Trefwoord:
Verhalen
 
 
Amsterdam, 2012-11-30
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Verhalen 

Amsterdam, 2014-06-28
Bundel: Groet van toen 
Trefwoord: Verhalen 

Amsterdam, 2015-08-17
Dochter van een roestende kermisattractie en een drama queen (Delphine Lecompte) 2012
Gedicht (bundel "Blinde gedichten")
Bundel: Kijk mij nou 
Trefwoord: Verhalen 
Eerbetuiging: Lecompte, Delphine 

Zywa Met verhalen maken we een land

Met verhalen maken we een land
van losse dorpen, ballen we de jaren
samen in een godsbewijs van macht:

het oversteken van de grensrivier
de toegangsstad met trompetgeschal
voorgoed verwoest, het land schoon-
gewassen van hoog tot laag
in n veeg, als een eetbord

Met verhalen praat ik achteraf
mijzelf en het verleden goed
toekomstplannen inbegrepen

Dagelijks binden woorden ons
bijeen tot een natiestaat
Als we zwijgen, zou dat het einde zijn
ook als we zouden wagen
om de waarheid te vertellen

van de mensen die hier eerder woonden

With stories we make a nation  Mit Geschichten machen wir einen Staat
Met verhalen maken we een land

Amsterdam, 2015-10-02
• Intocht in Palestina onder leiding van Jozua
• Israël sinds 1947

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Verhalen Het woeden

, 2016-05-27
Bundel: BloedKoffer 
Trefwoord: Verhalen 

Amsterdam, 2016-11-20
#103 - Heer Bommel en de wilde wagen (Marten Toonder) 1963
Stroken 4889-4954
Bundel: toonder Toonder 
Trefwoord: Verhalen 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 

Elk verhaal is waar

All stories are trueJede Geschichte, 2018-05-06
De Bijbel voor ongelovigen - Het verhaal van Abiga-il 2015
Verhalen
Bundel: Toeval 
Trefwoord: Verhalen 
Eerbetuiging: Kuijer, Guus 

Ik vertel het mooi

I tell it nicely, 2018-09-27
Een tevreden lach 1965
Roman
Bundel: Aanzicht& 
Trefwoord: Verhalen 
Eerbetuiging: Burnier, Andreas 

Grote verhalen

The grand narratives, 2019-05-29
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Verhalen 

Amsterdam, 2019-07-12
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) 2018
Roman
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 0 en 10 
Trefwoord: Verhalen 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Ok, uit nood stak ik
een gloeiende stok in zijn oog
gillend sloeg hij om zich heen

en in de paniek zag hij
ook met zijn andere oog niets meer
Dat was het, een goed verhaal

dat ik graag heb verteld, maar
blijkbaar is het niet goed genoeg
voor de zeelui van tegenwoordig

die in de holen van de Etna
schedels hebben gezien
met een groot gat in het midden

Daar zijn nogige reuzen
gestorven, die een held als ik
waardig zijn, zeggen ze

maar ik weet heus wel
dat het olifanten waren
nslurfige viervoeters

Wat is er toch met de mensen
dat ze liever in fantasien geloven
dan in het ware, harde leven?
Wat is er toch met de mensen?

Amsterdam, 2019-07-31
Odysseus en de Cycloop
Cycloop = Rondoog

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Verhalen 

Terug en vooruit

Amsterdam, 2019-11-07
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Verhalen 

Mythen: losgeraakt

van de geleefde levens --


drijvend in de tijd.


A myth is cut offMythen: losgelöst
from lives actually lived --von den gelebten Leben --

still drifting in time.schwebend in der Zeit.

Amsterdam, 2019-12-25
Vaderliefde (Frans Thomése) 2019
Roman
Bundel: Nevelgloed 
Trefwoord: Verhalen 
Eerbetuiging: Thomése, Frans 

De Koog, 2020-09-05
De thigmofiel - Het verlangen naar geborgenheid (Midas Dekkers) 2015
Jona
Boek

Bundel: Schuilplaats 
Trefwoord: Verhalen 
Eerbetuiging: Dekkers, Midas 

Amsterdam, 2020-10-07
Geheim Agent Opa (Manon Sikkel) 2020
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Verhalen 
Opdracht: Lotte Woestenberg 
Eerbetuiging: Sikkel Manon 

De vertellers

Amsterdam, 2021-04-30
Bijbel 0
• Mozes (Exodus 2:1-10)
• Sargon was koning van Akkad van 2334 tot 2279 vC
• Sargon = Šarru-kīnum = de koning is wettig
• Jakob >> Levi >> Amram >> Aäron, Mirjam "en Mozes"
• "Jakob" >> Jozef = Joeja, de Hebreeuwse man van Toeja (Anath), een Egyptische edelvrouw >> Teje, de vrouw van farao Amen-hotep III >> kroonprins Thut-mosis = Mozes

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Verhalen 

Sterk als onze verhalen

Amsterdam, 2021-05-02
Bijbel 0
De Exodus is van iedereen
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Verhalen 

Razzia

Amsterdam, 2021-05-09
Bijbel 0
• De dood van de eerstgeborenen (Exodus 11-12)
• De Hebreeuwse gastarbeiders en slaven in de Nijldelta beschikten tijdens de hongersnood nog wel over vers voedsel, maar de Egyptenaren die niet tussen de velden woonden, waren volledig aangewezen op het graan dat in de schuren verontreinigd was door steekmuggen, steekvliegen, en sprinkhanen, misschien ook met moederkoren

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Verhalen 

Amsterdam, 2021-05-28
Vuilnisman (Nyk de Vries) 2020
Gedicht "Asman" (bundel "Asman")
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Verhalen 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater