Trefwoord  Verhalen:


Mensen herhalen

de verhalen uit hun jeugd --


kinderverhalen.


People just repeatMenschen sagen nach
the stories from their childhood --was ihnen erzählt wurde --
the children's stories.Kindergeschichten.

Gedicht H0394
Amsterdam, 2012-11-30
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 


Over de graven,

over de tijd heen: klimop --


van de verhalen.


Overgrowing graves,Über die Gräber,
overbridging time: ivy --√ľber die Zeit: der Efeu --
of all the stories.aller Geschichten.

Gedicht H1001
Amsterdam, 2014-06-28
Bundel: Groet van toen 

Zywa Met verhalen maken we een land

Met verhalen maken we een land
van losse dorpen, ballen we de jaren
samen in een godsbewijs van macht:

het oversteken van de grensrivier
de toegangsstad met trompetgeschal
voorgoed verwoest, het land schoon-
gewassen van hoog tot laag
in één veeg, als een eetbord

Met verhalen praat ik achteraf
mijzelf en het verleden goed
toekomstplannen inbegrepen

Dagelijks binden woorden ons
bijeen tot een natiestaat
Als we zwijgen, zou dat het einde zijn
ook als we zouden wagen
om de waarheid te vertellen

van de mensen die hier eerder woonden

Gedicht 476
Amsterdam, 2015-10-02
Intocht in Palestina onder leiding van Jozua
Numeri 6,21,24,31, Deuteronomium 34, Jozua 10-11, 2 Koningen 21:13
Isra√ęl sinds 1947

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 

Gedicht 2502
Amsterdam, 2019-11-07
Bundel: Museum Het Gele Huis 


Mythen: losgeraakt

van de geleefde levens --


drijvend in de tijd.


A myth is cut offMythen: losgelöst
from lives actually lived --von den gelebten Leben --
still drifting in time.schwebend in der Zeit.

Gedicht S0980
Amsterdam, 2019-12-25
Vaderliefde (Frans Thomése) - 2019
Roman

Bundel: Nevelgloed 
Eerbetuiging: Thom√©se, Frans 


Uit een potvismuil

kun je ontsnappen, daarom --


is het een verhaal.


From a sperm whale's mouthEinem Pottwalmaul
one can escape, which is why --kann man entkommen, deshalb --
it is a story.gibt's die Geschichte.

Gedicht H2776
De Koog, 2020-09-05
De thigmofiel - Het verlangen naar geborgenheid (Midas Dekkers) - 2015
Jona
Boek

Bundel: Schuilplaats 
Eerbetuiging: Dekkers, Midas 


Opa vertelt graag

over vroeger, maar pas op! --


hij maakt ook grappen!


Grandpa likes to talkOpa erzählt gern
about the past, yet beware! --von fr√ľher, aber Vorsicht! --
maybe he's joking!er macht auch Witze!

Gedicht H2790
Amsterdam, 2020-10-07
Geheim Agent Opa (Manon Sikkel) - 2020
Bundel: Vliegend 
Eerbetuiging: Sikkel, Manon 
Mede opgedragen aan: Lotte W 

Gedicht 3770
Amsterdam, 2021-04-30
Mozes (Exodus 2:1-10)
Sargon was koning van Akkad van 2334 tot 2279 vC
Sargon = Šarru-k?num = de koning is wettig
Jakob >> Levi >> Amram >> Aäron, Mirjam "en Mozes"
"Jakob" >> Jozef = Joeja, de Hebreeuwse man van Toeja (Anath), een Egyptische edelvrouw >> Teje, de vrouw van farao Amen-hotep III >> kroonprins Thut-mosis = Mozes

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 

Gedicht 3779
Amsterdam, 2021-05-02
De Exodus is van iedereen
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 

Gedicht 3800
Amsterdam, 2021-05-09
De dood van de eerstgeborenen (Exodus 11-12)
De Hebreeuwse gastarbeiders en slaven in de Nijldelta beschikten tijdens de hongersnood nog wel over vers voedsel, maar de Egyptenaren die niet tussen de velden woonden, waren volledig aangewezen op het graan dat in de schuren verontreinigd was door steekmuggen, steekvliegen, en sprinkhanen, misschien ook met moederkoren

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Bijbel 


Scheur een vuilniszak

open en kijk: het dwarrelt --


verhalen op straat.


Tear open a bagErriss ein M√ľllsack
and watch the garbage: a swirl --und schaue zu: ein Wirbel --
of little stories.kleiner Geschichten.

Gedicht H2964
Amsterdam, 2021-05-28
Vuilnisman (Nyk de Vries) - 2020
Gedicht "Asman" (bundel "Asman")

Bundel: Na de feestelijkheden 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto