Vertraagd ademen

de hoge watermuren --


van de oceaan.


The slowed down breathingVerzögert atmen
of the towering water --die hohen Wasserwände --
walls of the ocean.der Meeresmasse.

 Gedicht H4491
 Amsterdam, 2024-02-03
 Occam ocean (√Čliane Radigue) - 2015
 Persoonlijke overdrachts-compositie voor orkest, in het Orgelpark op 3 februari 2024 uitgevoerd door ensemble ONCEIM (L'Orchestre de Nouvelles Cr√©ations, Exp√©rimentations, et Improvisations Musicales) en anderen - @orkest
 Componist: Radigue, Eliane 
 Bundel: org elp ark 


Het water spoelt

over het gewassen zand --


Geen vloed meer te zien.


The water gentlyDas Meer sp√ľlt √ľber
rinses the washed grains of sand --den gewaschenen Sandstrand --
No flood to be seen.Die Flut verschwunden.

 Gedicht H4492
 Amsterdam, 2024-02-03
 Occam ocean (√Čliane Radigue) - 2015
 Persoonlijke overdrachts-compositie voor orkest, in het Orgelpark op 3 februari 2024 uitgevoerd door ensemble ONCEIM (L'Orchestre de Nouvelles Cr√©ations, Exp√©rimentations, et Improvisations Musicales) en anderen - @orkest
 Componist: Radigue, Eliane 
 Bundel: org elp ark 


Er spuit bloed, veel bloed

opzij uit de vissersboot --


De zee wordt vermoord.


There's a lot of bloodDa spritzt Blut, viel Blut
spurting out of the trawler --seitlich aus dem Fischerboot --
Murder of the sea.Ermordung des Meers.

 Gedicht S2110
 Amsterdam, 2024-01-28
 Leviathan (Paravel en Castaing-Taylor) - 2012
 Documentaire
 Eerbetuiging: Paravel, V√©r√©na 
 Eerbetuiging: Castaing-Taylor, Lucien 
 Bundel: BloedKoffer 


De storm slaat alles

weg, er is alleen nog zee --


een kustloze zee.


The storm sweeps awayDer Sturm fegt alles
everything, there is nothing --weg, es gibt nur noch das Meer --
just a shoreless sea.k√ľstenloses Meer.

 Gedicht S2098
 Amsterdam, 2024-01-16
 Van voren af aan (Jan Slauerhoff) - 1947
 Gedicht uit de bundel "Al dwalend", geciteerd in de roman "De verdronkene" (2005, Margriet de Moor), over de Watersnoodramp in 1953
 Eerbetuiging: Slauerhoff, Jan 
 Eerbetuiging: De Moor, Margriet 
 Bundel: LeegLoos 


De eeuwigheidsruis

van de zee kleineert alles --


dat dichtbij bestaat.


The eternal noiseDas Meer rauscht ewig
of the sea minimises --und schmälert dabei alles --
all that is nearby.was uns nahe ist.

 Gedicht H4119
 Amsterdam, 2023-09-08
 In beweging (Chaz Underriner) - 2023
 Microtonale compositie "Moving", op 8 september 2023 door Ensemble Modelo62 uitgevoerd in het Orgelpark
 Eerbetuiging: Underriner, Chaz 
 Bundel: org elp ark 


De golven klimmen

op elkaars rug, zo gehaast --


Ze vallen eraf.


The waves climb on eachDie Wellen klettern
other's backs, so hastily --einander auf den R√ľcken --
about to fall off.Fallen herunter.

 Gedicht H3707
 Amsterdam, 2023-02-06
 Het Bureau - Het A.P. Beerta-Instituut (Han Voskuil) - 1998
 Roman
Blz. 215, Maarten en Nicolien Koning (1976)

 Eerbetuiging: Voskuil, Han 
 Bundel: Het gaat wel 


Verleid, gegrepen

door haar zacht bruisende stem --


Zee, overal zee.


Allured, enchantedVerf√ľhrt, gefesselt
by the murmur of its voice --vom Geräusch seiner Stimme --
Sea, sea everywhere.Meer, Meer √ľberall.

 Gedicht H3688
 Amsterdam, 2023-01-29
 De zee (Niels Brouwer) - 2023
 Compositie "From and To Infinity", part 1: "The Sea" ("Van en naar oneindigheid", deel 1: "De zee"), voor stem en 70 bamboefluiten (2019, BOI AKIH: Niels Brouwer; tekst Monica Akihary)
De versie voor stem, gitaar, kora, slagwerk, blokfluit en orgel (2023) is op 29 januari 2023 uitgevoerd in het Orgelpark, door Monica Akihary (stem, kalimba), Niels Brouwer (gitaren), Sekou Dioubate (kora, spleettrommel), Dodó Kis (blokfluiten) en Nora Mulder (orgel)

 Componist: Brouwer, Niels 
 Bundel: org elp ark 


Zywa Zee boven de zee

Er drijft een dunne zee
boven de zee, ik zweef
overal, oneindig
tussen voorouders
en ongeborenen

De zee kust en speelt
trekt me onder water
mee in hoge schuimkoppen
die uiteenspatten in mijn
nieuwe regenboogslierten

over de zee, van de zee
de barende zee
verzwelgende zee
verdampende zee

die diepten van dalen
maakt, scheppende
duisternis, de zee
de volle lege zee

 Gedicht 5071
 Amsterdam, 2023-01-29
 Van en naar oneindigheid, intro (Niels Brouwer) - 2023
 Compositie "From and To Infinity", intro ("Van en naar oneindigheid", intro), voor stem en 70 bamboefluiten (2019, BOI AKIH: Niels Brouwer; tekst Monica Akihary)
De versie voor stem, gitaar, kora, slagwerk, blokfluit en orgel (2023) is op 29 januari 2023 uitgevoerd in het Orgelpark, door Monica Akihary (stem, kalimba), Niels Brouwer (gitaren), Sekou Dioubate (kora, spleettrommel), Dodó Kis (blokfluiten) en Nora Mulder (orgel)

 Componist: Brouwer, Niels 
 Bundel: org elp ark 


Als zwemmer ben ik

te klein in de wijde zee --


Ik word gezwommen.


As a swimmer, IAls Schwimmer bin ich
am too small in the wide sea --zu klein im weiten Meer, ich --
in fact I am swum.werde geschwommen.

 Gedicht H3274
 Amsterdam, 2022-04-14
 Grondwater (Piet Gerbrandy) - 2017
 Essay "Grondwater - Beschouwingen over literatuur en existentie"
 Eerbetuiging: Gerbrandy, Piet 
 Bundel: Stroom 


Weekend: fijn eenzaam,

met mijn schoenen in de hand --


langs de zee lopen.


Nice weekend: lonelyWochenende: schön
I'm walking along the sea --einsam, mit meinen Schuhen --
with my shoes in hand.in der Hand am Meer.

 Gedicht H2212
 Scheveningen, 2018-06-21
 De weg naar Sacramento (Gerrit Krol) - 1977
 Roman
 Eerbetuiging: Krol, Gerrit 
 Bundel: Huidcontact 


In zeven linies

bruist de branding: gesloten --


blijft de zee, de zee.


The breakers bubbleTosende Brandung,
in seven front lines: closed off --in sieben Linien: gesperrt --
is the sea, the sea.bleibt das Meer, das Meer.

 Gedicht H1999
 Zandvoort aan Zee, 2018-01-30
 Bundel: Alsloos 


Zout bijt in mijn huid,

getijden spoelen me uit --


de zee trekt me mee.


Salt biting my skin,Salz beißt meine Haut,
tides rinsing me out, the sea --Gezeiten sp√ľlen mich aus --
pulling me along.das Meer zieht mich mit.

 Gedicht H1239
 Amsterdam, 2015-07-27
 Bundel: NachtWacht 


Zywa De vissen vliegen

De grote zee
schuimt onstuimig
De schepen worstelen

zich er doorheen, duiken
steeds weer op uit de golven
op weg naar de haven

die het wilde water temt
De vissen vliegen
uit de handen van de schippers
snel aan wal, tot hoge stapels

onder de bruinrode hemel
van de ondergaande zon
en de schepen veren op

Aan de donkere horizon
droomt onrustig de zee
in een nacht zonder tijd

 Gedicht 225
 Amsterdam, 2014-04-10
 Zebulon, het rode raam (Marc Chagall) - 1961
 Raam in de Abbell synagoge te Jeruzalem
Compositie "Okna podle Marca Chagalla" ("Ramen naar Marc Chagall", 1976), uitgevoerd in het Orgelpark op 5 april 2014

 Eerbetuiging: Chagall, Marc 
 Componist: Eben, Petr 
 Bundel: org elp ark 


Een waterwereld:

lage wolken regenen --


in hoge golven.


A world of water:Eine Wasserwelt:
clouds, heavy and low, raining --niedrige Wolken regnen --
into sky-high waves.auf hohen Wellen.

 Gedicht H0293
 Amsterdam, 2012-06-26
 Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 

Zywa
Trefwoorden
Zee
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F