In mijn vakantie

even terug op het werk --


als een vreemdeling.


In my vacation,Während des Urlaubs
back at work for a moment --mal zur√ľck bei der Arbeit --
like an outsider.fast wie ein Fremder.

 Gedicht H3709
 Amsterdam, 2023-02-06
 Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
 Roman
Blz. 274, Maarten Koning en Manda Kraai (1976)

 Eerbetuiging: Voskuil, Han 
 Bundel: Het gaat wel 


Vakantie, spijkers

sorteren en ontdekken --


hoe moeilijk dat is!


Vacation, sortingIm Urlaub Nägel
out nails and finding out how --sortieren und erkennen --
difficult it is!wie schwierig das ist!

 Gedicht H3706
 Amsterdam, 2023-02-05
 Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
 Roman
Blz. 184, Maarten Koning bij Anton Beerta (1975)

 Eerbetuiging: Voskuil, Han 
 Bundel: Het gaat wel 


Vakantie, veilig,

windvrij in de beschutting --


van mijn garage.


Vacation, it's safe,Ferien, sicher
windless in the covering --und windfrei in der Deckung --
of my own garage.meiner Garage.

 Gedicht S1655
 Amsterdam, 2023-02-05
 Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
 Roman
Blz. 123-124, Maarten Koning en Ad Muller (1975)

 Eerbetuiging: Voskuil, Han 
 Bundel: Het gaat wel 


Zywa Alles inbegrepen

Op aangewezen keuzedagen
stap ik uit de orde
van mijn werk in de rij
voor nuttige verpozing

Het graan komt op
de zon broedt de korrels uit
en kleurt de winter uit onze huid

Alles is inbegrepen, extra's
kunnen ter plekke geboekt
en op gepaste wijze genoten
worden in een van de vleugels

Zo vliegen we een week lang
rondjes in onze dromen
en genieten we van onze rol

al is er altijd wel iemand
die niet meedoet en achter aansluit
met een boek dat hij thuis had
kunnen lezen

zonder anderen te storen
in hun welverdiende vakantie
van exclusief gedrag

 Gedicht 4053
 Egmond aan Zee, 2021-10-24
 Zonnende mensen (Edward Hopper) - 1963
 Schilderij "People in the Sun"
 Eerbetuiging: Hopper, Edward 
 Bundel: Waartussen 


Zywa In het riet

's Ochtends op blote voeten
over dauwnatte steigerplanken
naar de mosgroene keienwal

wind tussen mijn benen
geen mens te zien
vogels vissen veel

een tas met eten halen
uit de kist zorgvuldig
het deksel weer sluiten

het luik naar steen staal en afval
de gemotoriseerde wereld
vol problemen weer sluiten

alleen wij twee√ęn
in het schuitschuilhuisje
een vakantieparadijstijd lang

 Gedicht 204
 Amsterdam, 2013-10-27
 Bundel: Webhof 

Zywa
Trefwoorden
Vakantie
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F