Trefwoord  Wijsheid / Domheid

Zywa Kleine domheid

Mijn brein dat lacht en vleit, verliest het pleit
Van pijn verwacht het spijt, dus kiest het nijd
beschouwt zijn dood vooral als nederlaag
en houdt zich groot met knal de wedervraag:

Heb jij soms minder kans op ongeluk
wie blijft er in balans, ook onder druk?

Mijn lichaam is een onbekend gebied
een wildernis die consequent herziet
wat goed voor mijn gezondheid zou zijn, haar niet schaadt ¬Ė
men doet door kleine domheid gauw gevaarlijk kwaad!

Gedicht 8
Beek (Berg en Dal), 1973-12-30
Bundel: OverLeven [2] 

Zywa Denkendom

De tijd die komen zal is al geweest
de vale hengst, de pest, het wildebeest
de winnaar, tronend op zijn schimmel hoog
zegevierend met de koningsboog

het maaien van de rode paardenstaart
de zwarte met een schaal die alles weegt
wat voor zijn hoeven uit is weggeveegd
door bliksemflitsen van een hemels zwaard

Wie slechts de dagen wil, en niet de nacht
leeft als een lam, geschoren voor de slacht
in vage angst, gesmoord in zielig geblaat ¬Ė
hoe zou het kunnen weten wat er komen gaat?

De gang van zaken maakt ons bereboos
we wreken ons, meedogenloos en zoet
we zullen baden in fonteinen offerbloed
en spottend roepen: Adieu! Sterf goddeloos!

We lachen om de anderen en om hun juk
het rationele uitstel van hun dagelijks geluk
we lachen om de oude mannen en hun macht
die dromen van herwonnen levenskracht

Beklaag hen, want ze accepteren niet
hoe vluchtig zij bestaan als parasiet
beklaag hen vrolijk om hun denkendom
en vraag bij alles dat je doet: Waarom?

Gedicht 19
Amsterdam, 1994-12-15
Adieu: van "je te recommande à Dieu", ik beveel je aan bij God
Openbaringen 6:1-8, 7:13-14

Bundel: Geheim& Geloofd 


Kabouters
zijn oud en ervaren

Ik heb oog voor de context


Ik ben genuanceerd


Brownies
are old and experienced
Heinzelmännchen
sind alt und erfahren
I have an eye for the contextIch habe ein Auge f√ľr den Kontext
I am thoughtfulIch bin nachdenklich

Gedicht Q020
Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik reageer verstandig op anderen - 0
Ik belicht aspecten die aan het denken zetten

Bundel: Lilith's Krachten 
Eerbetuiging: (Haus- und Waldgeister) 
Componist: (Huis- en Bosgeesten) 
Componist: (House- and Forest-spirits) 
Mede opgedragen aan: n425 

Zywa Belijdenis

Om Om
Al Al

Om Bhur Bhuvah Svaha
Aarde, Al dat leven schept
Adem, Al dat lijden wegneemt
Vuur, Al dat gelukkig maakt

Tat Savitur Varenyam
Het Energie Beginsel

Bhargo Devasya dhimahi
Het licht als mijn geest wakker is

Dhiyo yo nah' prachodayath
Wijs is degene die het begrijpt

Gedicht 159
Amsterdam, 2010-12-19
Gayatri (het lied van Sarasvati, de moedergodin)
Bundel: WoefWoef 


Op mijn werktafel

ligt ze slapend in de Mand --


met soetras: mijn kat.


On my desk, she liesMeine Katze schläft
sound asleep in the Basket --herrlich auf meinem Schreibtisch --
with sutras: my cat.im Korb mit Sutras.

Gedicht H1077
Amsterdam, 2014-12-04
Slapend op mijn bureau (Jack Kerouac) - 1968
Suttanta-pitaka/Suttapitaka (Mand met toespraken)
Gedicht: Sleeping on my desk / head on the sutras, / my cat. (bundel "Some western haikus", gepubliceerd in 2003)

Bundel: Denksels Lusieloos 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 

Zywa Iconen

Deze stad heeft sterren
een Pad van Roem geplaveid
door onderheren en commissies
die professioneel gewichtig doen

als hoeders van internationale eer
Wie aan hen ten prooi valt
is voorgoed zichzelf niet meer
wordt uitgewist en vervangen

door de icoon met zijn naam:
Gotama de verlichte
Jezus de hoogste liefde
Sokrates heeft zelfkennis

Leonardo en Albert zijn geniaal
en Judas staat voor verraad -

wij passanten praten het na
en laten de sterren stralen

om zoveel mogelijk licht
van hen te ontvangen, waarom
eigenlijk? Waarom verraden we
onszelf door niet te durven

liefhebben, verlicht en bevrijd
te weten wie we zijn?

Gedicht 544
Amsterdam, 2016-01-09
Bundel: Ik ben 


Veel wijsheid, als oogst

van heel mijn lange leven --


Ik weet wel beter.


A lot of wisdom,Weisheit, als Ernte
as the harvest of my life --all meiner Lebensjahre --
Oh, I know better.Ich weiß schon besser.

Gedicht S0612
Amsterdam, 2017-12-23
Interview met Renate Dorrestein - 2017
TV-programma "VPRO Boeken"

Bundel: Geweten 
Eerbetuiging: Dorrestein, Renate 

Zywa Oh beter weten

Ik ben weer de oude
vrolijk vliegt mijn geest
voor de groep uit naar de zon:
ik krijg een lachende hoed

Oma wat heb u grote ogen!
Om heel de dag te kijken
en me aan het denken te zetten

over mijn vertrouwde zelf
vol actie en aandacht
vol onuitputtelijke energie
totdat de reactie komt

op al die heerlijke stofjes
in mijn bloed en mijn lichaam
ontspoort: moet ik

glimlachend verkiezen om saai
het midden te houden, koersend
naar een kleiner, innerlijk geluk?
Ik weet het allemaal

zo goed, maar het is een gevecht
om wie ik ben, oh doem, oh wijsheid
van mijn verstand

Gedicht 1833
Amsterdam, trein Arnhem-Doetinchem, 2018-09-03
Bundel: Andere tijden 


Diepe Gedachten

lopen vast op een Zandbank --


de Eenvoud vaart nog.


Vessels of Deep ThoughtsTiefe Gedanken
run aground on a Sand Bank --stranden auf einer Sandbank --
Simplicity sails.die Einfalt segelt.

Gedicht H2628
Amsterdam, 2019-11-21
Als je stukloopt op de Zandbank van het Denken (Emily Dickinson) - 1879
Gedicht, gepubliceerd in 1945

Bundel: Geweten 
Eerbetuiging: Dickinson, Emily 


Ik ben niet zo wijs

als de besten, maar beter --


dan domme mensen.


I am not as wiseIch bin nicht weise
as the best, but I'm better --wie die Besten, nur besser --
than stupid people.als dumme Leute.

Gedicht H2896
Amsterdam, 2021-01-19
Over het gelukkige leven (Lucius Annaeus Seneca) - 58
Dialoog "De vita beata"

Bundel: Denksels Lusieloos 
Eerbetuiging: Seneca, Lucius Annaeus 

Zywa Ik kan er niets aan doen

Mensen zijn te kort oud
en te lang jong, ze worden
niet zo wijs als kabouters

Ze hebben weinig profijt
van de lessen die ze trekken
uit vreugde en verdriet, en

van de lessen die ze negeren
omdat ze liever geloven
in wat de wereld belooft

omdat ze liever geloven
dat het binnen bereik is
en het vooruitzicht het waard is

om te blijven wachten
en ik kan er niets aan doen
ik ben maar een regenboog

die nooit is waar jij bent
een poort aan de horizon
waar alle afslagen samenkomen

Gedicht 3832
Amsterdam, 2021-06-13
Meisje (The Beatles) - 1965
Lied "Girl" (album "Rubber Soul")

Bundel: Lilith's Krachten 
Eerbetuiging: Lennon, John 
Eerbetuiging: The Beatles 


Ouder: ik weet meer,

en het bevalt me minder --


dan fantaseren.


Older: I know more,√Ąlter: ich wei√ü mehr,
and I know I like it less --und ich mag es weniger --
than fantasising.als Fantasien.

Gedicht S1360
Amsterdam, 2022-03-19
Bundel: Misthoorn 


Maak jij ook de fout

om door te gaan, door te gaan --


met wat je niet kunt?


Do you also makeMachst du auch immer
the mistake of going on --weiter und weiter mit dem --
with what you can't do?was du nicht tun kannst?

Gedicht S1457
Amsterdam, 2022-07-09
Hoog en laag springen - Faxen aan Ger #4 (Nicolien Mizee) - 2021
Dagboekroman
Een droom najagen
Sunk costs fallacy

Bundel: Misplaatst 
Eerbetuiging: Mizee, Nicolien 


Er is veel domheid,

hoe ouder je wordt, hoe meer --


je dat onderkent.


Much stupidity,Es gibt viel Dummheit,
the older you get, the more --je älter man wird, desto --
you recognise it.mehr man das erkennt.

Gedicht S1725
Amsterdam, 2023-04-04
Bundel: Het drama 
Trefwoord: Ouderdom: toezien 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto