Trefwoord  Zelfkennis


Muggen
zoemen

Mosquitos
buzz
Mücken
summen

Gedicht Q015
Amsterdam, 2001-04-17
Ook mijzelf kan ik horen - 0
Ik houd van mezelf

Bundel: Lilith's Krachten 
Mede opgedragen aan: n429 


Toevallig hoor ik

vrienden over mij praten --


Ik val me tegen.


I overheard friendsZufällig hör ich
laughing, talking about me --Freunde über mich reden --
I disappoint me.Ich enttäusche mich.

Gedicht H0392
Trein Harderwijk-Amsterdam, 2012-11-26
Bundel: PuimPuin 


In het dubbelglas

zie ik een schim van mezelf --


op mijn eigen rug.


In the double-paneIm Doppelfenster
window I see a shadow --gibt's einen Schatten von mir --
of me on my back.auf meinem Rücken.

Gedicht H0531
Amsterdam, 2013-08-07
Bundel: Levenslijn 

Zywa Goed genoeg

Gespiegeld ben je niet even mooi
aan alle kanten, maar goed genoeg
en als iemand een voorbeeld neemt
aan jou, dan gaat het om iets anders -
hoe je bent
hoe je doet

een houding, een deugd
een vaardigheid, een inzicht
een balans van belangen
alsof dat altijd zo gaat
maar jij weet wel beter
want je kent jezelf

ook
anders
gespiegeld
gewoon
goed
genoeg

ook anders gespiegeld gewoon goed genoeg

Gedicht 756
Amsterdam, 2016-08-20
Bundel: Ik ben 


Ik ken mijn opa

van foto's, verhalen en --


mijn eigen genen.


I know my grandadIch kenne Opa
from pictures, old stories, and --von Fotos, Geschichten und --
from my own genes too.von meinen Genen.

Gedicht H1884
Amsterdam, 2017-12-03
Bij de dood van Herman Huilmand
Bundel: Levenslijn 
Mede opgedragen aan: Ineke J 
Mede opgedragen aan: Mark H 
Mede opgedragen aan: Christel H 
Mede opgedragen aan: Ellen H 
Mede opgedragen aan: Marianne H 


Jij kent mijn leven

en met al jouw ervaring --


laat je het mij zien.


You know my life andDu kennst mein Leben
with all your experience --und mit deiner Erfahrung --
you show it to me.zeigst du es mir vor.

Gedicht H1907
Amsterdam, 2017-12-17
Bundel: NachtWacht 
Mede opgedragen aan: Ineke J 


Mijn zelfkennis is

dat ik mezelf steeds afleid --


van beter weten.


My self-knowledge isMein Selbstkenntnis ist,
that I do distract myself --dass ich mich ablenke von --
from knowing better.besserem Wissen.

Gedicht S0668
Amsterdam, 2018-01-25
Bundel: Het Halve Werk 

Gedicht 1838
Amsterdam, 2018-09-20
Bundel: Lilith's Krachten 


Moeilijke vragen

zijn niet leuk, je stelt ze niet --


aan jezelf, of wel?


Difficult questionsSchwierige Fragen
are no fun, you don't ask them --sind nervig, du stellst sie nicht --
to yourself, do you?nicht dir selbst, oder?

Gedicht S1003
Amsterdam, 2020-03-30
Bundel: Het licht van de woorden 


Met mensenkennis

kun je anderen kennen --


misschien ook jezelf.


With human knowledgeMit Menschenkenntnis
you can know your fellow men --kann man andere kennen --
perhaps yourself too.vielleicht auch sich selbst.

Gedicht H2911
Amsterdam, 2021-03-07
Bundel: Wezen 


In de stad kun je

jezelf goed leren kennen --


als lid van de soort.


In cities you mayIn der Stadt kannst du
get to know your real self as --dich sehr gut kennenlernen --
a species-member.als Mitglied der Art.

Gedicht H3126
Amsterdam, 2021-11-13
Bundel: Ik ben 


Je kind weerspiegelt

jouw fouten, kijk daar doorheen --


als je het wilt zien.


Your child, it reflectsDein Kind reflektiert
your faults, you must look through them --deine Schwäche: schau hindurch --
to see who it is.um es zu sehen.

Gedicht H3277
Amsterdam, 2022-04-19
Circe (Madeline Miller) - 2018
Roman

Bundel: Innerst 
Eerbetuiging: Miller, Madeline 


Ken ik mezelf, nu

ik jou zie en denk te zien --


dat je op mij lijkt?


Do I know myself,Kenn ich mich selbst, jetzt
now that I believe I see --wo ich denke, ich sehe --
that you look like me?dass du wie ich bist?

Gedicht S1436
Amsterdam, 2022-06-22
Nog nooit (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2009
Gedicht/Lied (album "Durf jij"), gezongen door Ellen ten Damme

Bundel: Paleis van de nacht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 
Eerbetuiging: Ten Damme, Ellen 


Zijn mensen wel slim

genoeg om vast te stellen --


of ze geloven?


Can people be smartSind die Menschen schlau
enough to truly judge --genug, um zu verstehen --
whether they believe?ob sie echt glauben?

Gedicht S1648
Amsterdam, 2023-01-27
Dagen als gras (Jens Christian Grøndahl) - 2020
Vroomheid
Verhaal "Dage som græs" (bundel "Dage som græs")

Bundel: Denksels Lusieloos 
Trefwoord: Godsdienst: geloof 
Eerbetuiging: Grøndahl, Jens Christian 


Je hoeft slechts jezelf

te begrijpen, en niemand --


hoeft het te weten.


You only need toDu musst nur dich selbst
understand yourself, really --verstehen, ohne dass es --
no one needs to know.jemand wissen muss.

Gedicht H3697
Amsterdam, 2023-02-01
Edith Wengler (Jens Christian Grøndahl) - 2020
Verhaal, § 4

Bundel: Thuiszee 
Trefwoord: Privacy 
Eerbetuiging: Grøndahl, Jens Christian 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto