Voluit leven, steeds

zoeken naar een evenwicht --


en mezelf vinden.


Living to the full,Voll und ganz leben,
always searching for balance --immer nach Balance suchen --
and finding myself.und mich selbst finden.

 Gedicht H4380
 Amsterdam, 2023-12-19
 Opgedragen aan: Maria Godschalk 
 Bundel: OverLeven [1] 


Je leeft niet om je-

zelf te leren kennen, maar --


het hoort er wel bij.


You don't live to getMan lebt nicht, um sich
to know yourself, nonetheless --kennenzulernen, dennoch --
it is part of it.gehört es dazu.

 Gedicht H4371
 Amsterdam, 2023-12-17
 Perfecte stilte (Thomas Verbogt) - 2011
 Roman, hoofdstuk Ritueel
 Eerbetuiging: Verbogt, Thomas 
 Bundel: Innerst [1] 


Het moet toch een keer!

Vooruit dan: de spiegel in --


zonder een blinddoek!


It has to be done!Wenn es sein muss, dann
Let's go: into the mirror --gehe ich in den Spiegel --
without a blindfold!Augenbinde ab.

 Gedicht H4172
 Amsterdam, 2023-09-20
 Meneer Visser's hellevaart (Simon Vestdijk) - 1934
 Roman (gepubliceerd in 1936), hoofdstuk (2 en) 4
 Eerbetuiging: Vestdijk, Simon 
 Bundel: Innerst [2] 


Leer jezelf kennen:

luister wat er gezegd wordt --


luister en vertaal.


Get to know yourself:Lerne dich kennen:
listen to what's being said --höre zu, was gesagt wird --
listen and translate.Ăśbersetze es.

 Gedicht H4135
 Amsterdam, 2023-09-10
 Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
 Relaas "A Change of tongue", deel 3 § 2, deel 4
 Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 Bundel: Thuiszee 


Mijn besluit staat vast,

en dat betekent, dat ik --


er aan ga tornen.


My decision isMein Entschluss steht fest,
final, and that means, I am --das bedeutet, ich werde --
going to change it.mich nicht dran halten.

 Gedicht H4101
 Amsterdam, 2023-09-01
 Het glinsterend pantser (Simon Vestdijk) - 1956
 Roman, hoofdstuk 3-III. Duivelse en andere surprises
 Eerbetuiging: Vestdijk, Simon 
 Bundel: Innerst [2] 


In de handleiding

van ons winnaars staat alles --


wat we niet weten.


We are the winners,Das Handbuch von uns
all we don't know is listed --Gewinnern, fĂĽhrt alles auf --
in our manual.was wir nicht wissen.

 Gedicht H3745
 Amsterdam, 2023-03-01
 Een handleiding voor mijn opvolger (Erik Solvanger) - 2008
 Gedicht uit de bundel "Slijp het sternum"
 Eerbetuiging: Solvanger, Erik 
 Bundel: Specialiteiten 


Je hoeft slechts jezelf

te begrijpen, en niemand --


hoeft het te weten.


You only need toDu musst nur dich selbst
understand yourself, really --verstehen, ohne dass es --
no one needs to know.jemand wissen muss.

 Gedicht H3697
 Amsterdam, 2023-02-01
 Edith Wengler (Jens Christian Grøndahl) - 2020
 Verhaal, § 4
 Eerbetuiging: Grondahl, Jens Christian 
 Bundel: Thuiszee 


Zijn mensen wel slim

genoeg om vast te stellen --


of ze geloven?


Can people be smartSind die Menschen schlau
enough to truly judge --genug, um zu verstehen --
whether they believe?ob sie echt glauben?

 Gedicht S1648
 Amsterdam, 2023-01-27
 Dagen als gras (Jens Christian Grøndahl) - 2020
 Vroomheid
Verhaal "Dage som græs" (bundel "Dage som græs")

 Eerbetuiging: Grondahl, Jens Christian 
 Bundel: Denksels Lusieloos 


Ken ik mezelf, nu

ik jou zie en denk te zien --


dat je op mij lijkt?


Do I know myself,Kenn ich mich selbst, jetzt
now that I believe I see --wo ich denke, ich sehe --
that you look like me?dass du wie ich bist?

 Gedicht S1436
 Amsterdam, 2022-06-22
 Nog nooit (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2009
 Gedicht/Lied (album "Durf jij"), gezongen door Ellen ten Damme
 Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 
 Eerbetuiging: Ten Damme, Ellen 
 Bundel: Paleis van de nacht 


Je kind weerspiegelt

jouw fouten, kijk daar doorheen --


als je het wilt zien.


Your child, it reflectsDein Kind reflektiert
your faults, you must look through them --deine Schwäche: schau hindurch --
to see who it is.um es zu sehen.

 Gedicht H3277
 Amsterdam, 2022-04-19
 Circe (Madeline Miller) - 2018
 Roman
 Eerbetuiging: Miller, Madeline 
 Bundel: Innerst [1] 


In de stad kun je

jezelf goed leren kennen --


als lid van de soort.


In cities you mayIn der Stadt kannst du
get to know your real self as --dich sehr gut kennenlernen --
a species-member.als Mitglied der Art.

 Gedicht H3126
 Amsterdam, 2021-11-13
 Bundel: Ik ben 


Met mensenkennis

kun je anderen kennen --


misschien ook jezelf.


With human knowledgeMit Menschenkenntnis
you can know your fellow men --kann man andere kennen --
perhaps yourself too.vielleicht auch sich selbst.

 Gedicht H2911
 Amsterdam, 2021-03-07
 Bundel: Wezen 


Moeilijke vragen

zijn niet leuk, je stelt ze niet --


aan jezelf, of wel?


Difficult questionsSchwierige Fragen
are no fun, you don't ask them --sind nervig, du stellst sie nicht --
to yourself, do you?nicht dir selbst, oder?

 Gedicht S1003
 Amsterdam, 2020-03-30
 Bundel: Het licht van de woorden 


De ondervragers

geven je een vergrootglas --


om jezelf te zien.


InterrogatorsDie Vernehmenden
give you a magnifier --lassen dich mit der Lupe --
to observe yourself.dich selbst betrachten.

 Gedicht H2474
 Trein Amsterdam-Vlissingen, 2019-06-04
 Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
 Roman, Proloog
 Eerbetuiging: Krol, Gerrit 
 Bundel: Specialiteiten 


 Gedicht 1838
 Amsterdam, 2018-09-20
 Bundel: Lilith's Krachten 


Mijn zelfkennis is

dat ik mezelf steeds afleid --


van beter weten.


My self-knowledge isMein Selbstkenntnis ist,
that I do distract myself --dass ich mich ablenke von --
from knowing better.besserem Wissen.

 Gedicht S0668
 Amsterdam, 2018-01-25
 Bundel: Het Halve Werk 


Jij kent mijn leven

en met al jouw ervaring --


laat je het mij zien.


You know my life andDu kennst mein Leben
with all your experience --und mit deiner Erfahrung --
you show it to me.zeigst du es mir vor.

 Gedicht H1907
 Amsterdam, 2017-12-17
 Opgedragen aan: Ineke J 
 Bundel: NachtWacht 


Ik ken mijn opa

van foto's, verhalen en --


mijn eigen genen.


I know my grandadIch kenne Opa
from pictures, old stories, and --von Fotos, Geschichten und --
from my own genes too.von meinen Genen.

 Gedicht H1884
 Amsterdam, 2017-12-03
 Bij de dood van Herman Huilmand
 Opgedragen aan: Ineke J 
 Opgedragen aan: Mark H 
 Opgedragen aan: Christel H 
 Opgedragen aan: Ellen H 
 Opgedragen aan: Marianne H 
 Bundel: Levenslijn 


Zywa Goed genoeg

Gespiegeld ben je niet even mooi
aan alle kanten, maar goed genoeg
en als iemand een voorbeeld neemt
aan jou, dan gaat het om iets anders -
hoe je bent
hoe je doet

een houding, een deugd
een vaardigheid, een inzicht
een balans van belangen
alsof dat altijd zo gaat
maar jij weet wel beter
want je kent jezelf

ook
anders
gespiegeld
gewoon
goed
genoeg

ook anders gespiegeld gewoon goed genoeg

 Gedicht 756
 Amsterdam, 2016-08-20
 Bundel: Ik ben 


In het dubbelglas

zie ik een schim van mezelf --


op mijn eigen rug.


In the double-paneIm Doppelfenster
window I see a shadow --gibt's einen Schatten von mir --
of me on my back.auf meinem RĂĽcken.

 Gedicht H0531
 Amsterdam, 2013-08-07
 Bundel: Levenslijn 


Toevallig hoor ik

vrienden over mij praten --


Ik val me tegen.


I overheard friendsZufällig hör ich
laughing, talking about me --Freunde ĂĽber mich reden --
I disappoint me.Ich enttäusche mich.

 Gedicht H0392
 Trein Harderwijk-Amsterdam, 2012-11-26
 Bundel: PuimPuin 

Muggen
zoemen
Muggen
Ook mijzelf kan ik horen
Zelfkennis
Ik luister naar mezelf :
Ik houd van mezelf
 
 Bundel: Lilith's Krachten 

Zywa
Trefwoorden
Zelfkennis
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F