Trefwoord  Ziel


Ik heb alles, hier

moet mijn ziel ook ergens zijn --


of zie ik spoken?


I've got everything,Meine Seele muss
my soul must be here as well --hier irgendwo sein, oder --
or do I see spooks?seh ich Gespenster?

Gedicht S0421
Amsterdam, 2016-11-02
#148 - Tom Poes en het spook van Bommelstein (Marten Toonder) - 1975
Stripverhaal (stroken 8130-8189)

Bundel: toonder Toonder 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


Ach, een ongeluk:

buil, vuile jas, en het ergst --


de gekwetste ziel.


Ah, an accident:Ein Unfall: Beule
bump, dirty coat, and the worst --Beschmutzung, und das Schlimmste --
the offended soul.Seeleverletzung.

Gedicht H1631
Amsterdam, 2016-12-25
#138 - Heer Bommel en de kwinkslagen (Marten Toonder) - 1972
Stroken 7381-7441

Bundel: toonder Toonder 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 


Verwen je lichaam

met mate, zodat het volgt --


wat je ziel wil doen.


Do treat your bodyVerwöhne deinen
a bit, so that it follows --Körper in Maßen, damit --
the plans of your soul.er der Seele folgt.

Gedicht H2529
Amsterdam, 2019-07-18
Brieven over ethiek aan Lucilius (Lucius Annaeus Seneca) - 62
Brief 8

Bundel: Geweten 
Eerbetuiging: Seneca, Lucius Annaeus 


Ik leef erg gezond

omdat ik heel graag meer wil --


zijn dan mijn lichaam.


I live healthilyIch lebe gesund,
because I want to be more --ich will unbedingt mehr sein --
than just my body.als meinen Körper.

Gedicht H2531
Amsterdam, 2019-07-20
Brieven over ethiek aan Lucilius (Lucius Annaeus Seneca) - 62
Brief 14

Bundel: Geweten 
Eerbetuiging: Seneca, Lucius Annaeus 


Een uitdijend lijf

vult je op en maakt je ziek:


het verstikt je ziel.


Body expansionKörperausdehnung
fills you up and makes you ill:f√ľllt dich auf und macht dich krank:
your soul suffocates.die Seele erstickt.

Gedicht H2532
Amsterdam, 2019-07-21
Brieven over ethiek aan Lucilius (Lucius Annaeus Seneca) - 62
Brief 15

Bundel: Actief Passief 
Eerbetuiging: Seneca, Lucius Annaeus 


Honderden ogen-

blikken beleef ik in één --


in één mens van brons.


Very many eyeSehr viele Augen-
blinks experienced in one --blicke, erlebt in éinem --
one person of bronze.éinem Bronze-Mensch.

Gedicht H3055
Amsterdam, 2021-10-04
Beeldend kunstenaar Lotta Blokker
"Lotta Blokker - Het Wolfsuur" (2015, Frans Weisz)

Bundel: Maak vlug een foto 
Eerbetuiging: Blokker, Lotta 


Stofjes in zonlicht,

zo dansen onze zielen --


Zie jij het nu ook?


Like dust particles,Unsere Seele
that's how our souls are dancing --tanzen wie Staubpartikel --
Can you see it now?Siehst du es nun auch?

Gedicht H3188
Amsterdam, 2022-01-28
Kwatrijn "Daglicht, vol kleine dansende stofjes" (Mohamed Rumi) - 1250
Ghazal 171 "Een grote wagen" deel 5

Bundel: KiemStof 
Eerbetuiging: Rumi, Mohamed 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto