Onze zielen zijn

geen geheel, gespleten --


Dat heet schizofreen.


Our souls are not whole,Unsere Seelen
they are split, in other words --sind kein Ganzes, gespalten --
they're schizophrenic.Das heißt schizophren.

 Gedicht S1932
 Amsterdam, 2023-09-22
 De redding van Fr√© Bolderhey (Simon Vestdijk) - 1946
 De onvolkomenheid dat de individuele zielen waarin de mensziel zich manifesteert, zich onderling vrij weinig verbonden voelen
Volgens de oude Grieken was het (scheidende, splitsende) middenrif de zetel van de ziel
Roman (gepubliceerd in 1948), hoofdstuk 10

 Eerbetuiging: Vestdijk, Simon 
 Bundel: Innerst 


Dichters zijn meesters

die op vleugels van woorden --


de ziel doorgeven.


Poets are mastersDichter sind Meister,
who, on wings of words, pass on --die auf Fl√ľgeln von Worten --
the breath of the soul.die Seele teilen.

 Gedicht H4145
 Amsterdam, 2023-09-12
 Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
 "La Caravane de la Po√©sie" in 1999 - Dichteres Werewere Liking (Kameroen 1950) draagt een gedicht voor in Kita (Mali)
Relaas "A Change of tongue", deel 5, Een reis (Dag Vijf)

 Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 Bundel: Een vak 


Van oudsher zoeken

ze ons, rennend, snuffelend:


de mensenzielen.


From the beginningSeit jeher suchen
they seek us, running, sniffing:sie uns, rennend und schn√ľffelnd:
the poor human souls.die Menschenseelen

 Gedicht S1808
 Amsterdam, 2023-06-28
 De honden (Lars Gustafsson) - 1980
 Gedicht "Hundarna" (bundel "F√•glarna")
 Eerbetuiging: Gustafsson, Lars 
 Bundel: Specialiteiten 


Word ik soms geleefd,

als een lege binnenkant --


harteloos, zielloos?


Let me think, am IWerde ich gelebt,
lived, like an empty inside --wie ein leeres Inneres --
heartless and soulless?herzlos, seelenlos?

 Gedicht S1727
 Amsterdam, 2023-04-07
 Blinde wilg, slapende vrouw (Haruki Murakami) - 2006
 Verhalenbundel "Blind Willow, Sleeping Woman" (2006, Haruki Murakami
Animatiefilm "Blind Willow, Sleeping Woman" (2022, Pierre Földes)

 Eerbetuiging: Murakami, Haruki 
 Eerbetuiging: Foldes, Pierre 
 Bundel: Plaatselijk verkeer 


Zywa Duizendvoudige dag

Duizenden slaven van De Redder rennen
gebukt naar een zitplaats, buik tegen bil
neus in de rug, vakken vol lichtroze
schouders onder de paarse
kaalgeschoren kruinen

om de hersenen onder zon
en maan te openen
naar de Grote Ziel
en zelfkennis op te doen
uit de spiegels om je heen

de inwisselbare lichamen die
onder de tucht van eenzaamheid
onder zwijgende lotgenoten
niet meer kunnen sterven
aan gevaren van het dagelijkse leven

Overal zie je jezelf
tussen de harde gezichten
van gewapende bewakers
en je klampt je vast aan
het veranderen van het licht

het ruisen van regen en
geuren gebracht door de wind
Wie het laatst lacht, lacht het best
Maar wat voor lachen is dat dan?
Een lach die niet wordt gedeeld...

 Gedicht 5105
 Amsterdam, 2023-03-19
 "Centro de Confinamiento del Terrorismo" (CECOT, "Centrum voor de Insluiting van Terrorisme") in Tecoluca (El Salvador), 24 februari 2023
Kruinchakra "Sahasrara" ("Duizendvoudig")

 Bundel: Waartussen 


Ons onbewuste

is duister, dus dromen we --


van de dageraad.


Our unconscious mindDas Unbewusste
is very dark, so we dream --ist finster, stets träumen wir --
of the dawn of day.vom Tagesanbruch.

 Gedicht H3630
 Amsterdam, 2022-12-29
 Voorwoord (Friedrich Nietzsche) - 1881
 Vorrede zum Buch "Morgenr√∂te. Gedanken √ľber die moralischen Vorurteile" (Voorwoord bij het boek "Morgenrood. Gedachten over de morele vooroordelen")
 Eerbetuiging: Nietzsche, Friedrich 
 Bundel: Nevelgloed 


De melancholie

dat de aarde wel klein is --


maar onze ziel niet.


The melancholyDie Melancholie,
that it's true, the earth is small --die Erde sei klein, doch nicht --
but our soul is not.unsere Seele.

 Gedicht S1599
 Amsterdam, 2022-12-16
 Remedie: aardrijkskunde (Luigi Pirandello) - 1920
 Verhaal "Rimedio: la geografia"
 Eerbetuiging: Pirandello, Luigi 
 Bundel: Rekken 


Deze ballade

speel ik iedere ochtend:


stemvork van mijn ziel.


I play this balladDiese Ballade
every day, it's the tuning --spiele ich als Stimmgabel --
fork of my spirit.f√ľr meiner Seele.

 Gedicht H3548
 Amsterdam, 2022-10-30
 Ballade nr. 4 (Fr√©d√©ric Chopin) - 1842
 Compositie voor piano, op 30 oktober 2022 in het Orgelpark uitgevoerd door Samuel Vriezen
 Componist: Chopin, Frederic 
 Bundel: org elp ark 


Om strijkstok- en harp-

snaren trillen de zielen --


van de luisteraars.


Vibrating aroundUm die Bogen- und
the bow- and harp-strings: the souls --Harfe-Saiten schweben die --
of the listeners.Seelen der Hörer.

 Gedicht H3518
 Amsterdam, 2022-10-22
 Occam XIV (√Čliane Radigue) - 2017
 Compositie voor harp (2017, √Čliane Radigue), bij de premi√®re in Parijs op 26 april 2017 en in het Orgelpark op 22 oktober 2022 uitgevoerd door H√©l√®ne Breschand
 Componist: Radigue, Eliane 
 Bundel: org elp ark 


Heupen zijn alles

wat ertussen zit, de bloei --


van de mensenziel.


Hips are everythingH√ľften sind alles
between them, the flowering --dazwischen, der Bl√ľtenstand --
of the human soul.der Menschenseele.

 Gedicht H3511
 Amsterdam, 2022-10-21
 Het huis in de Mangostraat (Sandra Cisneros) - 1984
 Boek "The House on Mango Street", hoofdstuk "Hips" ("Heupen")
 Eerbetuiging: Cisneros, Sandra 
 Bundel: Ogen lippen borst en buik 


Aan de afgrond schiet

een vlam uit ons op, gelikt --


door het totaalvuur.


Then, at the abyss,Am Abgrund spritzt uns
a flame shoots up from us, licked --eine Flamme raus, geleckt --
by the total fire.vom Gesamtfeuer.

 Gedicht H3332
 Amsterdam, 2022-06-14
 Weet je nog? (Peter Verhelst) - 2014
 Gedicht uit de bundel "Wij totale vlam"
 Eerbetuiging: Verhelst, Peter 
 Bundel: Actief Passief 


Stofjes in zonlicht,

zo dansen onze zielen --


Zie jij het nu ook?


Like dust particles,Unsere Seele
that's how our souls are dancing --tanzen wie Staubpartikel --
Can you see it now?Siehst du es nun auch?

 Gedicht H3188
 Amsterdam, 2022-01-28
 Kwatrijn "Daglicht, vol kleine dansende stofjes" (Mohamed Rumi) - 1250
 Ghazal 171 "Een grote wagen" deel 5
 Eerbetuiging: Rumi, Mohamed 
 Bundel: KiemStof 


Honderden ogen-

blikken beleef ik in één --


in één mens van brons.


Very many eyeSehr viele Augen-
blinks experienced in one --blicke, erlebt in éinem --
one person of bronze.éinem Bronze-Mensch.

 Gedicht H3055
 Amsterdam, 2021-10-04
 Beeldend kunstenaar Lotta Blokker
"Lotta Blokker - Het Wolfsuur" (2015, Frans Weisz)

 Eerbetuiging: Blokker, Lotta 
 Bundel: Maak vlug een foto 


Een uitdijend lijf

vult je op en maakt je ziek:


het verstikt je ziel.


Body expansionKörperausdehnung
fills you up and makes you ill:f√ľllt dich auf und macht dich krank:
your soul suffocates.die Seele erstickt.

 Gedicht H2532
 Amsterdam, 2019-07-21
 Brieven over ethiek aan Lucilius (Lucius Annaeus Seneca) - 62
 Brief 15
 Eerbetuiging: Seneca, Lucius Annaeus 
 Bundel: Actief Passief 


Ik leef erg gezond

omdat ik heel graag meer wil --


zijn dan mijn lichaam.


I live healthilyIch lebe gesund,
because I want to be more --ich will unbedingt mehr sein --
than just my body.als meinen Körper.

 Gedicht H2531
 Amsterdam, 2019-07-20
 Brieven over ethiek aan Lucilius (Lucius Annaeus Seneca) - 62
 Brief 14
 Eerbetuiging: Seneca, Lucius Annaeus 
 Bundel: Geweten 


Verwen je lichaam

met mate, zodat het volgt --


wat je ziel wil doen.


Do treat your bodyVerwöhne deinen
a bit, so that it follows --Körper in Maßen, damit --
the plans of your soul.er der Seele folgt.

 Gedicht H2529
 Amsterdam, 2019-07-18
 Brieven over ethiek aan Lucilius (Lucius Annaeus Seneca) - 62
 Brief 8
 Eerbetuiging: Seneca, Lucius Annaeus 
 Bundel: Geweten 


Zywa Namen geven

Om te begrijpen wat er gaande is
in mijn buik, het kriebelen en kietelen
van de zweepstaartjes die blind weten
waar ik op hoop, duik ik onder
in het collectieve onbewuste

ik jongleer met symbolen
noem het glanzen van de cellen
ziel en de cellen een belichaming
van de grote ziel, het onzichtbare
verband van alles, en tussen alles

bestaat het mysterie van de engelen
die ons wezen bewaren
en in hun handen mijn verlangen
dragen naar de nestelplaats
in mijn buik, kriebelend en kietelend

terwijl er zoveel vragen zijn
van de engelen van mijn verstand
die als duivels veroordeeld worden
door de angst voor zelfstandigheid
van anderen en van jezelf

vragen over wat gaande is
en meningen, voors en tegens
engelen en duivels, soms beiden gewapend
met bedrog en bedreiging, ontkennend
dat ze deel uitmaken van de grote ziel

 Gedicht 1916
 Amsterdam, 2018-11-12
 Bundel: Korte Preken 


Zywa De ziel

Seks is natuur, de ziel

laat het gebeuren, misschien
komen de cellen samen
en groeit de ziel verder

in een nieuw lichaam
dat een oud lichaam zal worden
dat zijn tijdelijkheid voelt

met een jonge geest

die de jaren telt
en niet bevatten kan
zelf de ziel te zijn

die haar zinnen zet
op nieuwe levens
van de eeuwig oude en

eeuwig jonge ziel

 Gedicht 1658
 Amsterdam, 2018-01-22
 Bundel: Wezen 


Ach, een ongeluk:

buil, vuile jas, en het ergst --


de gekwetste ziel.


Ah, an accident:Ein Unfall: Beule
bump, dirty coat, and the worst --Beschmutzung, und das Schlimmste --
the offended soul.Seeleverletzung.

 Gedicht H1631
 Amsterdam, 2016-12-25
 #138 - Heer Bommel en de kwinkslagen (Marten Toonder) - 1972
 Stripverhaal #138 (stroken 7381-7441), strook 7398
 Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 Bundel: toonder Toonder 


Ik heb alles, hier

moet mijn ziel ook ergens zijn --


of zie ik spoken?


I've got everything,Meine Seele muss
my soul must be here as well --hier irgendwo sein, oder --
or do I see spooks?seh ich Gespenster?

 Gedicht S0421
 Amsterdam, 2016-11-02
 #148 - Tom Poes en het spook van Bommelstein (Marten Toonder) - 1975
 Stripverhaal #148 (stroken 8130-8189), strook 8138
 Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 Bundel: toonder Toonder 

Zywa
Trefwoorden
Ziel
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F