Waar is de waarheid?

Zo beweeglijk, ze ligt nooit --


nooit in het midden.


Where is the truth? It'sWo ist die Wahrheit?
so agile, never somewhere --So wendig, nie irgendwo --
somewhere in between.dazwischen, leider.

 Gedicht S1851
 Amsterdam, 2023-08-04
 Opluchting (Ester Naomi Perquin) - 2022
 Gedicht uit de bundel "Ongevraagd advies"
 Eerbetuiging: Perquin, Ester Naomi 
 Bundel: Geglimpt 


Ben ik wraakzuchtig?

Met vlammend zwaard, een engel --


die de waarheid zegt?


Am I vindictive?Bin ich rachs├╝chtig?
With flaming sword, an angel --Mit Flammenschwert, ein Engel --
telling you the truth?der die Wahrheit sagt?

 Gedicht H4008
 Amsterdam, 2023-08-01
 Hoogachtend, Eliza Peabody (Jane Gardam) - 1991
 Roman "The Queen of the Tambourine" ("De tamboerijn-koningin"), ┬ž 22? januari (1990)
 Eerbetuiging: Gardam, Jane 
 Bundel: SchrijfWijzer 


Elk heeft een halve

waarheid gesproken, samen --


is dat de hele.


Since each of them spokeJeder sprach eine
a half-truth, that together --halbe Wahrheit, zusammen --
must be the whole truth.ist das die ganze.

 Gedicht H3875
 Amsterdam, 2023-06-23
 De vrije vogel en zijn kooien - De geschiedenis van een domicilie (Simon Vestdijk) - 1957
 Roman, hoofdstuk 2-1
 Eerbetuiging: Vestdijk, Simon 
 Bundel: Innerst 


Wie de waarheid durft

te zeggen, krijgt verwijten:


Ach jij, pessimist!


If you dare to tellWer die Wahrheit sagt,
the truth, you will be reproached:dem wird oft vorgeworfen:
Ah you, pessimist!Ach du, Pessimist!

 Gedicht S1742
 Amsterdam, 2023-04-20
 Bundel: Het licht van de woorden 


Geruchten lijken

vaak op de waarheid, omdat --


ze ernaast liggen.


Rumours often doGer├╝chte ├Ąhneln
resemble the truth, because --oft der Wahrheit, blo├č weil sie --
they lie next to it.daneben liegen.

 Gedicht S1499
 Scheveningen, 2022-09-03
 Een aangename postumiteit: brieven 1965-1997 (Herman de Coninck) - 1982
 Brief 34, van Herman de Coninck aan Theo Sontrop, 16 maart 1982; publicatie in 2004
 Eerbetuiging: De Coninck, Herman 
 Bundel: Tekorten 


Halve waarheden

roepen maakt je populair --


als wijs orakel.


Crying out half-truthsHalbwahrheiten zu
will make you popular, as --rufen macht dich beliebt, als --
a wise oracle.weises Orakel.

 Gedicht S1414
 Amsterdam, 2022-06-01
 Vanaf prehistorische orakels en waarzeggers tot aan politieke carri├Ęres
 Bundel: Het licht van de woorden 


Een mens verzet zich,

hij verdraagt de waarheid niet --


hij komt in actie.


Humans do resist,Ein Mensch versetzt sich,
they will not sustain the truth --er ertr├Ągt die Wahrheit nicht --
they must take action.er unternehmt was.

 Gedicht H3157
 Amsterdam, 2021-12-25
 Antwoord aan Nietzsche
("Hoeveel waarheid verdraagt een mens, hoeveel waarheid durft een mens aan? dat werd voor mij steeds meer de echte waardemeter.")

 Eerbetuiging: Nietzsche, Friedrich 
 Bundel: Geweten 


Alles met mate,

ook en vooral de waarheid --


want die is giftig!


Always with measure,Alles in Ma├čen,
also and above all truth --auch und zumeist die Wahrheit --
It is poisonous!denn sie ist giftig!

 Gedicht S1197
 Amsterdam, 2021-07-04
 Een vijand van het volk (Henrik Ibsen) - 1882
 Toneelstuk "En Folkefiende"
 Eerbetuiging: Ibsen, Henrik 
 Bundel: LeegLoos 


Niets is verborgen

voor God, het stelt me gerust --


dat er geen god is.


Nothing is hiddenNichts ist verborgen
from God, it reassures me --vor Gott, ich bin beruhigt --
that there is no god.dass es keinen gibt.

 Gedicht H2680
 Amsterdam, 2020-03-24
 De koningin van Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2020
 Column (in nrc.next)
 Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 
 Bundel: Paleis van de nacht 


Om goed te schrijven

moet je jezelf blootgeven --


je durven schamen.


To write a good textUm gut zu schreiben
you must dare to be naked --musst du's wagen, zu zeigen --
to be embarrassed.wof├╝r du dich sch├Ąmst.

 Gedicht H2677
 Amsterdam, 2020-03-13
 De stukken die je in verlegenheid brengen (Irwin Allen Ginsberg) - 1970
 Interviews
 Eerbetuiging: Ginsberg, Irwin Allen 
 Bundel: SchrijfWijzer 


Waarheid is vluchtig,

je ziet haar half verschijnen --


en half verdwijnen.


Truth is volatile,Wahrheit ist fl├╝chtig,
you see it half appearing --du siehst sie halb auftauchen --
half disappearing.und halb verschwinden.

 Gedicht S0925
 Amsterdam, 2019-08-05
 Detective (Jean Luc Godard) - 1985
 Film "D├ętective"
 Eerbetuiging: Godard, Jean Luc 
 Bundel: Waar/genomen 


De stad verdoezelt

wat donker is, met veel licht --


Is zo de hemel?


The big city blursDie Stadt vertuscht das,
what is dark, with lots of light --was dunkel ist, mit viel Licht --
Is heaven like that?Ist der Himmel so?

 Gedicht S0923
 Amsterdam, 2019-08-01
 Het dempen (Ellen Deckwitz) - 2019
 Het concept van de hemel
Column over Tokyo (in NRC)

 Eerbetuiging: Deckwitz, Ellen 
 Bundel: De Dood op Worp 


In een depressie

dat het een keer zal blijken:


Ze Hebben Gelijk!


People like to thinkDie Leute hoffen,
that someday it will turn out:es wird sich herausstellen:
They've Always Been Right!Sie Haben Doch Recht!

 Gedicht H2456
 Amsterdam, 2019-05-07
 De porseleinkast - Faxen aan Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
 Dagboekroman
 Eerbetuiging: Mizee, Nicolien 
 Bundel: Misplaatst 


Liever dan liefde,

wil ik onbekommerd jou --


zeggen wat ik denk.


Rather than your loveLieber als Liebe,
I wish to tell you carefree --w├╝rde ich sorglos sagen --
whatever I think.was ich mir denke.

 Gedicht S0868
 Amsterdam, 2019-05-07
 De porseleinkast - Faxen aan Ger #2 (Nicolien Mizee) - 2018
 Dagboekroman
 Eerbetuiging: Mizee, Nicolien 
 Bundel: Misplaatst 


Zywa Ervaring (het theater van de dichter)

Als ik mooi formuleer
zeg ik altijd wel iets
dat bekend of waar is
maar liever ben ik precies
met weinig
woorden, gewone woorden

die in het theater
van de snijzaal
uit mijn ervaringen
een waarheid losmaken
iets dat hetzelfde betekent
in andere talen en opzichten

zo algemeen menselijk
dat iedereen erin ingewijd
kan zijn door zijn lichaam
dat van nature niet liegt
maar dat we liever de baas zijn
dan ernaar te luisteren

 Gedicht 2080
 Amsterdam, 2019-02-10
 Bundel: Het licht van de woorden 


Niets dan de waarheid

dichten: is de lucht echt guur?


En is het vier uur?


Only write the truth:Nichts als die Wahrheit
is the air cutting, is it ┬ľdichten: ist die Luft echt rau?
really four o'clock?Und ist es vier Uhr?

 Gedicht H1847
 Amsterdam, 2017-11-03
 Max Havelaar (Multatuli) - 1860
 Roman van Eduard Douwes Dekker
 Eerbetuiging: Multatuli (Dekker, Eduard) 
 Bundel: SchrijfWijzer 


Zywa Laatste berichten van de dijkgraven

Omdat ik verantwoordelijk ben
voor zover dat kan
moet ik wel
me verdiepen in het leven

van de rivieren in de delta
de seizoenen kennen
de wind en de getijden
om enige kans te maken

Als ik zelf het water was
zou ik ook naar openingen zoeken
op de zwakke plekken drukken
en waar mogelijk doorbreken

me niet brak laten verstikken
verdampend in de gloeiende zon
van kolonisten die me omsingelen
met betonnen muren en soldaten

Het zou voor mij alles of niets zijn

 Gedicht 771
 Amsterdam, 2016-08-26
 Vier voormalige directeuren van de Algemene Veiligheidsdienst keren zich tegen het regeringsbeleid (Yediot Ahronot, 14 november 2003)
 Bundel: Korte Preken 


Zywa Ik was alleen

In de vroege ochtend ontving ik de waarheid
een helder geluid

Ik zocht en zag niemand, ook niet het licht
van een engel, het was stil en ik was alleen

met de waarheid, die rustig afwachtte
wat ik zou doen en zich niet meer liet horen

Ze was er gewoon, en ik zag duidelijk
wat eerst verborgen was voor mij:

ze was groot, wanneer ik wegkeek
zag ik haar in mijn ooghoeken nog

Ik kon de waarheid niet negeren
Mijn gedachten renden rond en mijn hart

bonsde ervan en ik wou dat
ik haar aan iemand kon weggeven

maar ik houd teveel van de mensen
die ik ken om hun ongevraagd zo'n kado

te geven, ik schaamde me voor mijzelf
in het licht van de waarheid, mijn hart

sloeg ervan over en ik vroeg
me af waarom ik haar gekregen had

en van wie, een vriend, een vijand?
Ik wist het niet, ik wist niet wat te doen

 Gedicht 308
 Amsterdam, 2014-07-25
 Bundel: Alsloos 


Halve waarheden

vullen dagelijks het nieuws --


levensecht, toch waar?


A lot of half-truthsTja, Halbwahrheiten
fill the newspaper daily --f├╝llen t├Ąglich die Zeitung --
lifelike, and so true?lebensecht, so wahr?

 Gedicht S0037
 Amsterdam, 2012-01-28
 Bundel: Ik ben 


Avonds aan tafel, 's

vertel ik over mijn dag --


en alles krijgt zin.


At table I tellAbends spreche ich
about my day, all of it --von meinem Tag und alles --
is making sense now.bekommt einen Sinn.

 Gedicht S0029
 Amsterdam, 2012-01-02
 Bundel: Moza├»ekvirus 

Zywa
Trefwoorden
Waarheid
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld ┬ę Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F