Trefwoord  Tijd: levenstijd


Wat is mijn leven?

De tijd waarin ik besta --


Dus: mijn verleden.


Then, what is my life?Was ist mein Leben?
The time in which I exist --Mein Dasein, also: meine --
So it is: my past.Vergangenheit, klar!

Gedicht H3855
Amsterdam, 2023-06-15
De Weg (Cormac McCarthy) - 2006
Roman "The Road"

Bundel: Voorbij 
Trefwoord: Leven: ervaring 
Eerbetuiging: McCarthy, Cormac 


Dagelijks leef ik

mijn eeuwige leven in --


voorbijgaande tijd.


Day to day I liveTäglich lebe ich
eternally, in moments --mein ewiges Leben in --
of time that passes.vergehender Zeit.

Gedicht H3939
Amsterdam, 2023-07-08
De leertijd (Iris Murdoch) - 1985
Roman "The Good Apprentice", hoofdstuk 1, deel 6

Bundel: Onuitgesproken 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 


Och, met mijn toekomst

erbij ben ik nu al oud --


En jong tegelijk.


Well, with my futureEinschließlich meiner
included, I am old, and --Zukunft bin ich nun schon alt --
young at the same time.Und gleichzeitig jung.

Gedicht H3978
Amsterdam, 2023-07-26
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) - 1985
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Ruth"

Bundel: Geen wonder 
Eerbetuiging: Winterson, Jeanette 


Het is net als toen,

alsof ik gevallen ben --


tussen twee tijden.


It is just like then,Es ist wie damals,
as if I have tumbled down --als wäre ich gefallen --
in between two times.zwischen zwei Zeiten.

Gedicht H3982
Amsterdam, 2023-07-27
Het gat in de tijd (Jeanette Winterson) - 2015
Roman "The Gap of Time" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "WATERIGE STER"

Bundel: Innerst [1] 
Trefwoord: Identiteit: ervaringen 
Eerbetuiging: Winterson, Jeanette 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto