Trefwoord  Zorgen


Geen zon hieronder,

er drijven dichte wolken --


blad op het water.


No sun below here,Keine Sonne hier
dense clouds are floating over:unten, so dichte Wolken --
leaves on the surface.Laub auf dem Wasser.

Gedicht H0372
Amsterdam, 2012-10-24
Bundel: Levenslijn 


Ik zucht van zorgen,

ik denk aan niets anders meer:


ik heb ze -- bedacht!


I sigh with worry,Ich habe Sorgen,
I keep thinking about it:ich denke ständig daran:
I have it -- thought up!ich hab sie – erdacht!

Gedicht S0113
Amsterdam, 2014-01-12
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 


Ik maak me zorgen

of het goed zal blijven gaan --


zo zonder zorgen.


I worry, whetherSich Sorgen machen,
my life will keep going well --ob es weiterhin gut läuft --
so without worries.so ohne Sorge.

Gedicht S0215
Amsterdam, 2014-05-29
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 


Gasbacteriën

stompen en knetteren wild --


een feest in mijn buik.


In my belly, gasGasbakterien
bacteria punch and rave --boxen und toben Party --
wildly a party.wild in meinem Bauch.

Gedicht S1037
Amsterdam, 2020-06-19
Bundel: OverLeven 
Mede opgedragen aan: Maria Godschalk 


Thuis ben ik veilig,

máár... Nee, Maar betekent Nee --


Thuis ben ik veilig!


At home, I am safe,Heimisch zu Hause,
bút… No, no But, Buts are No's --áber… Nein, Aber meint Nein --
At home, I am safe!Heimisch zu Hause!

Gedicht H2812
Amsterdam, 2020-10-22
Spook (Ellen Deckwitz) - 2020
Column (in nrc.next)

Bundel: De Dood op Worp 
Eerbetuiging: Deckwitz, Ellen 


Halfhartig zet hij

zijn zorgen opzij, ernstig --


geeft hij me een kus.


Just half-heartedlyHalbherzig legt er
he puts his worries aside --seine Sorgen beiseite --
and kisses me, grave.und er küsst mich, ernst.

Gedicht H3131
Amsterdam, 2021-11-17
Een nogal eervolle aftocht (Iris Murdoch) - 1970
Roman "A Fairly Honourable Defeat"

Bundel: Onuitgesproken 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 


Hier zou ik willen

blijven, maar ik bederf het --


met piekeren hoe.


In this place I wouldIch möchte bleiben;
like to stay, but I spoil it --aber ich verderbe es --
with worrying how.mit Sorgen wie dann.

Gedicht H3217
Amsterdam, 2022-03-09
Al het blauw (Peter Terrin) - 2021
Roman

Bundel: Schuilplaats 
Eerbetuiging: Terrin, Peter 

Zywa
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto