Trefwoord  Zorgzaamheid:


Koeien
voeden

Ik pot niet op wat een ander nodig heeft.


Ik verspil niet wat een ander nodig heeft.


Cows
nourish
Kühe
ernähren
I don't hoard what someone else needs.Ich horte nicht, was jemand anderes braucht.
I don't waste what someone else needs.Ich verschwende nicht, was jemand anderes braucht.

Gedicht Q002
Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik ben zorgzaam - 0
Mijn ogen zijn groot en vol liefde.

Bundel: Lilith's Krachten 
Mede opgedragen aan: n250 


Een man en een vrouw

één huis, één welkom, altijd --


een bed in hun hart.


A man, a woman,Ein Mann, eine Frau,
one home, one welcome, always --éin Haus, éin Wilkommen, stets --
a bed in their hearts.ein Bett im Herzen.

Gedicht H0613
Amsterdam, 2013-10-08
10 september 1983
Bundel: Ogen lippen borst en buik 
Mede opgedragen aan: Ton vdB 
Mede opgedragen aan: Annie O 


Papa papa kom

voorlezen, maar niet te luid --


want mijn pop slaapt nog.


Daddy Daddy comeKomm, Papa, lese
read to me, but not too loud --mir vor, aber nicht zu laut --
Dolly is sleeping.die Puppe schläft noch.

Gedicht H1399
Amsterdam, 2016-04-06
De morgen kwettert (Mark van Tongele) - 1994
Gedicht uit de bundel "Zij gedichten"

Bundel: Binnen de muren 
Eerbetuiging: Van Tongele, Mark 

Zywa Liefde is luxe

Mensen behoren tot elkaar, wij
behoren voor elkaar te zorgen
levenslang, ons leven
Verder zijn er geen eisen
geen verplichte extra's

Goede daden hoeven niet
vriendschap en liefde evenmin
Dat is allemaal luxe
waar we naar verlangen
want we weten wat het is

We leerden het als kind
van volwassenen die het zomaar gaven
omdat ze het niet konden laten
omdat ze zo zijn, menselijk
Maar eisen kun je het niet

Er zijn geen scholen voor
geen medicijnen of gevangenissen
Wel zijn er politici en kazernes
met wapens en commandanten
die zeggen wat zorgen is, soms

bevelen ze dat het doden is
en gedood worden kan
een plichtsvervulling zijn
maar dat verhullen we
met de mantel der liefde

Gedicht 1892
Amsterdam, 2018-11-06
Bundel: Lilith's Krachten 


Opa en oma

herstelden wat kapot ging --


en bleven getrouwd.


Grandpa and grandmaGroßeltern haben
restored everything that broke --repariert, was kaputt war --
and remained married.auch ihre Ehe.

Gedicht H2663
Amsterdam, 2020-01-16
Liefde van later (Renee van Bavel) - 2019
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 10 
Eerbetuiging: Van Bavel, Renee 


Dag, ik ken je niet,

maar op wie zou ik wachten --


nu jij bij mij bent?


Hi, I don't know you,Ich kenne dich nicht,
but who would I wait for now --aber: kein Warten mehr, jetzt --
that you are with me?wo du bei mir bist!

Gedicht H2840
Amsterdam, 2020-11-29
Namasté
Bundel: Zonder reserve 

Zywa Hemelse dauw

Als mensen bidden, bidden ze
om regens van rechtvaardigheid
dauwend uit de hoge hemel

die hun verlangen lessen
en hun zielen verlossen
midden in het leven

waaraan zij lijden
reikend naar een engel
van troost en bemoediging

een helpende hand
ook als die alleen helpen kan
om samen anderen te helpen

en de bloemen te begroeten
die opkomen waar het niet kon
en de bloemen te begroeten
die opkomen waar het niet kon

Gedicht 3292
Amsterdam, 2020-11-30
Sterfdag van Kees J; elk jaar op het eind van de Advent, zong hij in de kerk het lied "Rorate" (Jesaja 45:8): Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum (Hemelen, dauwt van boven, en wolken, regen op de rechtvaardige)
Bundel: Zonder reserve 
Mede opgedragen aan: Kees J 


Er slingert een rij

banken langs de tuinpaden --


voor oude mensen.


A row of benchesBänke winden sich
bends along the garden paths --entlang der Gartenwege --
for the elderly.für alte Leute.

Gedicht H2848
Amsterdam, 2020-12-11
Verdwijnpunt (Wytske Versteeg) - 2020
Verhaal

Bundel: Actief Passief 
Eerbetuiging: Versteeg, Wytske 


Ik blijf waar ik ben,

heb wat klusjes te doen --


voor het winter wordt.


I'll stay where I am,Ich werde bleiben,
so I've a few chores to do --hab also noch was zu tun --
before winter comes.vor der Winter kommt.

Gedicht H2862
Amsterdam, 2020-12-21
Wintervogel / Wanneer het winter wordt (Paul McCartney) - 2020
Slotlied "Winter Bird / When Winter Comes" op het album "McCartney III"

Bundel: Schuilplaats 
Eerbetuiging: McCartney, Paul 


Beschutting is goed,

ik weet het, ik moet opstaan --


en een boom planten.


A shelter is good,Ein Schutz ist richtig,
I know, I have to get up --ich weiß, ich soll aufstehen --
and plant a tree now.und Bäume pflanzen.

Gedicht H2863
Amsterdam, 2020-12-21
Wintervogel / Wanneer het winter wordt (Paul McCartney) - 2020
Slotlied "Winter Bird / When Winter Comes" op het album "McCartney III"

Bundel: Schuilplaats 
Eerbetuiging: McCartney, Paul 


Je plicht vervullen

is vervelend noch onvrij --


als daad van liefde.


To do your dutyDeine Pflicht zu tun,
is not dreary or unfree --ist langweilig noch unfrei --
as a deed of love.als Tat der Liebe.

Gedicht H2942
Amsterdam, 2021-04-23
De thuiskomst (Bernhard Schlink) - 2006
Roman "Die Heimkehr"
"Die Gedanken sind frei" ("De gedachten zijn vrij", 1780, met muziek in de "Lieder der Brienzer Mädchen" uit 1800)

Bundel: Om Armen 
Eerbetuiging: Schlink, Bernhard 


Mama wenst geluk

voor mij, tot haar ongeluk --


werk ik niet goed mee.


Mum wants me happy,Mutter will das Glück
it's her misfortune I'm not --für mich, zu ihrem Unglück --
cooperative.mache ich nicht mit.

Gedicht S1186
Amsterdam, 2021-06-06
Allesverpletterende - Faxen aan Ger #3 (Nicolien Mizee) - 2019
Dagboekroman

Bundel: Misplaatst 
Eerbetuiging: Mizee, Nicolien 

Zywa Erfgenaam

De steen is glad, altijd koel
altijd even blauw
en thuis in mijn zak

We zijn aangekomen en onderweg
We leven en logeren
vandaag in dit hotel

Het uitzicht is wonderlijk saai
Je hoort de treinen razen
over het passeerspoor

Jeanette heeft haar reiskleren uitgedaan
Ze zit te lezen, het is nog te vroeg
om beneden te gaan eten

We hebben het goed samen, genoeg
te doen ook, tussen de pauzes, genoeg
te zien in niets bijzonders

als je er oog voor hebt
en zorgzaam aandacht
geeft aan anderen

als erfgenaam van een stukje wereld

Gedicht 4050
Egmond aan Zee, 2021-10-23
Hotel bij een spoorweg (Edward Hopper) - 1952
Schilderij "Hotel by a Railroad"

Bundel: Waartussen 
Eerbetuiging: Hopper, Edward 
Mede opgedragen aan: Ruud J 
Mede opgedragen aan: Jeanette vdZ 

Zywa Zaadkluizen

Soms is een nieuw begin
dor hout in zwart slijk
of in geblakerde grond

na een verwoestende vloed
een snelle vuurzee, of
menselijke domheid

Dan ontwaakt de aarde
van de Aarde
en gaat haar zaadkluis open

Alles bloeit weer op
waar we bij staan
maar we kennen onszelf

en durven niet
er volledig op te vertrouwen
We zijn zonen van Noach

we bouwen het na
in beton: banken
vol zaden, veilig

voor iedereen?

Gedicht 4263
Amsterdam, 2021-12-27
Zie de tekening "Seed vault" van Joost Swarte bij het artikel "Sowing for Apocalypse", 2007, in The New Yorker
Bundel: Nieuw Verleden 
Eerbetuiging: Swarte, Joost 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto