Trefwoord:
Vernieuwing
 
 
De Wereld vernieuwt zich

Ik laat energieblokkades los


Ik houd heel mijn lichaam lenig en gezond


The World renews itselfDie Welt erneuert sich
I release energy blockagesIch lasse Energieblockadesn frei

I keep my body limber and healthyIch halte meinen Körper gelenkig und gesund

Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik vernieuw mijzelf – 0
Ik rust uit
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Vernieuwing 

De Dood doet leven

Mijn behoeften veranderen mij


Mijn ervaringen veranderen mij


Death gives lifeDer Tod gibt Leben
My needs change meMeine Bedürfnisse verändern mich

My experiences change meMeine Erfahrungen verändern mich

Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik vernieuw – 0
Mijn relaties veranderen mij
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Vernieuwing 

Amsterdam, 2019-12-05
De goden moeten hun getal hebben – 1969
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Vernieuwing 
Eerbetuiging: Lampo, Hubert 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater