Trefwoord:
Wijsheid / Domheid
 
 
Zywa Kleine domheid

Mijn brein dat lacht en vleit, verliest het pleit
van pijn verwacht het spijt, dus kiest het nijd
beschouwt zijn dood vooral als nederlaag
en houdt zich groot met knal de wedervraag:

Heb jij soms minder kans op ongeluk
wie blijft er in balans, ook onder druk?

Mijn lichaam is een onbekend gebied
een wildernis die consequent herziet
wat goed voor mijn gezondheid zou zijn, haar niet schaadt
men doet door kleine domheid gauw gevaarlijk kwaad!

Jeopardized  Kleine Dummheit
Kleine domheid

Beek (Berg en Dal), 1973-00-00
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Wijsheid / Domheid 

Zywa Denkendom

De tijd die komen zal is al geweest
de vale hengst, de pest, het wildebeest
de winnaar, tronend op zijn schimmel hoog
zegevierend met de koningsboog

het maaien van de rode paardenstaart
de zwarte met een schaal die alles weegt
wat voor zijn hoeven uit is weggeveegd
door bliksemflitsen van een hemels zwaard

Wie slechts de dagen wil, en niet de nacht
leeft als een lam, geschoren voor de slacht
in vage angst, gesmoord in zielig geblaat
hoe zou het kunnen weten wat er komen gaat?

De gang van zaken maakt ons bereboos
we wreken ons, meedogenloos en zoet
we zullen baden in fonteinen offerbloed
en spottend roepen: Adieu! Sterf goddeloos!

We lachen om de anderen en om hun juk
het rationele uitstel van hun dagelijks geluk
we lachen om de oude mannen en hun macht
die dromen van herwonnen levenskracht

Beklaag hen, want ze accepteren niet
hoe vluchtig zij bestaan als parasiet
beklaag hen vrolijk om hun denkendom
en vraag bij alles dat je doet: Waarom?

Stupiddom  Denkendumm
Denkendom

Amsterdam, 1994-12-00
Adieu: van "je te recommande à Dieu", ik beveel je aan bij God
Openbaringen 6:1-8, 7:13-14

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Wijsheid / Domheid 

Zywa Belijdenis

Om Om
Al Al

Om Bhur Bhuvah Svaha
Aarde, Al dat leven schept
Adem, Al dat lijden wegneemt
Vuur, Al dat gelukkig maakt

Tat Savitur Varenyam
Het Energie Beginsel

Bhargo Devasya dhimahi
Het licht als mijn geest wakker is

Dhiyo yo nah' prachodayath
Wijs is degene die het begrijpt

Confession  Bekenntnis
Belijdenis

Amsterdam, 2010-12-19
Gayatri (het lied van Sarasvati, de moedergodin)
Bundel: WoefWoef 
Trefwoord: Wijsheid / Domheid 

Amsterdam, 2012-01-25
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Wijsheid / Domheid 

Amsterdam, 2014-12-04
Slapend op mijn bureau (Jack Kerouac) 1968
Suttanta-pitaka/Suttapitaka (Mand met toespraken)
Bundel "Some western haikus": Sleeping on my desk / head on the sutras, / my cat.

Bundel: Denksels Lusieloos 
Trefwoord: Wijsheid / Domheid 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack Iconen

Amsterdam, 2016-01-09
Bundel: Ik ben 
Trefwoord: Wijsheid / Domheid 

Veel wijsheid als oogst

A lot of wisdom, 2017-12-23
Interview met Renate Dorrestein 2017
TV-programma "VPRO Boeken"
Bundel: Geweten 
Trefwoord: Wijsheid / Domheid 
Eerbetuiging: Dorrestein, Renate 

Amsterdam, 2019-11-21
Als je stukloopt op de Zandbank van het Denken (Emily Dickinson) 1879
Bundel: Geweten 
Trefwoord: Wijsheid / Domheid 
Eerbetuiging: Dickinson, Emily 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater