Trefwoord  Zorgzaamheid: dieren


Het is hard werken:

kappen, hakken en zagen --


en dieren sparen.


It's heavy labour:Es ist Schwerarbeit:
cutting, chopping and sawing --kappen, hacken und sägen --
sparing animals.und Tiere schonen.

Gedicht H0184
Amsterdam, 2012-01-20
Bundel: Waartussen 


In het weiland ligt

blinkend nat een vette worm --


Een stal van golfplaat.


In the meadow liesAuf der Wiese liegt
shiny wet a big fat worm --glänzend nass ein dicker Wurm --
Corrugated shed.Ein Wellblechschuppen.

Gedicht H3345
Amsterdam, 2022-06-24
Stal (Servaas van Belle) - 2022
Fotoboek "Stal - Vernacular Animal Sheds"

Bundel: Ongewrongen 
Eerbetuiging: Van Belle, Servaas 


De witte vlinder

beweegt, om hem te redden --


doof ik vlug de kaars.


The white butterflyDer Falter regt sich,
moves, to save it, I quickly --um ihn zu retten, lösche --
put out the candle.ich schnell die Kerze.

Gedicht H3646
Amsterdam, 2023-01-05
Kroniekfragment van Marco Leccio en zijn oorlog op de kaart ten tijde van de grote oorlog in Europa, VIII (Luigi Pirandello) - 1919
Verhaal "Frammento di cronaca di Marco Leccio e della sua guerra sulla carta nel tempo della grande guerra europea", VIII

Bundel: de Liefde het Verstand en de Dood 
Trefwoord: Natuur: dieren 
Eerbetuiging: Pirandello, Luigi 


Een dwaas is geen dwaas

meer, maar een mens, wanneer hij --


goed zorgt voor een os.


A fool isn't a foolEin Narr ist kein Narr
but a human, when he takes --mehr, sondern ein Mensch, wenn er --
good care of cattle.gut fĂĽr ein Rind sorgt.

Gedicht H4125
Amsterdam, 2023-09-09
Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
Tswana gezegde: "Een dwaas die een os bezit is niet langer een dwaas." - Antjie Krog: "Runderen maken een mens van je. Ze stellen je in staat te huwen en te handelen, met andere woorden, volledig mens te zijn."
Relaas "A Change of tongue", deel 1 § 8

Bundel: Huidcontact 
Trefwoord: Natuur: dieren (vee) 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
TrefwoordenWoord zoeken:  CTRL-F5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto