Dokter, help me toch,

de werkelijkheid is veel --


te echt, veel te saai!


Doctor, please help me,Doktor, bitte hilf
reality is far too --mir, die Realität ist --
real, far too boring!zu echt, langweilig!

 Gedicht S2078
 Amsterdam, 2023-12-31
 Het koude oog (Nits - Michiel Peters) - 1983
 Lied "The Cold Eye" (album "Omsk")
 Eerbetuiging: Nits 
 Eerbetuiging: Peters, Michiel 
 Bundel: Binnen de muren 


Feiten zijn zakken,

ze staan pas als je ze vult --


met je gevoelens.


Facts are like bags, theyFakten sind Säcke,
only stand when you fill them --sie stehen, wenn du sie füllst --
with your affection.mit deinem Gefühl.

 Gedicht H3615
 Amsterdam, 2022-12-19
 De koninklijke vlag (Luigi Pirandello) - 1897
 Verhaal "Vexilla Regis..." ("De koninklijke vlag", lofzang ter ere van het Heilig Kruis, 1897), en "La distruzione dell' uomo" ("De vernietiging van de mens", 1912) van Luigi Pirandello
 Eerbetuiging: Pirandello, Luigi 
 Bundel: Waar/genomen 


De wereld bestaat,

alsnog weet ik het zeker --


nu ik er doodga.


The world does exist,Die Welt besteht, doch
finally I know for sure:weiß ich es, sehr sicher, jetzt --
I am dying there.wo ich dort sterbe.

 Gedicht S1572
 Amsterdam, 2022-11-23
 De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
 Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk IX. Een wonderbare lamp
 Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 Bundel: Groot verzet [2] 


Vanaf de kuilberg

zie ik wat verzwegen wordt:


alle smerigheid.


From the silagehillVom Siloberg aus
I see what I may not see:seh ich, was verschwiegen wird:
all the filthiness.alle Dreckigkeit.

 Gedicht S1151
 Amsterdam, 2021-03-28
 Het smelt (Lize Spit) - 2016
 Roman, 12 juli 2002
 Eerbetuiging: Spit, Lize 
 Bundel: Schuilplaats 


Gedachten misschien

niet, maar wel hun gevolgen:


die zijn altijd echt.


Ideas may not be,Gedanken vielleicht
but their consequences are:nicht, aber die Folgen schon:
real reality.wahre Wirklichkeit.

 Gedicht S1102
 Amsterdam, 2020-12-11
 Verdwijnpunt (Wytske Versteeg) - 2020
 Verhaal
"Het kind in Amerika: gedragsproblemen en verbetering" (1928, William & Dorothy Thomas)

 Eerbetuiging: Versteeg, Wytske 
 Bundel: Actief Passief 


Koolstof houdt alles

bij elkaar, van binnenuit --


Dit moet Atlas zijn.


Carbon is keepingKohlenstoff hält die
things together, from inside --Welt zusammen, von innen --
This must be Atlas.Das muss Atlas sein.

 Gedicht H2401
 Amsterdam, 2019-02-21
 De Atlas van de Elementen (Michael "Justaguy") - 2018
 Gedicht "The Atlas of Elements" (AllPoetry.com)
 Eerbetuiging: Justaguy, Michael 
 Bundel: Ongezien 


Zywa In motregen en stofsneeuw

Hier gaat het om
het veld, de vloer
duidelijk te zien
in de tussentijd

zonder publiek
de pauzes tussen
oefening en schoonmaak
na het spel

wanneer stadion en theater
leeg in het licht liggen
In de motregen
sneeuwt stof

Na de show niets
dan de ijdelheid
van het spel
en je eigen gedachten

niets dan veld en vloer
de gepolijste werkelijkheid
waarin we ons leven acteren
– in motregen en stofsneeuw

 Gedicht 796
 Amsterdam, 2016-09-12
 Bundel: Het licht van de woorden 


Ik kap de wildgroei

van mijn dromen, zo hak ik --


me weer een uitzicht.


I cut the rank growthIch kapp den Wildwuchs
of my dreams, I am chopping --meiner Träume, hacke mir --
me a view again.wieder einen Blick.

 Gedicht H1071
 Amsterdam, 2014-12-01
 Bundel: Zomervogels 


Schaduwen glijden

door het water, ongrijpbaar --


de werkelijkheid.


Shadows slide quicklySchatten gleiten schnell
through the water, elusive --durch das Wasser, ungreifbar --
is reality.die Realität.

 Gedicht H0150
 Julianadorp, 2012-01-01
 Bundel: Levenslijn 

Zywa
Trefwoorden
Werkelijkheid
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F