Trefwoord  Vrede: orde


Akkers en weiden,

de gewassen en het vee --


daar is het vrede.


Farmlands and pastures,Felder und Wiesen,
with the crops and the livestock --die Nutzpflanzen und das Vieh --
it is peace, right there.dort gibt es Frieden.

Gedicht H2633
Amsterdam, 2019-11-23
Bundel: Wezen 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto