Trefwoord  Welvaart


Bevers
zijn bouwers

Ik bouw met wat voorhanden is


Ik bouw een veilige burcht


Beavers
are builders
Biber
sind Erbauer
I build with what is availableIch baue mit dem, was vorhanden ist
I build a safe lodgeIch lege einen sicheren Bau an

Gedicht Q035
Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik pas de wereld aan - 0
Ik bouw mijn eigen landschap

Bundel: Lilith's Krachten 
Mede opgedragen aan: n242 


Ik nip jasmijnthee

uit een doorschijnend kopje --


bijna gebarsten.


I'm nipping jasmineIch nippe GrĆ¼ntee,
from a translucent teacup --die Tasse ist durchsichtig --
with cracks on all sides.mit vielen Rissen.

Gedicht H0538
Amsterdam, 2013-08-11
Bundel: NachtWacht 

Zywa Stamhouder

Het brandt in het zuiden, de wind
heeft honger, zijn tongen van vuur
likken het hout van de aarde en
eten zich naar rijke landen

terwijl achter onze rug in het noorden
het ijs smelt en milliliters water
als geslepen staal dunne repen
afsnijden van ons land en de welvaart

die ik zal, die ik wil, die ik moet
handhaven, als ik kan, als ik mag
van de bange blonde reuzen hier
die generaties terugtellen

tot aan de grote zwijgende man
Vader des vaderlands en bedelaar
mijn voorbeeld en voorvader
(Ć©Ć©n procent van mijn genen)

wat niets te betekenen heeft, maar
zijn dure jas van blauw bloed
doet ertoe, en het oplaaiende vuur
waardoor ik denk aan zijn dood

Gedicht 538
Amsterdam, 2015-12-25
Kersttoespraak van koning Willem-Alexander, nakomeling van Willem de Zwijger, die werd bespot als gueux (bedelaar, "geus") en is vermoord in 1584
Wapenspreuk "Je maintiendrai (ChĆ¢lon)" = "Ik zal (ChĆ¢lon) handhaven"

Bundel: BloedKoffer 
Trefwoord: Politiek 
Eerbetuiging: William-Alexander 

Zywa Hoe anders

Meer computers
meer werkende robots
meer niet werkende mensen

Er is zoveel tegenzin
en creatieve weerstand
tegen oponthoud, het herhalen

van tijdrovende taken
en genoeg eigenwijsheid
om je niets gelegen te laten liggen

aan hoe het nu eenmaal gaat
Zo gaat het nu eenmaal
tegenwoordig, hoe anders

zouden we voorspoed kunnen
verwachten wat wij niet verwachten
omdat we nu eenmaal bang zijn

voor computers
voor werkende robots
voor niet werkende mensen

Gedicht 763
Amsterdam, 2016-08-23
Bundel: Het Halve Werk 
Trefwoord: Techniek 

Zywa Koffers vol geld

Piet Heyn kijkt me nadenkend aan
zijn sik steekt een lange tong uit

naar mij misschien
mijn achteraf weten

van zijn roem, de zilveren
buit en de ministeries

van marine, koophandel en koloniƫn
die de welvaart financieren

met spullen die anderen geloven
nodig te hebben, we ruilen ze

voor koffers vol geld en als
dat stinkt wordt het gewassen

bij de bank om de hoek
Hardnekkige vlekken brengen ze

naar het Zwitserland van Zwingli
en Calvijn, zo wordt de wereld beter

met scheepstouwen en canvas
met kemp! met kemp!

de winsten benne groot
we winnen de zilvervloot!

Gedicht 767
Amsterdam, 2016-08-24
Scheepstouwen en zeilen (canvas) werden gemaakt van cannabis (hennep/kemp)
Bundel: BloedKoffer 
Trefwoord: Handel 


Gepord door brekers

draagt de rivier de lasten --


van onze welvaart.


Poked by wave breakersGestupst von Brechern
rivers carry the burden --tragen FlĆ¼sse die Lasten --
of prosperity.unseres Wohlstands.

Gedicht H2487
Vlissingen, 2019-06-06
Bundel: MozaĆÆekvirus 


Welvaartsvet ontkomt

niet aan de zwaartekracht, hangt --


omlaag naar het graf.


Prosperity fatDas Fett des Wohlstands
cannot escape gravity --entkommt der Schwerkraft nicht, hƤngt --
it sags to the grave.herunter zum Grab.

Gedicht S0917
Amsterdam, 2019-07-12
Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2018
Roman

Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Lichaam: werking 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Efficiƫnt werken

bestaat, mits je elders bent --


waar het slechter is.


Efficient work doesEs gibt Effizienz,
exist, once you are elsewhere --sobald man anderswo ist --
where it is less good.wo es schlechter ist.

Gedicht S1259
Amsterdam, 2021-10-11
Bundel: Het Halve Werk 

Zywa De tovenaarsleerling

Bomen gekapt, rivieren overstromen
De wereld is onveilig, tover-
spreuken zijn verhaspeld

Daar waren we al bang voor
Uit wanhoop hebben sommigen
het van hoog tot laag voorspeld

We verstaan de meester niet
Maar we zijn jong, we willen leven
desnoods tegen beter weten in

Er blijft geen ruĆÆne staan
We bouwen dammen en burchten
wie en wat in de weg staat gaat eraan

Dit is de nieuwe werkelijkheid
Leren is hard, de wereld zo klein
en arm als we zelf zijn

Gedicht 4685
Amsterdam, 2022-09-19
De tovenaarsleerling (Goethe / Dukas) - 1797
"Der Zauberlehrling" (1797, Johann Wolfgang von Goethe)
"L'apprenti sorcierĀ” (1897, Paul Dukas)

Bundel: Lilith's Krachten 
Eerbetuiging: Von Goethe, Johann Wolfgang 
Componist: Dukas, Paul 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto