Trefwoord  Verstand: kritisch


Ik ben een denker:

aangeslibde gedachten --


kan ik wegdenken?


I am a thinker:Ich bin ein Denker:
although, can I think away --die verschlammten Gedanken --
sedimented thoughts?kann ich wegdenken?

Gedicht H0439
Amsterdam, 2013-04-22
Sunyata = niet aanwezig zijn van mentale verstoringen (en het niet aanwezig zijn van een ingebeeld ik)
Bundel: BloedKoffer 


De samenvatting

nog een keer samengevat:


Wacht! Waar gaat het om?


The short summary,Nun die Kurzfassung
summarised just one more time:nochmals zusammengefasst:
Wait! What's it about?Halt! Worum geht es?

Gedicht H2086
Amsterdam, 2018-05-16
Bundel: Het licht van de woorden 


Denken dat denken

bestaat, is een gedachte --


van een dom verstand.


Thinking that thinkingSchon der Gedanke,
really exists, is a thought --dass man denken kann, ist ein --
of a stupid mind.dummer Gedanke.

Gedicht S0791
Vaison-la-Romaine, 2018-09-17
Atlas schudde zijn schouders (Ayn Rand) - 1957
Roman "Atlas shrugged" ("Wereldschok" / "Atlas in staking" / "De kracht van Atlantis"), deel 2 (Either - Or), hoofdstuk I (The man who belonged on earth)

Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Nadenken 
Eerbetuiging: Rand, Ayn 


Een Meester weet veel,

hij leert steeds bij, aandachtig --


blijft hij twijfelen.


A Master knows much,Ein Meister weiß viel,
still learning, attentively --er lernt immer, aufmerksam --
he keeps on doubting.zweifelt er weiter.

Gedicht H3578
Amsterdam, 2022-11-27
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 


Voor wat ik graag wil,

geloven ben ik erg streng:


geen eigen cadeaus.


About things I likeIch bin streng in dem,
to believe, I'm very strict:no gifts from myself.:
no gifts from myself.keine Geschenke.

Gedicht H3579
Amsterdam, 2022-11-27
Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 


Hij haalt er veel bij,

bladzijdes vol argumenten --


dus klopt er iets niet.


He brings in a lot,Die Argumente
pages full of arguments --sind viel zu viele, also --
so, something is wrong.irgendwas stimmt nicht.

Gedicht S1671
Amsterdam, 2023-02-10
Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
Qui s'excuse s'accuse (Wie zich verontschuldigt, beschuldigt zichzelf)
Roman
Blz. 613, Maarten Koning en Bart Asjes (1977)

Bundel: Het gaat wel [1974-2001] 
Eerbetuiging: Voskuil, Han 


Naar het verleden

kijken, relativeren --


wat zo zeker leek.


Looking to the past,Die Vergangenheit,
relativise what seemed to --um zu relativieren --
be very certain.was so sicher schien.

Gedicht H3775
Amsterdam, 2023-03-26
Het Bureau - Afgang (Han Voskuil) - 2000
Blz. 188, Maarten Koning en Mieke van Eysinga (1983)

Bundel: Het gaat wel [1974-2001] 
Eerbetuiging: Voskuil, Han 


Godenschemering:

ongelovig knutselen --


aan de verhalen.


Twilight of the Gods:GötterdÀmmerung:
incredulous tinkering --an den großen Geschichten --
with Big History.unglÀubig basteln.

Gedicht H3789
Amsterdam, 2023-04-12
De tijd van de engelen (Iris Murdoch) - 1966
Roman "The time of the angels", § 2

Bundel: Onuitgesproken 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 

Zywa Makke schapen

Ik denk aan denkers
die van de oude verhalen
en de nieuwe praatjes
andere kanten beschrijven

die als nieuw observeren
wat er is en iets anders
opmerken dan gangbaar is en
dat in de werkelijkheid leggen

Precies dat reageren
op wat er al is
is oorspronkelijkheid
of de illusie ervan

In een eerdere tijd
zou ik zo'n denker zijn geweest
maar nu heeft dat geen nut
in het gemakkelijke leven

van gegoede burgers, geen nut
voor verschoppelingen, geen nut
voor buitenstaanders, geen nut
voor mijn erfgenamen

Gedicht 5153
Amsterdam, 2023-05-03
Consumptiemaatschappij
"One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society" ("De eendimensionale mens. Studie over de ideologie van de geavanceer-de industriële samenleving", 1964, Herbert Marcuse)

Bundel: Het licht van de woorden 
Bundel: Levenslijn 


Kinderen willen

volwassenen geloven --


ook als dat niet lukt.


Children just want toDoch, Kinder wollen
believe adults, even if --den Erwachsenen glauben --
it does not come off.auch wenn es nicht klappt.

Gedicht S1761
Amsterdam, 2023-05-15
Een licht bewoond eiland - Faxen aan Ger #5 (Nicolien Mizee) - 2022
Dagboekroman, 27 februari 2000

Bundel: Misplaatst 
Eerbetuiging: Mizee, Nicolien 


Dieren die praten,

dat kan nog wel, maar poppen --


zijn stomme dingen.


Animals that talk,Ein sprechendes Tier
that is still acceptable --ist möglich, aber Puppen --
but dolls are dumb things.sind stumme Dinger.

Gedicht H3843
Amsterdam, 2023-06-10
Kind tussen vier vrouwen (Simon Vestdijk) - 1972
Roman, geschreven in 1933, § 3 (AD 1907)

Bundel: Innerst [2] 
Eerbetuiging: Vestdijk, Simon 


Mama weet heel veel

van heiligen, de experts --


in lust en zonde.


Mama knows a lotMama lehrt mich, dass
about the saints, the experts --Heilige Experten sind --
in lewdness and sin.fĂŒr Lust und SĂŒnde.

Gedicht H3969
Amsterdam, 2023-07-25
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten (Jeanette Winterson) - 1985
Roman "Oranges are not the only fruit" ("Sinaasappels en demonen"), hoofdstuk "Genesis"

Bundel: Geen wonder 
Eerbetuiging: Winterson, Jeanette 


Is het een teken?

Nee, tekens verschijnen als --


ze niet nodig zijn.


Could it be a sign?Ist es ein Zeichen?
Oh no, signs only appear --Nein, Zeichen erscheinen nur --
when you don't need them.wenn man sie nicht braucht.

Gedicht H4016
Amsterdam, 2023-08-03
Hoogachtend, Eliza Peabody (Jane Gardam) - 1991
Roman "The Queen of the Tambourine" ("De tamboerijn-koningin"), § Morgen der morgens

Bundel: Toeval 
Eerbetuiging: Gardam, Jane 


God is zo anders,

Hij is onverbeterlijk --


mits Hij dat uitlegt.


God is different,Gott ist so anders,
He is incorrigible --er ist unverbesserlich --
if He explains that.wenn Er das erklÀrt.

Gedicht H4093
Amsterdam, 2023-08-30
De kellner en de levenden (Simon Vestdijk) - 1949
Roman, hoofdstuk VIII. Vooroefeningen (vervolg)

Bundel: Innerst [2] 
Trefwoord: Godsdienst: God 
Eerbetuiging: Vestdijk, Simon 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto