Trefwoord  Verstand: schatten


De boom in kijken:

kan ik zo hoog klimmen, daar --


waar de vlieger zit?


Looking at the tree:In den Baum schauen:
can I climb that high, up there --kann ich so hoch klettern, da --
where the kite is stuck?wo der Drachen ist?

Gedicht H0496
Winschoten, 2013-07-06
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto