 
 Bundel: Nevelgloed 


Ik doe onderzoek

met woorden, als mijn opzet --


als mijn landkaarten.


I am exploringIch exploriere
with words, as my objective --mit Worten, als mein Vorsatz --
as my set of maps.als meine Karten.

 Gedicht H3150
 Amsterdam, 2021-12-17
 In het wrak duiken (Adrienne Rich) - 1973
 Gedicht "Diving into the wreck" (bundel "Diving into the wreck")
 Eerbetuiging: Rich, Adrienne 
 Bundel: Een vak 


Zywa Dingen met een D

Oma Dory en
Lotte Dematons kennen wel
100 Dingen
met een D, en Opa
Paul is Dichter, hij schrijft ze op:
 
Dagboek – Dak – Dakkapel – Dakpannen – Dakterras – Dammen – Darten – Davidsster – Decor – Deksel – Diagonaal – Diamant – Diender – Dierenambulance – Discus – Discusvis – Discuswerper – Dobbelsteen – Doel – Dokter – Dolfijn – Dolk – Dolmen – Doodskist – Doorgeefluik – Doornenkroon – Doos – Dop – Doperwten – Dorp – Dorsvlegel – Dossier – Douchemat – Draagstoel – Draaitafel – Dracula – Dragers – Drijfhout – Drilboor – Droogbloemen – Dropjes – Druiven – Duikboot – Duikbril – Duikplank – Duivelsvis – Duiventil – Duizendpoot – Dynamiet
 
Het is Donker onder de buiken
van de Dinosaurus
en de Draak terwijl
hete Damp opstijgt
in de Douche, en binnenstebuiten
is een Dwerg verdwaald
in de Doorzichtige DraaiDeur, wat een
saaie Doolhof is dat:
net een Doodlopende weg!
 
In het Duin
bij de Dennen
en een Dahlia
kijkt de Dief
naar een Donut, achter hem
blaft het Damhert
op de Didgeridoo
als een Dingo
bij het Dreunen
van het Draaiorgel
dat de Dominostenen omver trilt
 
Op het Drumstel
trommelt De Deense Dog
en de Dalmatiër speelt
op de Doedelzak
Daar Dwars Doorheen
slaat het Doodshoofdaapje
op de Djembe
naast de Dwarsfluit
die een Deuntje blaast
en de Drie Koningen lokt
op de Dromedarissen
waarvan Dikkie Dik Droomt
 
Bij het Duiveltje
met de Drietand
staat een Driewieler
naast de Drieling, Die
kleine Dreumesen
met hun Duim in de mond
op een Deken
en de Dirigent met zijn
ogen Dicht slaat
in het Dwarrelende licht
strak de Driekwartsmaat, maar
in een Donald Duckhemd
zwiept de DJ
op het Dressoir met zijn platen
en de Dompteur zwiept met zijn zweep
 
Op een Driehoekig
kleedje Dansen
blij de Das
en de Dodo
voor de Dienares
en de Dikke Dame
op de Divan
met haar Decolleté
en een Diadeem
maar de Duif vliegt weg

 Gedicht 3178
 Amsterdam, 2020-09-20
 Bij het alfabet van Charlotte Dematons
 Opgedragen aan: Lotte W 
 Bundel: Museum Het Gele Huis 


Zywa De Vlieg

Mensen kunnen sterk zijn
als een beer, met een geweer

of een kanon, en zwemmen
als de snelste vis, met zeilen

of een motor, zelfs vliegen
kunnen ze met grote vleugels

die niet hoeven te slaan
en dus geen echte vleugels zijn

Een vliegtuig is een tuig
de ware vlieger is de Vlieg

Alle vogels zijn jaloers op haar
want zij draagt de kroon

van haar naam, ere
wie ere toekomt: de Vlieg

 Gedicht 2962
 Amsterdam, 2020-04-25
 Opgedragen aan: Lotte W 
 Bundel: Wissellichaam 


Hoe bil je spleten:

in poepele poortpang --


of met kakcenten?


Butt how is it dung:Wie kacken wir das:
the hole fart in smooth poogress --mit ganz offenen Koten --
or with big assents?oder Backzenten?

 Gedicht H2678
 Amsterdam, 2020-03-19
 Verloren in stilte (Esther Apituley) - 2020
 Voorstelling "Lost in silence"
 Eerbetuiging: Apituley, Esther 
 Bundel: Plaatselijk verkeer 


Zywa De mens

Stenen zijn onsterfelijk
de gedroomde nieuwe lichamen
van de geest

van de overledenen
op hun graf, de botten
van de grote moeder

Werp ze met een bedekt hoofd
over je schouder, dan springen
er achter je kinderen op

die weten dat ze eenzaam zijn
Ze willen samenwerken
en doen elkaar na

Hun klanken worden taal
die hun bewustzijn verruimt
hun toezicht op de communicatie

de afweging van belangen
en van te bereiken doelen -
het begrijpen wat er gaande is

 Gedicht 2103
 Amsterdam, 2019-02-19
 Deukalion en Pyrrha
 Bundel: Het licht van de woorden 


Zywa Wat er gebeurt en zo

De lerares weidt uit
over de kunsten, nutteloos
begonnen en achteraf
heb je er iets aan

Zo is het met alles
gegaan, met taal
herhaalt het zich
bij elke geboorte

Baby's proberen
onze lieve woordjes
en brabbeltaal
te koppelen

aan wat er gebeurt en zo
van voorlopige tot vaste
betekenissen te komen
Gaandeweg krijgt het nut

om met elkaar te praten
ook als vreemde
voor de vreemden
die je niet verstaat

 Gedicht 1662
 Amsterdam, 2018-01-24
 Van bacteriën tot Bach en terug: de evolutie van de geest (Daniel Dennett) - 2017
 Boek "From Bacteria to Bach and Back: the Evolution of Minds"
 Eerbetuiging: Dennett, Daniel 
 Bundel: Wissellichaam 


Zywa Nieuw steno

Waarom oude taal gebruiken
als nieuwe korter en krachtiger
in hoofden en harten slaat?

Brieven zijn uit de tijd, lang, langzaam
en zo privé verpakken ze de werkelijkheid
in mooie woorden verbeelding

De feiten zijn al moeilijk genoeg
om te begrijpen, beperk je maar
tot het nieuws van je keuze

Daarom ontbloten we de kern
snijden we de nuances weg
en spreken we in gewone taal

volks diets Duits dutch, want
zo zijn gewone mensen
wereldwijzer geworden

 Gedicht 701
 Amsterdam, 2016-06-26
 SMS sinds 3 december 1992
Onveiligheid en populisme

 Bundel: Het licht van de woorden 


Zywa Woordenschatten

Gedichten zijn geen tekst-
maar levensverwerking

in uitgedachte gevoelens
en pijn

woordenschatten
van onze Talenmoeder

doorgegeven
om te leren

hoe we leven en sterven
in de open inrichting

voor sprekende dieren
die onze wereld is, en de taal

ging van horen naar lezen
ging van oren naar ogen

ging van letter- naar beeld-
pixels, tekens aan de wand

op muurvullende schermen
waar ooit boeken stonden
te wachten op schoonmaak

 Gedicht 702
 Amsterdam, 2016-06-26
 Bundel: Het licht van de woorden 


Zywa Alef Beeth Giemel

Met os huis ezel begon het
In de stal van het grote huis
De kamer zat vol familie

Het was er warm, met mama
en de tantes die alles weten
van bevallingen, ook de mannen

bleven op en dronken op de nieuwe
koning, zijn bedje van vachten
in een voerbak stond naast me

Na het paasfeest in de hoofdstad
moesten we gaan, het nieuws
van onze zoon gonsde er rond

de mensen kwamen waarschuwen:
Os huis kameel, het alfabet, deur
om te openen en dicht te doen

hand die vruchten plukt, oog dat ziet
en mond die de waarheid spreekt
Mijn hart dat het verborgene kent

adem der ademenden, geest
over de wateren, de woorden
waar het ooit mee begonnen is

 Gedicht 22
 Amsterdam, 1994-12-30
 Maria (in Bethlehem, 5 vC)
Letters van het Fenicisch alfabet

 Bundel: Uit Heilige Boeken
De Koning 


Zywa
Trefwoorden
Taal
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F