Trefwoord  Werkelijkheid


Ik kap de wildgroei

van mijn dromen, zo hak ik --


me weer een uitzicht.


I cut the rank growthIch kapp den Wildwuchs
of my dreams, I am chopping --meiner Träume, hacke mir --
me a view again.wieder einen Blick.

Gedicht H1071
Amsterdam, 2014-12-01
Bundel: Zomervogels 


Koolstof houdt alles

bij elkaar, van binnenuit --


Dit moet Atlas zijn.


Carbon is keepingKohlenstoff hält die
things together, from inside --Welt zusammen, von innen --
This must be Atlas.Das muss Atlas sein.

Gedicht H2401
Amsterdam, 2019-02-21
De Atlas van de Elementen (Michael "Justaguy") - 2018
Gedicht "The Atlas of Elements" (AllPoetry.com)

Bundel: Ongezien 
Eerbetuiging: Justaguy, Michael 


Gedachten misschien

niet, maar wel hun gevolgen:


die zijn altijd echt.


Ideas may not be,Gedanken vielleicht
but their consequences are:nicht, aber die Folgen schon:
real reality.wahre Wirklichkeit.

Gedicht S1102
Amsterdam, 2020-12-11
Verdwijnpunt (Wytske Versteeg) - 2020
Verhaal
"Het kind in Amerika: gedragsproblemen en verbetering" (1928, William & Dorothy Thomas)

Bundel: Actief Passief 
Eerbetuiging: Versteeg, Wytske 


Vanaf de kuilberg

zie ik wat verzwegen wordt:


alle smerigheid.


From the silagehillVom Siloberg aus
I see what I may not see:seh ich, was verschwiegen wird:
all the filthiness.alle Dreckigkeit.

Gedicht S1151
Amsterdam, 2021-03-28
Het smelt (Lize Spit) - 2016
Roman, 12 juli 2002

Bundel: Schuilplaats 
Eerbetuiging: Spit, Lize 


De wereld bestaat,

alsnog weet ik het zeker --


nu ik er doodga.


The world does exist,Die Welt besteht, doch
finally I know for sure:weiß ich es, sehr sicher, jetzt --
I am dying there.wo ich dort sterbe.

Gedicht S1572
Amsterdam, 2022-11-23
De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk IX. Een wonderbare lamp

Bundel: Groot verzet [2] 
Trefwoord: Dood: sterven 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 


Feiten zijn zakken,

ze staan pas als je ze vult --


met je gevoelens.


Facts are like bags, theyFakten sind Säcke,
only stand when you fill them --sie stehen, wenn du sie füllst --
with your affection.mit deinem Gefühl.

Gedicht H3615
Amsterdam, 2022-12-19
De koninklijke vlag (Luigi Pirandello) - 1897
Verhaal "Vexilla Regis..." ("De koninklijke vlag", lofzang ter ere van het Heilig Kruis, 1897), en "La distruzione dell' uomo" ("De vernietiging van de mens", 1912) van Luigi Pirandello

Bundel: Waar/genomen 
Eerbetuiging: Pirandello, Luigi 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto