Trefwoord:
Vernieuwing
 
 
De Wereld
vernieuwt zich

Ik laat energieblokkades los


Ik houd heel mijn lichaam lenig en gezond


The World
renews itself
Die Welt
erneuert sich
I release energy blockagesIch lasse Energieblockadesn frei

I keep my body limber and healthyIch halte meinen Körper gelenkig und gesund

Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik vernieuw mijzelf – 0
Ik rust uit
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Vernieuwing 
Opdracht: n418 

De Dood
doet leven

Mijn behoeften veranderen mij


Mijn ervaringen veranderen mij


Death
gives life
Der Tod
gibt Leben
My needs change meMeine Bedürfnisse verändern mich

My experiences change meMeine Erfahrungen verändern mich

Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik vernieuw – 0
Mijn relaties veranderen mij
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Vernieuwing 
Opdracht: n409 

Amsterdam, 2012-07-18
Bundel: WoefWoef 
Trefwoord: Vernieuwing 

Liefde in het volle Licht

Amsterdam, 2019-10-17
Daar komt de zon – 1969
Lied "Here comes the sun" (album "Abbey Road")
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Vernieuwing 
Eerbetuiging: Harrison, George 
Eerbetuiging: The Beatles 

Amsterdam, 2019-12-05
De goden moeten hun getal hebben (Hubert Lampo) – 1969
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Vernieuwing 
Eerbetuiging: Lampo, Hubert 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater